List absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego, sędziów, radców prawnych, pracowników naukowych do prof. dr hab. Marka Zirk-Sadowskiego Prezesa NSA w sprawie jego milczącej postawy w czasie prac nowej KRS

Absolwenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, którego profesorem jest Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego i członek nowej Krajowej Rady Sądownictwa - prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski, wystosowali do niego list w sprawie postawy, jaką prezentuje w czasie prac obecnej nowej Krajowej Rady Sądownictwa. List podpisało już ponad 90 osób.

pełna treść listu (pdf)