Aktualny stan demokracji, praw człowieka i praworządności - raport Sekretarza Generalnego Rady Europy z 18 maja 2018

logo Council of EU

To piąty raport Sekretarza Generalnego Rady Europy o stanie demokracji, praw człowieka i praworządności w Europie. Podobnie jak w poprzednich raportach, ujęto w nim kluczowe mechanizmy ochrony demokracji: sprawne, bezstronne i niezależne sądownictwo, wolność wypowiadania się, wolność zgromadzeń, wolność stowarzyszania się, instytucje demokratyczne oraz integracja społeczeństw.

niezależność sądownictwa - strony od 13 to 18 (pdf)