Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Sprawiedliwości w sprawie powołania sędziów dyscyplinarnych bez ich zgody