Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Stanowisko Iustitii w sprawie działań Rzecznika Praw Obywatelskich dr Adama Bodnara

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” z aprobatą przyjmuje decyzję Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara o cofnięciu wniosków w przedmiocie stwierdzenia niezgodności z Konstytucją w tych sprawach przed Trybunałem Konstytucyjnym, w których dochodzi do manipulacji składami orzekającymi i które są obsadzane osobami wybranymi na miejsce zajęte już przez legalnie wybranych sędziów. Taka postawa Rzecznika jest wyrazem szacunku dla Konstytucji i funkcji ustrojowej organów stojących na jej straży. Za nadużycie i instrumentalne wykorzystanie instytucji zdania odrębnego uważamy tak zwane „zdanie odrębne” Mariusza Muszyńskiego (postanowienie z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie o sygnaturze akt K 9/16), w którym postawił on wniosek o odwołanie Rzecznika Praw Obywatelskich dr Adama Bodnara. Jednocześnie w treści uzasadnienia ujawnił on praktykę, która dla opinii publicznej powinna być szokująca i oburzająca, to jest przyznał, że w ramach kierowania przez Prezesa Trybunału Konstytucyjnego pracami tej instytucji Prezes ma prawo dokonywać zmian składu orzekającego – między innymi „zmiany sprawozdawcy w wyniku braku akceptacji składu co do przedstawionego projektu (…)”. To jest manipulacja składami. Jeżeli ten sposób funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego zostanie przeniesiony do spraw przed sądami może dojść do sytuacji, że skład sądu będzie zmieniany przez podległych Ministrowi Sprawiedliwości prezesów po to, aby zapadł wyrok, którego oczekuje władza wykonawcza.

Transparentność działania, otwartość na krytykę społeczną, wierność przepisom Konstytucji, niezależność oraz wrażliwość społeczna wykazywane przez Rzecznika Praw Obywatelskich, w pełni odpowiadają treści złożonego przez niego ślubowania.

Komunikaty

Media