Informacja z dn.11 stycznia 2018 r.

Wobec rozpowszechnianych w środowisku sędziowskim sugestii, zgodnie z którymi sędziowie - członkowie zarządu SSP "Iustitia" mają być zainteresowani udziałem w Krajowej Radzie Sądownictwa w kształcie nadanym wątpliwą prawnie nowelizacją z dnia 8 grudnia 2017 r., informujemy, że są one nieprawdziwe.

 

Zarząd SSP "Iustitia"