Zaproszenie na konferencję Krajowej Rady Sądownictwa

W imieniu Krajowej Rady Sądownictwa przekazujemy Zaproszenie dla Członków Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” na konferencję pt."Wyzwania dla polskiego sądownictwa w 100-lecie jego odrodzenia", która odbędzie się w dniu 14 listopada 2017 r. Jednocześnie prosimy, aby Członkowie Stowarzyszenia zgłaszali chęć udziału w konferencji przez biuro Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”.

 Poniżej pełna treść zaproszenia: