Petycja do Rady Europy w sprawie uwolnienia zatrzymanych w Turcji sędziów i prokuratorów

turEuropejskie Stowarzyszenie Sędziów (EAJ) przygotowało elektroniczną petycję skierowaną do Komitetu Ministrów Rady Europy o podjęcie działań zmierzających do uwolnienia zatrzymanych tureckich sędziów i prokuratorów.

Jeśli ktokolwiek chce pomóc prosimy o podpisanie petycji !

Zamieszczamy link do petycji: ow.ly/qKXB302lnBM.

Aby podpisać petycję należy:

1. kliknąć w powyższy link;

2. po ukazaniu się strony - z prawej strony odszukujemy sekcję: SIGN THIS PETITION

3. jeśli to pierwsza wizyta na tej stronie - poniżej słów: First time here? Please fill out the form below wpisujemy swoje:

Name - Imię i Nazwisko

Email - swój adres mailowy

Country - wybieramy Poland,

Post code - wpisujemy kod pocztowy

City - wpisujemy swoją miejscowość

po czym klikamy w znajdujące się poniżej pole: SIGN

W ten sposób petycja zostaje podpisana.