Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Ujawniamy listy osób przebywających na delegacjach w Ministerstwie Sprawiedliwości, Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, Biurze KRS, Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości [stan na 10 lipca 2019]. Łącznie to 285 osób!

Z informacji uzyskanych w trybie ustawy o dostępnie do informacji publicznej (pismo BK-I.082.408.2019) wynika, iż na dzień 10 lipca 2019r. w Ministerstwie Sprawiedliwości przebywało 263 sędziów, prokuratorów, referendarzy, asystentów sędziego, kuratorów, w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury przebywało 19 sędziów, w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości przebywał 1 sędzia, w Biurze Krajowej Rady Sądownictwa pracowało 2 sędziów.

Poniżej pełne lista osób delegowanych ze swoich macierzystych sądów:

lista osób delegowanych do MS (pdf)

lista osób delegowanych do KSSiP (pdf)

lista osób delegowanych do IWS (pdf)

lista osób delegowanych do Biura KRS (pdf)

Komunikaty

Media