Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Wzrasta liczba nieobsadzonych etatów sędziowskich. Teraz to juz ponad 7 %

Z pisma Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2019r. wynika, iż liczba nieobsadzonych etatów w ciągu ostatnich 3 lat wzrosła. Na koniec 2016 roku było to: 558 etatów, na koniec 2017 roku 479, a na koniec 2018 roku było to już 745 etatów. Przypominamy, że odpowiedzialnym za ten stan rzeczy jest przede wszystkim Minister Sprawiedliwości i jego urzędnicy.

Dla porównania, w 2017 r. średni czas oczekiwania na wyrok wynosił 5,4 miesiąca, rok wcześniej – 4,7 miesiąca. W roku 2017 średnia liczba spraw w referacie sędziego sądu rejonowego to blisko 1000 spraw, bez uwzględnienia sądów wieczystoksięgowych, rejestrowych i e-sądu.

I w tych warunkach rzecznicy dyscyplinarni powołani przez Ministra Sprawiedliwości, który doprowadza do nieobsadzenia już ponad 7 % etatów sędziowskich, ścigają sędziów zaangażowanych w obronę wolnych sądów pod pretekstem przekroczenia terminu do sporządzenia uzasadnień wyroków.

Poniżej treść odpowiedzi.

DKO II.082.2.1019 r. 1

Komunikaty

Media