Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Minister Zbigniew Ziobro przegrywa z Iustitią. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdza bezczynność Ministra Sprawiedliwości.

W okresie ostatnich 3 lat przedstawiciele Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" wielokrotnie zwracali się do Ministra Sprawiedliwości w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej o istotne dane, informacje dotyczące sytuacji polskich sądów oraz prac nad zmianami w sądownictwie. W ostatnim czasie Ministerstwo Sprawiedliwości coraz częściej nie wykonuje ciążącego na nim ustawowego obowiązku i nie udziela żądanych informacji. Dlatego w 2018 r. złożono dwie skargi na bezczynność Ministra Zbigniewa Ziobry a tym samym złamanie przez niego ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Wyrokami z dnia 5 grudnia 2018 r. oraz z dnia 12 grudnia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził bezczynność Ministra Ziobry.

Co prawda w punkcie 3 postanowienia z dnia 12 grudnia 2018 r. WSA oddalił częściowo skargę stwierdzając, że ilość wolnych etatów w sądach można ustalić samemu na podstawie obwieszczeń Ministra Sprawiedliwości w Monitorze Polskim o naborach na wolne etaty sędziowskie. Rozumowanie sądu byłoby trafne, gdyby Minister Sprawiedliwości prawidłowo wykonywał swój ustawowy obowiązek  wynikający z niedawnego brzmienia art. 20a § 4 ustawy o ustroju sądów powszechnych niezwłocznego obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" o zwolnionym każdym poszczególnym stanowisku sędziowskim lub asesorskim. Tymczasem jak wynika z informacji uzyskanej  przez Iusitię z Ministerstwa Sprawiedliwości w dniu 22 listopada 2016 r. niezwłoczne ogłoszenie o wolnym stanowisku sędziowskim zajmowało Ministrowi czasami blisko 400 dni. I zamiast dostosować złą praktykę ministerstwa do dobrej ustawy, w maju 2017 r. rządzący wykreślili z ustawy wyraz "niezwłocznie". W rezultacie z uwagi na złą pracę Ministerstwa Sprawiedliwości na podstawie jedynie ogłoszeń w Monitorze Polskim nie jest możliwe samodzielne, bez informacji z Ministerstwa Sprawiedliwości ustalenie ilości wolnych etatów sędziowskich i asesorskich na dany dzień.

Będziemy się odwoływać.

skanowanie0001 1skanowanie0001 2skanowanie0001 3skanowanie0001 4skanowanie0001 5skanowanie0001 6skanowanie0002 1skanowanie0002 2skanowanie0002 3skanowanie0002 4skanowanie0002 5skanowanie0002 6skanowanie0003 1skanowanie0003 2skanowanie0003 3skanowanie0003 4skanowanie0003 5skanowanie0003 60001000200030004

Komunikaty

Media