Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20 września 2018 roku

Uchwała nr 1 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie, w związku z opiniowaniem kandydatów na stanowiska sędziów sądów rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie, odwołując się do listu otwartego prof. dr hab. Adama Strzembosza oraz prof. dr hab. Andrzeja Zolla opublikowanego 7 marca 2018 r. na łamach Rzeczpospolitej, jak również do postanowienia Sąd...

Rzecznik Praw Obywatelskich pyta zastępcę rzecznika dyscyplinarnego o powody wzywania sędziów do złożenia wyjaśnień

"W omawianym kontekście należy mieć na uwadze wyrok z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie Baka przeciwko Węgrom (skarga nr 20261/12) wydany przez Wielką Izbę Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (dalej: Trybunał). Trybunał stwierdził, że w niniejszej sprawie doszło do naruszenia prawa do sądu oraz wolności słowa sędziego Baki, a więc do naruszenia art. 6 i 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. W szczególności należy zwrócić uwagę na fakt, iż sędzia Baka, pełn...

Uchwała Zespołu Interwencyjnego Forum Współpracy Sędziów nr 8/2018 z dnia 19 września 2018 r.

Zespół Interwencyjny Forum Współpracy Sędziów, który zgodnie z punktem 9. Deklaracji FWS przyjmuje informacje i monitoruje przypadki zagrożeń niezawisłości sędziów i niezależności sądów, przyłącza się do stanowisk stowarzyszeń sędziowskich, Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa i Komisji Europejskiej, dotyczących aktualnej sytuacji wymiaru sprawiedliwości w Polsce. W szczególności Zespół wyraża stanowczy sprzeciw wobec kroków podejmowanych przez sędziów - członkó...

Teraz my, jutro Wy! Wesprzyj przesłuchiwanych sędziów. 20 i 21 września wszyscy pod KRS!

Czwartek 20.09.2018 o g. 10.30 i piątek 21.09.2018 o godzinie 11.30. Przyjdź pod KRS na Rakowieckiej i wesprzyj przesłuchiwanych sędziów, bądź tam z nami! Wszczęcie postępowania wobec sędziów znanych z obrony niezależności sądów trzeba traktować poważnie. Niebawem zacznie działać Izba Dyscyplinarna w Sądzie Najwyższym, która jest obsadzona w większości przez osoby bliskie PiS lub bliskie obecnemu ministrowi sprawiedliwości. Partia rządząca nie ukrywa, że Izba ma p...

Komunikaty

Media