Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Uchwała Oddziału Toruńsko-Włocławskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA z dnia 30.11.2018 r.

Stanowczo sprzeciwiamy się aktualnym praktykom prowadzenia postępowań dyscyplinarnych w stosunku do sędziów, związanych z ich działalnością orzeczniczą, wypowiedziami publicznymi oraz realizacją ustawowych kompetencji. Zarówno powody tychże postępowań, jak i forma ich prowadzenia uwłaczają godności urzędu sędziego i narażają na utratę zaufania niezbędnego do pełnienia służby.  W naszej opinii postępowania te służą zastraszeniu poszczególnych sędziów, a...

Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Płocku z dnia 18 grudnia 2018 roku

Pismo od Prezesa Sądu Rejonowego w Płocku oraz uchwała Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Płocku z dnia 18 grudnia 2018 r.

Zaproszenie na VI Memoriał Tadeusza Szewioły, który odbędzie się w dniu 15 marca 2019 roku w Trzebnicy

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" we Wrocławiu zaprasza na VI Memoriał Tadeusza Szewioły, który odbędzie się w dniu 15 marca 2019 roku w Trzebnicy.

Uchwała nr 1 Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Koninie z dn. 11 stycznia 2019r. w sprawie wstrzymania się od oceny kandydatów na stanowiska sędziowskie

    Pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Koninie z dnia 18 stycznia 2019r. wraz z Uchwałą numer 1 Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Koninie z dn. 11 stycznia 2019r. w sprawie wstrzymania się od oceny kandydatów na stanowiska sędziowskie.

Uchwała Zespołu Interwencyjnego Forum Współpracy Sędziów z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie wszęcia postpowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom Monice Frąckowiak i Olimpii Barańskiej-Małuszek

Zespół Interwencyjny Forum Współpracy Sędziów, powołany do zbierania informacji i monitorowania przypadków zagrożeń niezawisłości sędziów i niezależności sądów, wyraża głębokie oburzenie kolejnymi działaniami Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych i jego Zastępców, wszczynanymi wobec sędziów angażujących się w obronę niezależności sądów, biorących aktywny udział w debacie publicznej dotyczącej zmian ustrojowych w zakresie sądownictwa oraz p...

Komunikaty

Media