Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Ujawniamy nazwiska sędziów przebywających na delegacjach w Ministerstwie Sprawiedliwości [stan na 1 stycznia 2019]

Z informacji uzyskanych w trybie ustawy o dostępnie do informacji publicznej (pismo BK-I-082-29/19) wynika, iż na dzień 1 stycznia 2019r. w Ministerstwie Sprawiedliwości przebywa 164 sędziów. Poniżej pełna lista osób delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości ze swoich macierzystych sądów:

lista sędziów w MS (pdf)

1 % podatku na rzecz Fundacji Dom Sędziego Seniora

Szanowne Koleżanki i Koledzy sędziowie, drodzy Iustitianie Z ogromną satysfakcją informujemy, iż Fundacja Dom Sędziego Seniora, do której aktywnie należy m.in. Stowarzyszenie Sędziów Polskich ”Iustitia”, jako organizacja pożytku publicznego nieustannie gromadzi środki na realizację celów statutowych. W ubiegłym roku Fundacja pozyskała około 60.000 zł z odpisów z tytułu 1%. Bardzo dziękując za dotychczasową ofiarność i wybór Fundacji jako beneficjenta ...

UCHWAŁY ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA SĘDZIÓW POLSKICH „IUSTITIA” ODDZIAŁ W RADOMIU z dnia 15 lutego 2019 roku

UCHWAŁA Nr 1 ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA SĘDZIÓW POLSKICH „IUSTITIA” ODDZIAŁ W RADOMIU z dnia 15 lutego 2019 rok

         Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” Oddział w Radomiu wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań Dyrektora Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości – Dariusza Pawłyszcze,

Stanowisko Zarządu SSP „Iustitia” z 16.02.2019 r. w związku ze skierowaniem przez Telewizję Polską S.A. powództwa przeciwko Rzecznikowi Praw Obywatelskich dr Adamowi Bodnarowi

Rzecznik Praw Obywatelskich jest obecnie jednym z ostatnich niezależnych od władzy politycznej organów konstytucyjnych. Pan dr Adam Bodnar wywiązuje się ze ślubowania złożonego przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków. Wielokrotnie dał dowód wielkiego zaangażowania w walce o praworządność w naszym kraju, reagując zwłaszcza na zagrożenia dla prawa do sądu określonego w art. 45 Konstytucji RP. Stanowczo sprzeciwiamy się wszelkim działaniom, które mają na celu ogra...

Komunikaty

Media