Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Petycja Małgorzaty Wrzołek-Romańczuk i Romualda Szewczuka do Krajowej Rady Sądownictwa

Petycja do Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 3 sierpnia 2018 r. "Działając w interesie publicznym, z powołaniem się, w szczególności, na art. 8 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jako Ustawy Zasadniczej, odczytywane w połączeniu z Jej art. 7, art. 92 i art. 144 ust. 2, a także w powiązaniu z art. 2 ust. 1, ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3, art. 8 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jednolity: Dz.U z 2018 r., poz. 870; dalej...

FOR : Zawieszenie stosowania przepisów krajowych i skierowanie pytań do Trybunału Sprawiedliwości UE przez Sąd Najwyższy są zgodne z prawem

Sąd Najwyższy skierował 5 pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczących ostatnich zmian w ustawach regulujących ustrój sądownictwa.   Pytania uzupełniają postępowanie prowadzone przez Komisję Europejską, która również ma wątpliwości wobec ustawy o SN.   Jednocześnie SN zawiesił stosowanie kilku przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym wobec niektórych sędziów.   Zachowanie sądu jest zgodne z prawem unijnym i ug...

Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 9 sierpnia 2018 r.

Krajowa Rada Radców Prawnych – zgodnie z art. 60 pkt 1 i 2 ustawy o radcach prawnych – jest uprawniona do reprezentowania samorządu wobec organów władzy państwowej i samorządowej oraz do wyrażania opinii o projektach aktów prawnych, a także przedstawiania wniosków dotyczących unormowań prawnych – ma ona zatem prawo i obowiązek wypowiadać się w imieniu samorządu radców prawnych w sprawach związanych z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości, mającego bezpośredni wpływ ...

Pol’and’Rock Festival 2018 i my

Spotkania na Festiwalu to budowanie zaufania społecznego. Zainteresowanie sprawą wolności obywatelskich i wolnych sądów było ogromne, sędziowie przeprowadzili mnóstwo cennych rozmów z festiwalowiczami. Jako całe środowisko otrzymaliśmy od ludzi dowody wsparcia, serdeczności. Hasłem naszego działania był #wolnyfestiwal #wolniludzie #wolnesądy #wolnewybory. Festiwal ściąga setki tysięcy ludzi w różnym wieku, o różnych przekonaniach, lecz wszyscy poddają się jednej regule-...

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia w przedmiocie zapowiedzi nieprzestrzegania postanowienia Sądu Najwyższego.

W związku z postanowieniem Sądu Najwyższego, w którym skierowano do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pięć pytań dotyczących m.in. nieusuwalności sędziów, zgody polityków na dalsze orzekanie oraz dyskryminacji ze względu na wiek, oświadczamy, że jako Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia jesteśmy oburzeni zapowiedzią nieprzestrzegania tego orzeczenia. Przypominamy, że politycy są również obywatelami, a wszyscy są równi wobec prawa. Władza państw...

Komunikaty

Media