Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Apelacji Katowickiej z 14 stycznia 2019r. dotyczące wstrzymania się od udziału w procedurze nominacyjnej oraz popierające postulaty płacowe pracowników sądownictwa

Sędziowie Apelacji Katowickiej (obejmującej okręgi sądów w Katowicach, Gliwicach, Bielsku-Białej i Częstochowy) na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 14 stycznia 2019r. podjęli 4 uchwały. Pierwsza dotycząca: wstrzymania się od udziału w procedurze nominacyjnej z uwagi na wadliwość działania obecnej Krajowej Rady Sądownictwa (uchwała I - pdf). Drugia zobowiązująca Przewodniczącego Zgromadzenia do nie przekazywania dokumentów osób, których opiniowania odmówiło Zgromadzenie ...

Ujawniamy ! Ile dni upływa od zwolnienia etatu sędziowskiego do ukazania się ogłoszenia w Monitorze Polskim? Czasem nawet 400 dni!

Przedstawiamy uzyskane w drodze dostępu do informacji publicznej zestawienie dotyczące tego, ile czasu zajmuje Ministrowi Sprawiedliwości ogłoszenie wolnego stanowiska sędziowskiego w Monitorze Polskim od momentu zwolnienia etatu sędziowskiego. Rekord to ponad 400 dni ! A to dopiero poczatek procedury obsadzania wolnego stanowiska sędziego. Pełne zestawienie: tabela (pdf) - proszę kliknąć w link ! ...

Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Kielcach z 7 stycznia 2019 r.

Pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach oraz Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Kielcach z 7 stycznia 2019 roku.

Komunikaty

Media