Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

List absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego, sędziów, radców prawnych, pracowników naukowych do Prezesa NSA w sprawie jego milczącej postawy w czasie prac nowej KRS

Absolwenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, którego profesorem jest Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego i członek nowej Krajowej Rady Sądownictwa - prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski, wystosowali do niego list w sprawie postawy, jaką prezentuje w czasie prac obecnej nowej Krajowej Rady Sądownictwa. List podpisało już ponad 90 osób.

pełna treść listu (doc)

Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje u Z-cy Rzecznika Dyscyplinarnego Michała Lasoty w sprawie sędziów wzywanych do wyjaśnień za wypowiedzi publiczne

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował 19 września 2018r. zapytanie do Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Powszechnych Michała Lasota o przedstawienie wyjaśnień, jakie przesłanki przemawiały za wezwaniem wskazanych sędziów do złożenia wyjaśnień co do ich udziału w programach informacyjnych, w których wypowiadali się oni na temat aktualnej sytuacji w wymiarze sprawiedliwości. Zwrócił się również o informację na czyj wniosek podjęte zostały czynności wyjaśniaj...

Sędziowie Apelacji Gdańskiej przeciwko zastraszaniu sędziów, działaniom rzeczników dyscyplinarnych, statusie sędziów SN, wzywają członków KRS do złożenia mandatu

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej w dniu 21 września 2018r. podjęło dwie uchwały. Sędziowie sprzeciwiali się tłumieniu działalności publicznej sędziów, zastraszaniu sędziów, działalności rzeczników dyscyplinarnych, wezwali członków KRS do rezygnacji, odnieśli się do statusu sędziów SN, których politycy próbują przenieść w stan spoczynku. Poniżej prezentujemy treść obu uchwał.  uchwała nr 1 uchwała nr 2...

Sędziowie warszawscy w sprawie uchwał KRS, jej członkostwa w ENCJ, wezwania członków KRS do złożenia mandatu, usuwanych sędziów SN, działań Rzeczników Dyscyplinarnych, Wiceprezesa SO Dariusza Drajewicza, zasad delegowania sędziów do sądów wyższych instanc

Uchwała nr 1 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie, w związku z opiniowaniem kandydatów na stanowiska sędziów sądów rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie, odwołując się do listu otwartego prof. dr hab. Adama Strzembosza oraz prof. dr hab. Andrzeja Zolla opublikowanego 7 marca 2018 r. na łamach Rzeczpospolitej, jak również do postanowienia Sąd...

Komunikaty

Media