Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Uchwała Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych z dnia 19 października 2018 r.

W związku z rozszerzeniem skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego wniosku Prokuratora Generalnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, sprzeciwiamy się instrumentalnemu traktowaniu prawa w celu uniemożliwienia polskim sądom kierowania pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sądy polskie są sądami unijnymi z woli Narodu (Suwerena), który zgodnie z art. 90 ust. 1 i 3 Konstytucji wyraził zgo...

Polska zostaje zobowiązana do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych dotyczących obniżenia wieku przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego

"W wydanym dziś postanowieniu wiceprezes Trybunału, Rosario Silva de Lapuerta, uwzględniła wstępnie – na wniosek Komisji i jeszcze przed przedstawieniem przez Polskę uwag w ramach postępowania w przedmiocie środków tymczasowych – wszystkie wnioski Komisji do czasu wydania postanowienia kończącego postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych. Po pierwsze, w odniesieniu do wymogu dotyczącego istnienia fumus boni iuris wiceprezes, nie wypowiadając się co do samego zaist...

TSUE zabezpieczył stosowanie przepisów ustawy o SN

"Co do wyroku TSUE, zabezpieczenie oznacza, że do czasu rozstrzygnięcia sporu między Polską a komisją należy zostawić Sąd Najwyższy w spokoju i przywrócić zasady sprzed 3 lipca, w tym przywrócić na stanowiska sędziów przeniesionych przymusowo w stan spoczynku - tłumaczy naszemu reporterowi Piotrowi Olejaczykowi gdańska sędzia Dorota Zabłudowska." "Sędzia Stanisław Zabłocki z rozmowie z Onetem poinformował, że decyzje odnośnie do dalszej pracy podejmować ...

Stanowisko stowarzyszeń sędziowskich w sprawie skierowania przepisów Traktatu o funkcjonowaniu UE do Trybunału Konstytucyjnego i rozpoczęcia faktycznego POLEXITU

Cztery stowarzyszenia sędziowskie: Iustitia, Themis, Pro Familia i Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych przyjęły wspólne stanowisko w związku z działaniami Ministra Sprawiedliwości zmierzającymi do podważenia członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Pełna treść uchwały (pdf).

Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku z dnia 15 października 2018 r. oraz trzy uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej z dnia 27 września 2018 r.

Pismo Prezesa Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku oraz Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku z dnia 15 października 2018 r. wraz z trzema Uchwałami Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej z dnia 27 września 2018 r.

Komunikaty

Media