Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Uchwała Zespołu Interwencyjnego Forum Współpracy Sędziów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie próby karania sędziów za wydane orzeczenia

Zespół Interwencyjny Forum Współpracy Sędziów, powołany celem przyjmowania informacji i monitorowania przypadków zagrożeń niezawisłości sędziów i niezależności sądów, stanowczo protestuje przeciwko czynnościom rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych oraz jego zastępców, jak również izby dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, jednoznacznie wkraczającym w sferę orzeczniczą, w której sędzia jest chroniony konstytucyjną zasadą niezawisłości w sprawowaniu ...

Przebieg rozprawy przed TSUE z dnia 19 marca 2019r. w połączonych sprawach C 585/18, C 624/18 i C 625/18

19 marca 2019 r. przed Wielką Izbą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu odbyła się rozprawa w połączonych sprawach C 585/18, C 624/18 i C 625/18. Zostały one zainicjowane pytaniami prejudycjalnymi polskiego Sądu Najwyższego z 20 września 2018 r. i 3 października 2018 r. w sprawach z powództw sędziów Sądu Najwyższego i sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego. Pytania dotyczą m. in. oceny, z punktu widzenia prawa europejskiego, statusu aktualnie funkcjo...

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach wstrzymuje się z opiniowaniem kandydatów w procedurze nominacyjnej

22 marca 2019r. Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach zdecydowaną większością głosów podjęło uchwałę o postrzymaniu się od udziału w procedurze nominacyjnej na stanowiska sędziowskie. Dołączyło w ten sposób do większości organów samorządu sędziowskiego, które w ten sposób wyrażają swój sprzeciw wobec wadliwości działania obecnej Krajowej Rady Sądownictwa.

Relacja z konferencji z dnia 22 marca 2019r. "Rządy prawa - perspektywa europejska"

Wczoraj na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie Sędziów i Prokuratorów Europejskich na Rzecz Wolności i Demokracji MEDEL m.in. we współpracy ze SSP Iustitia i Helsińską Fundacją Praw Człowieka – „Rządy prawa – perspektywa europejska". "Jesteśmy przykładem tego, co może się stać w Europie, gdy zawodzą instytucje". – mówił Prezes SSP Iustitia prof. dr hab. Krystian Markiewicz - "Jeżeli...

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Przemysław Radzik podjął czynności wyjaśniające w związku z wypowiedziami w mediach Pani Sędzi Aliny Czubieniak ukaranej w piątek za wydanie prawidłowego orzeczenia

http://rzecznik.gov.pl/wp-content/uploads/2019/03/Komunikat-Alina-Czubieniak-czynności-wyjaśniające.pdf Pełna treść artykułów prasowych : https://gazetalubuska.pl/sedzia-z-gorzowa-ukarana-dyscyplinarnie-dostala-upomnienie-bede-sie-odwolywac-zapowiada/ar/13990099?fbclid=IwAR0BQlB9OVSlLHtAjbddWoPVvLp3ObMsQMp32nY6NkseJc_v2i9tWNG9QfE https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/alina-czubieniak-skazana-przez-izbe-dyscyplinarna-sn-na-kare-upomnienia/n1bf22e...

Komunikaty

Media