Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Polska zostaje zobowiązana do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych dotyczących obniżenia wieku przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego

"W wydanym dziś postanowieniu wiceprezes Trybunału, Rosario Silva de Lapuerta, uwzględniła wstępnie – na wniosek Komisji i jeszcze przed przedstawieniem przez Polskę uwag w ramach postępowania w przedmiocie środków tymczasowych – wszystkie wnioski Komisji do czasu wydania postanowienia kończącego postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych. Po pierwsze, w odniesieniu do wymogu dotyczącego istnienia fumus boni iuris wiceprezes, nie wypowiadając się co do samego zaist...

TSUE zabezpieczył stosowanie przepisów ustawy o SN

"Co do wyroku TSUE, zabezpieczenie oznacza, że do czasu rozstrzygnięcia sporu między Polską a komisją należy zostawić Sąd Najwyższy w spokoju i przywrócić zasady sprzed 3 lipca, w tym przywrócić na stanowiska sędziów przeniesionych przymusowo w stan spoczynku - tłumaczy naszemu reporterowi Piotrowi Olejaczykowi gdańska sędzia Dorota Zabłudowska." "Sędzia Stanisław Zabłocki z rozmowie z Onetem poinformował, że decyzje odnośnie do dalszej pracy podejmować ...

Stanowisko stowarzyszeń sędziowskich w sprawie skierowania przepisów Traktatu o funkcjonowaniu UE do Trybunału Konstytucyjnego i rozpoczęcia faktycznego POLEXITU

Cztery stowarzyszenia sędziowskie: Iustitia, Themis, Pro Familia i Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych przyjęły wspólne stanowisko w związku z działaniami Ministra Sprawiedliwości zmierzającymi do podważenia członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Pełna treść uchwały (pdf).

Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku z dnia 15 października 2018 r. oraz trzy uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej z dnia 27 września 2018 r.

Pismo Prezesa Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku oraz Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku z dnia 15 października 2018 r. wraz z trzema Uchwałami Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej z dnia 27 września 2018 r.

Oświadczenie Boba Carlsona, prezesa American Bar Association – Amerykańskiej Izby Adwokackiej dotyczące reformy sądownictwa w Polsce

WASZYNGTON, 16 października 2018 r. - Amerykańska Izba Adwokacka jest zaniepokojona pośpiesznymi działaniami zmierzającymi do wdrożenia polskiego prawa dotyczącego polskiego Sądu Najwyższego uchwalonymi na początku tego roku. ABA wyraziła swoje zaniepokojenie przed jej przyjęciem, podnosząc że ustawa może doprowadzić do upolitycznienia sądownictwa i uważamy, że nieprawidłowości w postępowaniu w sprawie wyboru nowych sędziów do Sądu Najwyższego jeszcze bardziej osłabią...

Komunikaty

Media