Historia oddziału

Zespół założycielski Oddziału we Wrocławiu zawiązano w styczniu 1999 roku.
Oddział we Wrocławiu utworzony został uchwałą II Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów „Iustitia” z dnia 29 maja 1999 roku jako dwudziesty pierwszy Oddział w Polsce.

Od chwili utworzenia Oddział obejmował w trybie § 36 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia obszar całego województwa dolnośląskiego.

Od 4 grudnia 1999 roku Oddział zmniejszył się o okręg działania Sądu Okręgowego w Świdnicy, gdzie utworzono odrębny Oddział. Od tego czasu Oddział działa na obecnym obszarze.

Oddział w 2001 roku, został zarejestrowany jako pierwszy Oddział Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Na terenie Oddziału we Wrocławiu odbyły się dwa Zebrania Delegatów SSP "Iustitia": VI Sprawozdawcze (8-9 czerwca 2002 r. w Szklarskiej Porębie) i XV Wyborcze (6-7 lutego 2010 r. we Wrocławiu).

Od marca 2003 r. do marca 2006 r. Oddział we Wrocławiu był największym Oddziałem w Polsce.

Prezesami Zarządu Oddziału byli:

- od czerwca 1999 r. do czerwca 2001 r. SSR Robert Zdych

- od lipca 2001 r. do 23 grudnia 2013 r. - SSO Tadeusz Szewioła

- od marca 2014 r. do marca 2020 r. - SSO Witold Firkowicz

 

Od marca 2020 r. Prezesem Zarządu Oddziału jest SSA Agata Regulska.


W oddziale organizowano (samodzielnie lub z innymi podmiotami) liczne wycieczki krajowe i zagraniczne. W dalszym ciągu aktywność członków oddziału na tym polu jest duża.

Ważną rolę w życiu naszego oddziału odgrywa sport. Nasi członkowie wielokrotnie brali udział w ogólnopolskich spartakiadach prawników.

Oddział jako pierwszy w kraju stworzył drużynę koszykarską spośród sędziów, członków Oddziału. Kapitanem drużyny był przez lata sędzia Tadeusz Szewioła. Drużyna ze zmiennym szczęściem występowała w ww. spartakiadach. Miała znaczące sukcesy na terenie Wrocławia. Drużyna na zajęła pierwsze miejsce w zawodach w ramach I Memoriału Tadeusza Szewioły, który odbył się w dniu 11 kwietnia 2014 r. w Trzebnicy.