Zarząd Oddziału

PREZES ZARZĄDU - SSO Witold Firkowicz

SO we Wrocławiu, V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych

tel. 71 37-04-220

fax 71 74-82-955

 

WICEPREZES d/s FINANSOWYCH (Skarbnik) - SSO Agata Regulska

SO we Wrocławiu, IV Wydział Karny Odwoławczy

 

tel. 71 37-04-242

fax 71 74-82-954

 

WICEPREZES d/s ORGANIZACYJNYCH - SSO Katarzyna Wręczycka

SO we Wrocławiu, II Wydział Cywilny Odwoławczy

 

tel. 71 37-04-255

fax 71 74-82-952

 

WICEPREZES d/s CZŁONKOWSKICH - wiceprezes Wojskowego Sądu Garnizonowego we Wrocławiu Michał Rogowski

 

tel. 261-165-26-95

 

 

WICEPREZES d/s SZKOLEŃ I EDUKACJI - SSR Paweł Pośpiech

SR w Wołowie, II Wydział Karny

tel. 71 75 66 105

fax 71 75 66 133

 


KOMISARZ ODDZIAŁU - SSA (w stanie spoczynku) Marcin Cieślikowski