Nasze prace

Oddział we Wrocławiu realizuje od 2013 r. w porozumieniu z Urzędem Miejskim Wrocławia projekt "Edukacja Prawna Młodzieży". Od roku szkolnego 2015/2016 naszym partnerem w tym zakresie jest także Oddział Dolnośląski Krajowej Izby Doradców Podatkowych (KIDP). Więcej na ten temat w zakładce z prawej strony "Edukacja Prawna Młodzieży".

W ramach działań edukacyjnych utworzyliśmy Sieć Szkół Patronackich Oddziału SSP Iustitia we Wrocławiu.

Oddział Dolnośląski KIDP jest organizatorem Konkursu Wiedzy o Podatkach. Jest bardzo prawdopodobne, iż tegoroczna edycja konkursu odbędzie się pod naszym patronatem.

W październiku 2015 r. we współpracy z Urzędem Miejskim Wrocławia oraz Oddziałem Dolnośląskim KIDP zorganizowaliśmy cykl szkoleń dla nauczycieli WOS ze szkół ponadpodstawowych we Wrocławiu z wykorzystaniem "Apteczki Prawnej - Lex bez łez" (z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego, prawa rodzinnego oraz prawa podatkowego). Szkolenia prowadzili doświadczeni sędziowie oraz doradcy podatkowi. Ich celem było przedstawienie możliwości wykorzystania Apteczki Prawnej na lekcjach WOS. Powstały scenariusze lekcji dotyczących wybranych zagadnień.

Członkowie Oddziału są zaangażowani od 2010 r. w prace Kolegium Redakcyjnego Kwartalnika Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia".