Program szkoleń dla nauczycieli WOS

Program szkoleń dla nauczycieli WOS

Podstawy edukacji prawnej młodzieży z wykorzystaniem książki 

„Apteczka prawna – Lex bez łez”

 

Organizatorzy szkoleń:

  • Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” Oddział we Wrocławiu, www.iustitia.pl/wroclaw
  • Urząd Miejski Wrocławia, Departament Edukacji
  • Krajowa Izba Doradców Podatkowych, Oddział Dolnośląski, www.dolnoslaski.kidp.pl

Podmiot wspierający: Prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu

 

9.10.2015 r. (piątek), godz. 9:30-13.00

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa cywilnego

1. Ochrona konsumenta

2. Dziedziczenie 

3. Odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu czynów niedozwolonych

Prowadzący: SSR Urszula Wicińska, SSR Tomasz Klimko, SSO Katarzyna Wręczycka

Miejsce: Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Swobodna 73a, 50-089 Wrocław

 

20.10.2015 r. (wtorek), godz. 9:30-11:45

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego

1. Obowiązek alimentacyjny

2. Stosunki prawne między rodzicami a dziećmi 

Prowadzący: SSR Małgorzata Iwaszuk, SSR Agnieszka Golińska

Miejsce: Sąd Okręgowy we Wrocławiu, ul. Sądowa 1, sala im. Filipowicza, III piętro 

 

23.10.2015 r. (piątek), godz. 9:30-11:45

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa karnego 

1. Prawa i obowiązki świadka w postępowaniu karnym

2. Prawa i obowiązki oskarżonego 

Prowadzący: SSO Agata Regulska, SSR Paweł Pośpiech 

Miejsce: Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Swobodna 73, Wrocław

 

29.10.2015 r. (czwartek), godz. 9:30-11:45

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa podatkowego 

1. System podatkowy w Polsce – podatek ze źródeł nieujawnionych

2. System podatkowy w Polsce - elementy ordynacji podatkowej  

Prowadzący: doradca podatkowy Mirosława Zachar

Miejsce: Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Swobodna 73, Wrocław

 

Program szkoleń w PDF