Scenariusze lekcji do pobrania

Scenariusze lekcji z zakresu prawa cywilnego:

1. Ochrona praw autorskich

2. Dziedziczenie

3. Prawa konsumenta

4. Odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych

 

Scenariusze lekcji z zakresu prawa rodzinnego:

1. Władza rodzicielska

2. Alimenty

 

Scenariusze lekcji z zakresu prawa karnego:

1. Oskarżony - jego prawa i obowiązki w postępowaniu karnym

2. Rola świadka w postępowaniu karnym

 

Scenariusze lekcji z zakresu prawa podatkowego:

1. System podatkowy w Polsce