Sieć Szkół Patronackich Oddziału SSP "Iustitia" we Wrocławiu

 

SSP „Iustitia” Oddział we Wrocławiu przystępuje do tworzenia „Sieci Szkół Patronackich”.

Jest to kolejne przedsięwzięcie związane z misją edukacyjną Stowarzyszenia, uzupełniające akcję „Edukacja Prawna Młodzieży we Wrocławiu” w ramach, której młodzież otrzymuje „Apteczkę Prawną” wydaną przez Oddział Śląski w Katowicach.

Do sieci mogą przystąpić szkoły ponadpodstawowe z terenu działania Oddziału we Wrocławiu.

O przyłączeniu szkoły do Sieci decyduje samodzielnie Zarząd Oddziału, do którego należy kierować wnioski wraz z krótkim uzasadnieniem. Przyłączenie będzie potwierdzone specjalnym certyfikatem. 

Certyfikat G19.jpg

Uczestnikom Sieci zapewniamy w szczególności wizyty sędziów w szkole (prowadzenie zajęć o podstawach prawa i sądownictwie), udział sędziów w działaniach szkoły mających na celu zapobieganie demoralizacji młodzieży i profilaktykę uzależnień a także organizowanie wycieczek uczniów do sądów. 

Szkoła przystępująca do Sieci zobowiązuje się, że będzie wśród uczniów krzewić podstawową wiedzę o pozycji ustrojowej sądów i sędziów, a także podejmować działania na rzecz budowania szacunku dla władzy sądowniczej w naszym kraju.

Lista szkół przyjętych do Sieci:

1. Gimnazjum nr 19 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu (ul. Dembowskiego 39, http://gimnazjum19.wroclaw.pl )

2. Gimnazjum nr 12 - Zespół Szkół nr 24 we Wrocławiu (ul. Eluarda 51, http://zs24wroc.edupage.org )