Kwartalnik Iustitia

W pracę Kolegium Redakcyjnego Kwartalnika Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" od reaktywacji Kwartalnika w nowej odsłonie, tj. od 2010 r. zaangażowani są dwaj członkowie Oddziału:

SSA dr Janusz Kaspryszyn

SSR Tomasz Zawiślak

Kwartalnik jest jedynym w Polsce czasopismem naukowo-sędziowskim, finansowanym wyłącznie ze środków własnych Stowarzyszenia (składki członkowskie).

Dnia 17 grudnia 2013 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało nowy wykaz czasopism naukowych.  Zgodnie z komunikatem z dnia 17 grudnia 2013 r. (część B, poz. 1274) Kwartalnik znalazł się we wspomnianym wykazie (załącznik B, pozycja 1274)

Za publikację naukową w Kwartalniku autor otrzymuje 2 punkty.

Więcej informacji na stronie: www.kwartalnikiustitia.pl