VI Dolnośląski Konkurs Wiedzy o Podatkach

Nasz partner w akcji "Edukacja prawna młodzieży we Wrocławiu" w roku szkolnym 2015/2016 r., Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych zaprasza do udziału w VI Dolnośląskim Konkursie Wiedzy o Podatkach

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

TEMATY PRAC KONKURSOWYCH W I ETAPIE:

  • Ulgi podatkowe – dokonaj podziału i opisz zasady dokonywania odliczeń od podatku i od dochodu ( przychodu)
  • W jaki sposób wysokość  podatków lokalnych oraz ulgi w podatkach lokalnych mogą stymulować rozwój gospodarczy na danym terenie- podaj przykłady.
  • System podatkowy w Polsce w porównaniu z innymi państwami UE.
  • Rola doradcy podatkowego - pomoc w funkcjonowaniu działalności gospodarczej.

HARMONOGRAM KONKURSU:

Przesłanie do szkół plakatów drogą elektroniczną oraz organizacja pogadanek i prezentacji do dnia 08.01.2016 r.

Prace pisemne uczestników I etapu konkursu powinny być przesłane do dnia 22.01.2016 r. na adres Dolnośląskiego Oddziału KIDP (Plac Solny 16/407, 50-062 Wrocław), przy czym decyduje data stempla pocztowego.

Opublikowanie wyników etapu I na stronie internetowej Organizatora nastąpi do dnia 22.02.2016 r.

Przesłanie informacji do szkół, których uczniowie zostali zakwalifikowani do II etapu konkursu nastąpi do dnia 29.02.2016 r.

Etap II konkursu odbędzie się w dniu 10.03.2016 r. (czwartek) o godz.11.00 w siedzibie Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu (ul. Kopernika 5)

Etap III (Ogólnopolski) odbędzie się w dniu 08.04.2016 r. (piątek) o godz.11.00 w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 11b, w przypadku przeprowadzenia konkursu w innych województwach.

Rozdanie nagród nastąpi w dniu zakończenia konkursu.

Więcej informacji na stronie: http://www.dolnoslaski.kidp.pl/