Jak zostać członkiem Stowarzyszenia

Członkiem SSP "Iustitia" może zostać każdy sędzia sądu powszechnego, szczególnego (administracyjnego lub wojskowego) oraz Sądu Najwyższego, zarówno pozostający w służbie, jak i w stanie spoczynku.

Z treścią Statutu Stowarzyszenia zapoznać się można klikając zakładkę "Statut" w dziale "O oddziale"

Sędzia chcący wstąpić do SSP "Iustitia" powinien wypełnić deklarację członkowska i oświadczenie (zob. "Dokumenty do pobrania"). Oświadczenie o potrącaniu składek należy złożyć w dziale finansowym swojego sądu a kserokopię oświadczenia z potwierdzeniem złożenia, wraz z deklaracją doręczyć któremukolwiek członkowi Zarządu Oddziału.

Statut nie przewiduje mechanizmu "wprowadzania" czy też decyzji o przyjęciu. Deklaracja jest dowodem przynależności do Stowarzyszenia. Jej złożenie wraz z pozostałymi dokumentami Zarządowi Oddziału powoduje automatyczne uzyskanie członkostwa. Deklaracja jest przechowywana przez Zarząd Oddziału, do którego członek należy, a w przypadku przejścia członka do innego oddziału jest przesyłana nowemu oddziałowi.

Składka członkowska SSP "Iustitia” Oddział we Wrocławiu wynosi 30 złotych miesięcznie. Z chwilą przystąpienia do Stowarzyszenia Członek ma obowiązek opłacać składki od miesiąca przystąpienia do Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem.

Konto do wpłat składek: 63 1240 3464 1111 0000 3558 7464

Zapraszamy wszystkich sędziów do wstępowania w nasze szeregi :)