Archiwum

Odeszła sędzia w st. sp. Kazimiera Fiałkowska

Czytaj więcej...

Akcja protestacyjna pracowników administracyjnych sądów

Kilka organizacji związkowych podjęło decyzję o rozpoczęciu w dniu 18 czerwca 2015 r. pierwszego etapu akcji protestacyjnej mającej na celu zwrócenie uwagi rządu na stale pogarszającą się sytuację pracowników administracyjnych sadów.

Są to:

  • Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP,
  • Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Sądów Okręgu Piotrowskiego z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim,
  • Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP z siedzibą w Poznaniu,
  • Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Sądów Powszechnych Okręgu Opolskiego w Opolu,
  • Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Sądów Rejonowych w Łodzi

Związki zawodowe zaapelowało do wszystkich pracowników sądów, aby w dniu 18 czerwca 2015 r. wyrazili swoje niezadowolenie ze stale pogarszających się warunków pracy i płacy poprzez:

  • korzystanie z możliwości oddania krwi i tym samym wykorzystania przysługującego im z tego tytułu dnia wolnego,
  • stawienie się w miejscach pracy w czarnych ubraniach z umieszczoną na nich plakietką, informującą o podjęciu protestu,
  • umieszczenie w budynkach sądów informacji o Proteście Pracowników Sądownictwa,
  • wykonywanie bieżących czynności na stanowiskach pracy w sposób nad wyraz skrupulatny,
  • umieszczanie informacji o proteście na stronie internetowej sądów.

***

Zachęcamy sędziów do wsparcia, choćby symbolicznego, protestów i słusznych żądań pracowników administracyjnych sądów.

Przypominamy treść uchwały uchwały XX Zwyczajnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w sprawie podwyższenia płac urzędników sądowych, asystentów sędziów, kuratorów sądowych i pracowników obsługi:

"XX Zwyczajne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" apeluje do Prezydenta RP, Marszałków Sejmu i Senatu oraz Ministra Sprawiedliwości o niezwłoczne podjęcie prac nad podwyższeniem płac urzędników sądowych, asystentów sędziów, kuratorów sądowych i pracowników obsługi.

Popieramy zgodne stanowisko wielu organów, w tym Krajowej Rady Sądownictwa i sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, że utrzymujące się od dłuższego czasu na bardzo niskim poziomie ich wynagrodzenia nie odpowiadają godności sprawowania urzędu i stale zwiększającemu się zakresowi ich obowiązków.

Wymaga podkreślenia za Trybunałem Konstytucyjnym, że wieloletni brak waloryzacji wynagrodzeń pracowników sądów i prokuratur budzi niepokój z punktu widzenia realizacji zasad i wartości konstytucyjnych.

Kontynuowanie obecnej polityki fiskalnej Państwa w stosunku do tej grupy zawodowej jest krzywdzące dla tych pracowników i ich rodzin. Jednocześnie stanowi przejaw destrukcji funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, za co prawną odpowiedzialność ponoszą władze ustawodawcza i wykonawcza. Jest oczywiste, że praca pracowników sądowych jest jednym z podstawowych elementów pozwalających na zapewnienie faktycznej realizacji prawa do sądu, które przysługuje każdemu (art. 45 ust. 1 Konstytucji RP). Potwierdzeniem braku obojętności polityków odnośnie tego podstawowego prawa człowieka będzie niezwłoczna zmiana sytuacji, która jest przedmiotem niniejszej uchwały."

Zaproszenie na Piłkarski Piknik

Czytaj więcej...

Koniec zapisów na konferencję o biegłych

Poniżej poprawiona wersja komunikatu:

Komunikat

W dniu 5 marca 2015 r. upłynął termin zgłoszeń udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Rola biegłego w postępowaniu sadowym", która odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2015 r. we Wrocławiu. 

Lista uczestników jest już zamknięta. Jest na niej ponad 350 osób (!)

Termin uiszczenia opłaty konferencyjnej upłynął w dniu 15 marca 2015 r. 

Przed 15 marca 2015 r. odnotowaliśmy wiele wpłat od osób, które nie dokonały formalnego zgłoszenia na oficjalny adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Podejmujemy próby, aby skontaktować się z tymi osobami. Prosimy je o kontakt z nami. 

Nie gwarantujemy udziału w Konferencji osobom, które nie otrzymały potwierdzenia wpisania na listę uczestników (wiadomość email lub bezpośrednio od członków Zarządu Oddziału odpowiedzialnych za organizację Konferencji). Dotyczy to w szczególności osób, które bez zgłoszenia i uzyskania ww. potwierdzenia uiściły opłatę konferencyjna.

Opłaty uiszczone przez osoby nie wpisane na listę uczestników będą zwracane.  

Osoby wpisane na listę, które zgłoszą rezygnację przed 20 kwietnia 2015 r. otrzymają zwrot kosztów uroczystej kolacji (160 zł). Nie podlega zwrotowi część opłaty konferencyjnej uiszczonej przez osoby wpisane na listę, odpowiadająca kosztom rezerwacji miejsca w hotelu (140 zł), z uwagi na konieczność ich poniesienia przez organizatorów.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość pobrania ze zwracanej kwoty kosztu przelewu zwrotnego.

Zebranie wyborcze członków Oddziału, 8.05.2015 r.

Ogłoszenie

W dniu 8 maja 2015 r., o godz. 15.00, w budynku Sadu Okręgowego we Wrocławiu przy ul Sadowej 1, sala nr 115, odbędzie się zebranie członków Oddziału we Wrocławiu, na którym zostaną wybrani delegaci na  XX Zwyczajne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia, które odbędzie się w Zegrzu w dniach 29 - 31 maja 2015r.

Na nasz Oddział przypada 8 delegatów.

Relacja z II Memoriału Sędziego Tadeusza Szewioły

W dniu 20 marca 2015 r. w Trzebnicy odbył się II Memoriał Sędziego Tadeusza Szewioły.

Rozgrywki odbywały się w 3 konkurencjach:

- koszykówka:

1. miejsce - drużyna adwokatów

2. miejsce - Drużyna A (składająca się przede wszystkim z sędziów)

3. miejsce - drużyny prokuratorów i sędziów (z uwagi na brak czasu mecz o trzecie miejsce nie odbył się)

- ringo

1. miejsce - Katarzyna Figaszewska, Zbigniew Muszyński, Jacek Rajewicz

2. miejsce - Katarzyna Szafrańska, Marcin Balicki, Marcin Kuczyński

3. miejsce - Agata Regulska, Mariusz Wiązek, Remigiusz Kasperek 

- tenis stołowy

1. miejsce (po raz drugi z rzędu) - Robert Mirowiecki 

2. miejsce - Zbigniew Zięba

3. ? 

Czytaj więcej...

 

Apel do Prezydenta RP

We Wrocławiu i okolicach ruszyła akcja zbierania podpisów pod apelem do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego o zawetowanie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

List powstał w środowisku związanym z Forum Sędziów RP (www.sedziowie.net)

Więcej informacji na temat listu i samej nowelizacji: 

http://www.sedziowie.net/viewtopic.php?f=21&t=6803&sid=b36667abe7222b94cdcbab7922909888

https://www.facebook.com/events/945206295492342 

http://www.iustitia.pl/komunikaty/961-list-otwarty-sedziow-do-prezydenta-rp

Oddział we Wrocławiu przyłączył się do tej akcji.

Dotychczas z Wrocławia wysłano listy z 129 podpisami (podpisy składali i zbierali nie tylko członkowie Stowarzyszenia!) w tym:

- SR dla Wrocławia - Śródmieścia - 28

- SR dla Wrocławia - Krzyków - 17 

- SR dla Wrocławia - Fabrycznej - 35 

- SO we Wrocławiu - 49 (!)

Zebrano jeszcze ok. 30 podpisów (wysyłka jutro)

Zachęcamy wszystkich sędziów do podpisania listu otwartego!!!

Zaproszenie na konferencję o biegłych sądowych

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" we Wrocławiu zaprasza na ogólnopolska konferencje naukowa "Rola biegłego w postępowaniu sadowym", która odbędzie się w dniu 24.04.2015 r. we Wrocławiu.

Więcej na ten temat: Konferencja o biegłych sądowych

temida1.jpg