Uchwała Nr 1/2011 Zebrania Członków Stowarzyszenia Sędziów Polskich ”IUSTITIA” Oddział we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2011 roku

1. Zebranie Członków Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA” Oddział we Wrocławiu popiera w pełni Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 7 grudnia 2011 roku w sprawie godnego wynagrodzenia sędziów oraz uposażenia sędziów w stanie spoczynku gwarantowane przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, gdyż są one zabezpieczeniem niezawisłości sędziowskiej, a zatem stanowią prawidłową realizację prawa obywatela do sądu oraz Opinię Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 16 listopada 2011 roku w przedmiocie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej.

2. Zebranie popiera również wszelkie starania środowiska sędziowskiego zmierzające do zapewnienia sędziom poziomu wynagrodzeń odpowiadającego wadze pełnionego przez nich urzędu i z dążeniami tymi w całości się solidaryzuje. Zgadza się w pełni z uchwałami podjętymi przez Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA w Warszawie, uchwałami podjętymi przez poszczególne Oddziały Stowarzyszenia oraz uchwałami Zgromadzeń Ogólnych Przedstawicieli Sędziów Sądów Okręgowych. Mając na uwadze charakter zapowiadanych zmian, zastrzegamy sobie prawo do intensyfikacji form protestu w obronie niezawisłości sędziów i niezależności sądów.

Zobacz podobne:
Odeszła sędzia w st. sp. Kazimiera Fiałkowska
...
Akcja protestacyjna pracowników administracyjnych sądów
Kilka organizacji związkowych podjęło decyzję o rozpoczęciu w dniu 18 czerwca 2015 r....
Zaproszenie na Piłkarski Piknik
...
Koniec zapisów na konferencję o biegłych
Poniżej poprawiona wersja komunikatu: Komunikat W dniu 5 marca 2015 r. upłynął termi...
temida3.jpg