Konferencja o biegłych sądowych

 

Ogólnopolska konferencja naukowa

ROLA BIEGŁEGO W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM”

pod patronatem Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

 

Organizatorzy: Oddział Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” we Wrocławiu we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Termin: 24.04.2015 r.

Miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Kamienna 43/59, Wrocław

Termin zgłoszeń: do 5.03.2015 r.

Kontakt w sprawie zgłoszeń i pytań dotyczących konferencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koszty:

- wariant I: 30 zł – udział w samej konferencji

wariant II: 160 zł – udział w konferencji oraz w uroczystej kolacji w BEST WESTERN PLUS Q Hotel Wrocław

- wariant III: 300 zł - udział w konferencji, nocleg w BEST WESTERN PLUS Q Hotel Wrocław, www.qhotelwroclaw.pl, (miejsce w pokoju dwuosobowym), oraz udział w uroczystej kolacji w tym hotelu

Termin uiszczenia opłaty: do 15.03.2015 r.

Rachunek i dane do przelewu: Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” Oddział we Wrocławiu, ul. Podwale 30, 50-950 Wrocław, rachunek bankowy nr: 86 1240 6768 1111 0010 4862 2474, tytuł przelewu: „imię, nazwisko uczestnika, konferencja o biegłych”

***

PROGRAM KONFERENCJI

10.00 Powitanie uczestników

  • SSO Witold Firkowicz, Prezes Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” we Wrocławiu
  • przedstawiciel Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  • prof. dr hab. Elwira Marszałkowska – Krześ, Dyrektor Instytutu Prawa Cywilnego, Kierownik Zakładu Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

10:20 Otwarcie konferencji - Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Andrzej Niedużak, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego

10.20 – 11.20 Panel I - Dowód z opinii biegłego jako czynność dowodowa – de lege lata i de lege ferenda

Moderator: Małgorzata Stanek, Sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi w I Wydziale Cywilnym 

 

Referaty:

1. prof. nadzw. UWr dr hab. Łukasz Błaszczak, Umowy dowodowe ze szczególnym uwzględnieniem dowodu z opinii biegłego w kontradyktoryjnym postępowaniu cywilnym

2. dr Filip Przybylski – Lewandowski, Co sędzia wiedzieć powinien, a czego wiedzieć mu nie wolno. Pojęcie wiadomości specjalnych w kontekście równouprawnienia stron postępowania sądowego

3. prof. nadzw. UWr dr hab. Jacek Giezek, Opinia prywatna w postępowaniu karnym z perspektywy obrończej

4. dr Wojciech Dubis, Procesowe narzędzia kwestionowania ustaleń dowodu z opinii biegłego w postępowaniu cywilnym

 

11.20 – 11.40 Dyskusja

 

11.40 – 12.00 Przerwa kawowa

 

12.00 – 13.00 Panel II - Opiniowanie w sprawach sądowych z punktu widzenia biegłego

Moderator: Bogusław Tocicki, Sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w II Wydziale Karnym

 

Referaty:

1. prof. dr hab. n. med. Barbara Świątek, Specyfika opiniowania sądowo – lekarskiego

2. dr Aldona Stodulska – Blaszke, lek. med. Adam Kojtych, Opiniowanie sądowe psychiatryczno – psychologiczne. Profesjonalizm czy improwizacja?

3. prof. dr hab. inż. Zbigniew Luty, Rola biegłego w ekspertyzach wirtualnych informacji sprawozdawczych

4. Monika Drobyszewska, Dopuszczenie dowodu z opinii biegłego w zakresie wyceny nieruchomości. Granice oceny przydatności dowodowej opinii o wartości nieruchomości przez pryzmat podejść i metod wyceny 

 

13.00 – 13.20 Dyskusja 

 

13.20 – 14.00 Przerwa na lunch

 

14.00 – 15.00 Panel III - Dowód z opinii biegłego z perspektywy sądu 

Moderator: Małgorzata Lamparska - Sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w I Wydziale Cywilnym

 

Referaty:

1. prof. dr hab. Jerzy Skorupka, Opinia prywatna według noweli KPK z 27.09.2013 r.

2. dr Piotr Gensikowski, Procesowe aspekty udziału biegłego psychologa w przesłuchaniu pokrzywdzonego przestępstwami przeciwko wolności seksualnej (art. 185c k.p.k.)

3. dr hab. Krystian Markiewicz, Dowód z opinii biegłego w postępowaniu cywilnym - zwyczajny czy nadzwyczajny środek dowodowy

4. dr Janusz Kaspryszyn, W kwestii dopuszczenia z urzędu dowodu z opinii biegłego w sprawach cywilnych

 

15.00 – 16.45 Dyskusja

 

16.45 – 17.00

  • Podsumowanie dyskusji – SSR Tomasz Zawiślak, Wiceprezes Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” we Wrocławiu
  • Podziękowania i pożegnanie uczestników - prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Kocowski, kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

 

 

17.00 Zamknięcie konferencji

***

Informacje o prelegentach:

prof. dr hab. Jerzy Skorupka - Sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, Kierownik Katedry Postępowania Karnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, autor ponad 150 publikacji naukowych z zakresu prawa karnego procesowego i prawa karnego gospodarczego

dr Piotr Gensikowski - Sędzia Sądu Rejonowego w Grudziądzu, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, autor kilkudziesięciu opracowań z zakresu prawa karnego, prawa wykroczeń oraz procesu karnego

dr hab. Krystian Markiewicz Sędzia Sądu Rejonowego Katowice – Wschód, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, prezes Śląskiego Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, członek stałego Zespołu Procesowego przy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, redaktor naczelny Kwartalnika „Iustitia”, członek kolegiów redakcyjnych „Polskiego Procesu Cywilnego”, „ADR. Arbitraż i Mediacja”, wykładowca i autor licznych publikacji z zakresu postępowania cywilnego

dr Janusz Kaspryszyn - Sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, autor publikacji z zakresu prawa prywatnego i postępowania cywilnego, członek kolegium redakcyjnego Kwartalnika „Iustitia”

dr Filip Przybylski – Lewandowski – przez wiele lat związany z Zakładem Teorii Prawa Uniwersytetu Gdańskiego, autor publikacji z zakresu teorii stosowania prawa, adwokat

prof. nadzw. UWr dr hab. Łukasz Błaszczak - pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Postępowania Cywilnego (Instytut Prawa Cywilnego) na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Kierownik Centrum Mediacji i Arbitrażu przy Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, radca prawny

prof. nadzw. UWr dr hab. Jacek Giezek - pracownik naukowo - dydaktyczny w Katedrze Prawa Karnego Materialnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, autor licznych publikacji dotyczących przede wszystkim dogmatycznych zagadnień nauki o przestępstwie, współautor komentarza do części ogólnej kodeksu karnego oraz komentarza do przepisów karnych kodeksu spółek handlowych, adwokat, członek Naczelnej Rady Adwokackiej

dr Wojciech Dubis - autor licznych publikacji z prawa cywilnego i prawa prywatnego mediów elektronicznych, radca prawny, wcześniej Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Krzyków w Wydziale Cywilnym

prof. dr hab. n. med. Barbara Świątek – wieloletni Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz biegły z zakresu medycyny sądowej, autorka wielu publikacji z zakresu medycyny sądowej oraz prelegent licznych konferencji naukowych o krajowym i międzynarodowym zasięgu

dr Aldona Stodulska – Blaszke - psycholog kliniczny, biegła z zakresu psychologii, Oddział Sądowo – Psychiatryczny II Kliniki Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie

lek. med. Adam Kojtych - specjalista psychiatra, biegły z zakresu psychiatrii, Oddział Sądowo – Psychiatryczny II Kliniki Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie

prof. dr hab. inż. Zbigniew Luty - Kierownik Katedry Rachunkowości Finansowej i Kontroli Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, przewodniczący Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, prezes Dolnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, uczestnik wielu konferencji naukowych o krajowym i międzynarodowym zasięgu

Monika Drobyszewska - rzeczoznawca majątkowy, doktorantka na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Zobacz podobne:
Odeszła sędzia w st. sp. Kazimiera Fiałkowska
...
Akcja protestacyjna pracowników administracyjnych sądów
Kilka organizacji związkowych podjęło decyzję o rozpoczęciu w dniu 18 czerwca 2015 r....
Zaproszenie na Piłkarski Piknik
...
Koniec zapisów na konferencję o biegłych
Poniżej poprawiona wersja komunikatu: Komunikat W dniu 5 marca 2015 r. upłynął termi...
temida1.jpg