Wspomnienie o Tadeuszu Szewiole

 Przemówienie w czasie obchodów X lecia Oddziału, 2009

W dniu 23 grudnia 2013 r. zmarł nagle Tadeusz Szewioła, Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu, a zarazem wieloletni Prezes Zarządu Oddziału we Wrocławiu SSP Iustitia.

Urodził się 2 września 1954 r. we Wrocławiu. Po ukończeniu studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego był w latach 1980-1988 asystentem, a następnie starszym asystentem w Instytucie Prawa Karnego tegoż Wydziału.

W latach 1983-1985 odbył aplikację sądową i 1 września 1988 r. został asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej.

W dniu 1 sierpnia 1990 r. został powołany na stanowisko Sędziego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej. Orzekał w wydziałach: Karnym oraz Rodzinnym i Nieletnich. W latach 1991-1992 sprawował nadzór nad działalnością Zakładu Poprawczego w Sadowicach.

Dwukrotnie, w okresach od 2 stycznia 1996 r. do 30 czerwca 1996 r. i od 1 sierpnia 2003 r. do 31 stycznia 2004 r. był delegowany do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie pełnił obowiązki głównego specjalisty w Departamencie Spraw Rodzinnych i Nieletnich.

W dniu 4 lutego 1998 r. otrzymał powołanie na stanowisko Sędziego Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Orzekał kolejno: w Wydziale Ubezpieczeń Społecznych, w Wydziale Pracy i w Wydziale Cywilnym Rodzinnym.

W latach 1998-2000 i od 12 kwietnia 2012 r. był członkiem Kolegium Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Był jednym z pierwszych członków Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” we Wrocławiu. Od lipca 2001 r. pełnił nieprzerwanie funkcję Prezesa Zarządu Oddziału. Od marca 2004 r. do października 2008 r. był członkiem Zarządu Stowarzyszenia „Iustitia” w III i IV kadencji, gdzie zajmował się koordynacją współpracy z innymi organizacjami prawniczymi.

Był również aktywnym członkiem Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce.

Szczególnie zaangażowany był w problematykę mediacji. Pełniąc funkcję Koordynatora ds. Mediacji w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu był orędownikiem stosowania i doskonalenia mediacji nie tylko w polskim postępowaniu cywilnym.

Będąc jednocześnie członkiem Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Sędziów (DPRV e.V.) współpracował w tej dziedzinie z sędziami niemieckimi. Brał udział w powstaniu Deklaracji Wrocławskiej dotyczącej dwunarodowościowych mediacji rodzinnych (8.10.2007) oraz Rekomendacji Wrocławskiej dotyczącej transgranicznych mediacji w sprawach rodzinnych i gospodarczych (13.10.2012).

Zdjęcie z uczestnikami obchodów X lecia Oddziału, 2009Pełniąc obowiązki sędziego zawsze wyróżniał się pracowitością, sumiennością i skutecznością. W swojej bogatej działalności społecznej wykazywał wybitne zdolności organizacyjne i wyjątkowe zaangażowanie. Jako Prezes wrocławskiego oddziału „Iustitii” uczynił wiele dla środowiska sędziów, dbając o jego integrację i przykładając dużą wagę do przestrzegania zasad etyki zawodowej.

Był koleżeński, życzliwy i zawsze gotów do pomocy. Organizował dwukrotnie Zebrania Delegatów SSP „Iustitia”, które członkowie Stowarzyszenia wspominają do dzisiaj, w swoim Oddziale organizował szkolenia, konferencje, spotkania, zawody sportowe, wyjazdy integracyjne. Starał się, by każdy z członków znalazł w „Iustitii” coś dla siebie.

W przedwigilijny poranek nagle to wszystko się skończyło. Tadeusz Szewioła odszedł, lecz pozostanie w naszej pamięci Człowiekiem lubianym, szanowanym, emanującym optymizmem i radością życia.

SSO Witold Firkowicz 

Finisz biegu na 800 m, Ogólnopolska Spartakiada Prawników, Tarnów 2009

Zobacz podobne:
VIII Wrocławskie Seminarium Karnoprocesowe
...
Zebranie wyborcze członków Oddziału SSP "Iustitia&qu...
Zarząd Oddziału SSP "Iustitia" we Wrocławiu zaprasza członków na zebranie w dniu 27.0...
Konferencja "Sprawność postępowania sądowego a praw...
    OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA "Sprawność postępowania sądowego a prawo ...
Zawiadomienie o zebraniu członków Oddziału, 9-01-2023 r.
Zarząd SSP "Iustitia", Oddział we Wrocławiu informuje członków Oddziału, że w dniu ...