Informacja o konferencji o biegłych sądowych

W najnowszym numerze Kwartalnika Stowarzyszenia Sędziów "Iustitia" (nr 2/2015) ukazało się obszerne sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Rola biegłego w postępowaniu sadowym".

Dla członków SSP "Iustitia" jest ono dostępne pod adresem: www.kwartalnikiustitia.pl/sprawozdanie-z-ogolnopolskiej-konferencji-naukowej-rola-bieglego-w-postepowaniu-sadowym-wroclaw-24-4-2014-r,7669 (konieczne jest zarejestrowanie się; informacje na stronie www.kwartalnikiustitia.pl)

Konferencja została zorganizowana przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” Oddział we Wrocławiu przy pomocy Katedry Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Zakładu Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Patronat nad tym wydarzeniem objął Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Andrzej Niedużak.

Konferencja odbyła się 24.04.2014 r. na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Uczestniczyło w niej około 350 osób.

Zobacz podobne:
Sprawozdanie z debaty "Co po EPU?"
Sprawozdanie z debaty sędziowskiej o postępowaniu po EPU w sądzie właściwości ogó...