Ogłoszenia i zarządzenia

Prośba o aktualizację danych

Zarząd Oddziału we Wrocławiu zwraca się do wszystkich członków Oddziału o kontakt z Zarządem celem aktualizacji danych adresowych (w szczególności aktualnych miejsc pracy i adresów email).

Ma to bardzo istotne znaczenie dla prawidłowej komunikacji Zarządu z członkami Oddziału, w szczególności dla zawiadamiania o terminach zebrań, a także dla prawidłowego doręczania  Kwartalnika Iustitia. 

Akcję koordynuje sędzia Michał Rogowski, wiceprezes Wojskowego Sądu Garnizonowego we Wrocławiu ul. Saperów 22/24, 50-984 Wrocław (tel. 71-765-26-95, faks 71-765-38-04)