Zaproszenie na I Wrocławskie Seminarium Cywilnoprocesowe pt. „Postępowanie dowodowe i realizacja prawa do dowodu w procesie cywilnym”

I Wrocławskie Seminarium Cywilnoprocesowe

pt. „Postępowanie dowodowe i realizacja prawa do dowodu w procesie cywilnym”

 

Organizatorzy: 

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "IUSTITIA" Oddział we Wrocławiu; Uniwersytet Wrocławski; Sąd Okręgowy we Wrocławiu; Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu; Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu

Termin:

15 października 2021 r. 

Miejsce:

Uniwersytet Wrocławski

Termin zgłoszeń:

do 20.09.2021 r.

Kontakt w sprawie zgłoszeń i pytań dotyczących konferencji:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koszty:

opłata konferencyjna 30 zł

Termin uiszczenia opłaty:

do 10 września 2021 r.

Rachunek i dane do przelewu:

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” Oddział we Wrocławiu, ul. Podwale 30, 50-950 Wrocław,

rachunek bankowy nr: 86 1240 6768 1111 0010 4862 2474, tytuł przelewu: „imię, nazwisko uczestnika, Seminarium Cywilnoprocesowe”

Uroczysta kolacja:

Jako zwieńczenie konferencji planujemy uroczystą kolację z muzyką taneczną, jednak – mając na uwadze obecną sytuację epidemiczną, szczegółowe informacje, to jest: godzinę rozpoczęcia, miejsce oraz koszt, podamy dopiero na początku września. 

Prosimy, aby wraz ze zgłoszeniem na konferencję, zaznaczyć chęć uczestnictwa w kolacji. 

Serdecznie zapraszamy!  

 

***

 

PROGRAM KONFERENCJI

8.30 Rejestracja uczestników

9.00 Powitanie uczestników przez przedstawicieli organizatorów oraz otwarcie Konferencji 

9.30 – 10.10 I. Panel - Zagadnienie dowodów sprzecznych z prawem i ich dopuszczalność w procesie cywilnym - problem ważenia wartości przez sąd przy ustalaniu stanu faktycznego.

Moderator: SSA Sławomir Jurkowicz

Referaty:

1. r.pr. Prof. dr hab. Łukasz Błaszczak – Konstrukcja dowodów sprzecznych z prawem w procesie cywilnym. Problem ważenia wartości konstytucyjnych

2. SSR Sylwia Krajewska – Zagadnienie dowodów sprzecznych z prawem w praktyce orzeczniczej  na przykładzie postępowań rozwodowych

10.10 – 10.40 Dyskusja

10.40 – 11.00 przerwa kawowa

11.00 – 12.00 II. Panel - Ciężar dowodu a probatio diabolica. Teoria utraconej szansy a kwestia dążenia do ustalenia prawdy. Umowy dowodowe w postępowaniu gospodarczym.

Moderator:  Dziekan OIRP r.pr. dr hab. Tomasz Scheffler

Referaty:

1. SSA Prof. dr hab. Jacek Gołaczyński – Ograniczenia dowodzenia z uwagi na umowę dowodową. Ułatwienie dla sądu, czy też ograniczenie procesu dowodzenia? 

2. SSA Małgorzata Lamparska  – Ograniczenia dowodzenia na przykładzie procesów w sprawach medycznych. Dowód prima facie, domniemania faktyczne i inne kwestie. Spojrzenie okiem Sędziego

3. r.pr. dr hab. Bogusław Sołtys – Tajemnica zawodowa (adwokata, radcy prawnego) a ograniczenia dowodzenia w procesie cywilnym z perspektywy świadka oraz strony. Problem oceny tajemnicy zawodowej z uwagi na art. 233 § 2 k.p.c. 

12.00-12.30 Dyskusja

12.30 – 13.20 Przerwa - lunch

13.20 – 14.00 III. PANEL - Koncentracja materiału procesowego a przeszkody postępowania dowodowego.

Moderator: Dziekan ORA adw. Sławomir Krześ 

Referaty:

1. SSO Katarzyna Wręczycka – Uchybienia w zakresie postępowania dowodowego z perspektywy oceny sądu II instancji

2. adw. Paweł Wójcik Esq., LL.M. – Problemy zawodowych pełnomocników w formułowaniu właściwych wniosków dowodowych, a nadmierny formalizm procesowy (z perspektywy praktyka) 

14.00 – 14.30 Dyskusja

14.30-14.45 Przerwa kawowa

14.45 – 15.30 IV. Panel - Dowód z zeznań świadka na piśmie i jego późniejsza ocena. Problem dopuszczalności stosowania dowodu na piśmie w przypadku przesłuchania stron – dopuszczalność czy negacja?

Moderator: Wicedziekan OIRP we Wrocławiu r.pr. Krystian Mularczyk

Referaty:

1. SSO Grzegorz Karaś – Problemy dowodu z zeznań świadka na piśmie z punktu widzenia oceny dowodów oraz praktycznych problemów 

2. SSR Tomasz Zawiślak – Problem dowodu z zeznań świadka i przesłuchania stron na piśmie - zagadnienia wybrane na przykładzie praktyki referendarzy sądowych

15.30 – 16.00 Dyskusja i podsumowanie Konferencji

16.00 Zamknięcie Konferencji 

***

INFORMACJA O PRELEGENTACH

r.pr. prof. dr hab. Łukasz Błaszczak – profesor Uniwersytetu Wrocławskiego; wykładowca akademicki w Zakładzie Postępowania Cywilnego; kierownik Centrum Mediacji i Arbitrażu na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; autor przeszło stu czterdziestu publikacji z zakresu postępowania cywilnego, w tym monografii, komentarzy i artykułów; redaktor naczelny kwartalnika ADR. Arbitraż i Mediacja; wykonuje zawód radcy prawnego w spółce prawniczej z siedzibą we Wrocławiu; arbiter występujący w postępowaniach arbitrażowych. 

sędzia Sylwia Krajewska – Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia od maja 2010 roku; do 2012 roku w Wydziale Karnym, od 2012 do 2019 roku w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich, a od 2021 roku w Wydziale Cywilnym; w 2020 roku w Wydziale Rodzinnym Sądu Okręgowego we Wrocławiu (delegacja); prelegentka na konferencjach związanych z demoralizacją nieletnich oraz mediacją w sprawach rodzinnych; członkini Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

sędzia prof. dr hab. Jacek Gołaczyński – Sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu; kierownik Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; autor wielu opracowań naukowych z zakresu prawa cywilnego, prawa międzynarodowego prywatnego i prawa mediów elektronicznych; prelegent wielu krajowych i międzynarodowych konferencji z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa bankowego. 

sędzia Małgorzata Lamparska – Sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu; rzecznik prasowy Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w zakresie spraw cywilnych; posiada bogate doświadczenie w rozpoznawaniu spraw dotyczących błędów w sztuce lekarskiej. 

r.pr. dr hab. Bogusław Sołtys – pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego; autor wielu publikacji; radca prawny; wspólnik spółki prawniczej z siedzibą we Wrocławiu; członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu; Prezes Sądu Arbitrażowego przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu. 

sędzia Katarzyna Wręczycka – Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu, orzeka w Wydziale II Cywilnym Odwoławczym od 2013 roku; poprzednio sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu w Wydziale I Cywilnym; od 2005 do 2013 Przewodnicząca Wydziału i Wiceprezes ds. cywilnych; Wizytator ds. egzekucyjnych i Zastępca Przewodniczącego Wydziału VI Wizytacyjnego od 2017 roku; członek Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia"; Wiceprezes Zarządu Oddziału Wrocławskiego.

adw. Paweł Wójcik Esq., LL.M. – adwokat uprawniony w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w stanie Nowy Jork, USA; wspólnik spółki prawniczej; członek Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu; absolwent Temple University James E. Beasley School of Law w Filadelfii, USA, a także Temple University School of Law Tokyo Campus w Japonii.

sędzia Grzegorz Karaś - Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu z wieloletnim doświadczeniem zawodowym; orzeka w wydziale cywilnym odwoławczym, rozwiązując na co dzień problemy praktyczne związane z reformą postępowania cywilnego; autor i współautor wielu publikacji naukowych i komentarzy z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz problematyki informatyzacji postępowań sądowych; pełni funkcję Pełnomocnika Koordynatora Krajowego ds. wdrażania systemów informatycznych w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.

sędzia Tomasz Zawiślak - Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia od maja 2006 r. (od lipca 2001 r. do  kwietnia 2006 r. w Sądzie Rejonowym w Oleśnicy); specjalista do spraw egzekucyjnych; autor kilku publikacji z zakresu postępowania cywilnego; od 2010 r. członek Kolegium Redakcyjnego Kwartalnika IUSTITIA, obecnie zastępca redaktora naczelnego Kwartalnika; od marca 2016 r. członek Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia", koordynujący prace zespołu cywilnego oraz zespołu ustrojowego.

Zobacz podobne:
Zebranie online członków Oddziału, 31.03.2021r.
Zarząd SSP "Iustitia" Oddział we Wrocławiu uprzejmie informuje, że odwołane z uwagi n...
Zebranie członków Oddziału, 24.03.2021 r.
Zarząd Oddziału SSP "Iustitia" we Wrocławiu zaprasza na zebranie członków Oddziału, ...
Zebranie członków Oddziału, 10.02.2021 r.
Zarząd Oddziału SSP "Iustitia" we Wrocławiu zaprasza na zebranie sprawozdawcze członk...
Pomóżmy dzieciom chorym na raka mniej czasu spędzać w sz...
Koleżanki, Koledzy, Sędziowie i Referendarze! Dziękujemy Wam za włączenie się w zbi...