Zaproszenie na I Wrocławskie Seminarium Cywilnoprocesowe pt. „Postępowanie dowodowe i realizacja prawa do dowodu w procesie cywilnym”

I Wrocławskie Seminarium Cywilnoprocesowe

pt. „Postępowanie dowodowe i realizacja prawa do dowodu w procesie cywilnym”

 

Organizatorzy: 

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "IUSTITIA" Oddział we Wrocławiu; Uniwersytet Wrocławski; Sąd Okręgowy we Wrocławiu; Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu; Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu

Termin:

15 października 2021 r. 

Miejsce:

Uniwersytet Wrocławski

Termin zgłoszeń:

do 20.09.2021 r.

Kontakt w sprawie zgłoszeń i pytań dotyczących konferencji:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koszty:

opłata konferencyjna 30 zł

Termin uiszczenia opłaty:

do 10 września 2021 r.

Rachunek i dane do przelewu:

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” Oddział we Wrocławiu, ul. Podwale 30, 50-950 Wrocław,

rachunek bankowy nr: 86 1240 6768 1111 0010 4862 2474, tytuł przelewu: „imię, nazwisko uczestnika, Seminarium Cywilnoprocesowe”

Uroczysta kolacja:

Jako zwieńczenie konferencji planujemy uroczystą kolację z muzyką taneczną, jednak – mając na uwadze obecną sytuację epidemiczną, szczegółowe informacje, to jest: godzinę rozpoczęcia, miejsce oraz koszt, podamy dopiero na początku września. 

Prosimy, aby wraz ze zgłoszeniem na konferencję, zaznaczyć chęć uczestnictwa w kolacji. 

Serdecznie zapraszamy!  

 

***

 

PROGRAM KONFERENCJI

8.30 Rejestracja uczestników

9.00 Powitanie uczestników przez przedstawicieli organizatorów oraz otwarcie Konferencji 

9.30 – 10.10 I. Panel - Zagadnienie dowodów sprzecznych z prawem i ich dopuszczalność w procesie cywilnym - problem ważenia wartości przez sąd przy ustalaniu stanu faktycznego.

Moderator: SSA Sławomir Jurkowicz

Referaty:

1. r.pr. Prof. dr hab. Łukasz Błaszczak – Konstrukcja dowodów sprzecznych z prawem w procesie cywilnym. Problem ważenia wartości konstytucyjnych

2. SSR Sylwia Krajewska – Zagadnienie dowodów sprzecznych z prawem w praktyce orzeczniczej  na przykładzie postępowań rozwodowych

10.10 – 10.40 Dyskusja

10.40 – 11.00 przerwa kawowa

11.00 – 12.00 II. Panel - Ciężar dowodu a probatio diabolica. Teoria utraconej szansy a kwestia dążenia do ustalenia prawdy. Umowy dowodowe w postępowaniu gospodarczym.

Moderator:  Dziekan OIRP r.pr. dr hab. Tomasz Scheffler

Referaty:

1. SSA Prof. dr hab. Jacek Gołaczyński – Ograniczenia dowodzenia z uwagi na umowę dowodową. Ułatwienie dla sądu, czy też ograniczenie procesu dowodzenia? 

2. SSA Małgorzata Lamparska  – Ograniczenia dowodzenia na przykładzie procesów w sprawach medycznych. Dowód prima facie, domniemania faktyczne i inne kwestie. Spojrzenie okiem Sędziego

3. r.pr. dr hab. Bogusław Sołtys – Tajemnica zawodowa (adwokata, radcy prawnego) a ograniczenia dowodzenia w procesie cywilnym z perspektywy świadka oraz strony. Problem oceny tajemnicy zawodowej z uwagi na art. 233 § 2 k.p.c. 

12.00-12.30 Dyskusja

12.30 – 13.20 Przerwa - lunch

13.20 – 14.00 III. PANEL - Koncentracja materiału procesowego a przeszkody postępowania dowodowego.

Moderator: Dziekan ORA adw. Sławomir Krześ 

Referaty:

1. SSO Katarzyna Wręczycka – Uchybienia w zakresie postępowania dowodowego z perspektywy oceny sądu II instancji

2. adw. Paweł Wójcik Esq., LL.M. – Problemy zawodowych pełnomocników w formułowaniu właściwych wniosków dowodowych, a nadmierny formalizm procesowy (z perspektywy praktyka) 

14.00 – 14.30 Dyskusja

14.30-14.45 Przerwa kawowa

14.45 – 15.30 IV. Panel - Dowód z zeznań świadka na piśmie i jego późniejsza ocena. Problem dopuszczalności stosowania dowodu na piśmie w przypadku przesłuchania stron – dopuszczalność czy negacja?

Moderator: Wicedziekan OIRP we Wrocławiu r.pr. Krystian Mularczyk

Referaty:

1. SSO Grzegorz Karaś – Problemy dowodu z zeznań świadka na piśmie z punktu widzenia oceny dowodów oraz praktycznych problemów 

2. SSR Tomasz Zawiślak – Problem dowodu z zeznań świadka i przesłuchania stron na piśmie - zagadnienia wybrane na przykładzie praktyki referendarzy sądowych

15.30 – 16.00 Dyskusja i podsumowanie Konferencji

16.00 Zamknięcie Konferencji 

***

INFORMACJA O PRELEGENTACH

r.pr. prof. dr hab. Łukasz Błaszczak – profesor Uniwersytetu Wrocławskiego; wykładowca akademicki w Zakładzie Postępowania Cywilnego; kierownik Centrum Mediacji i Arbitrażu na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; autor przeszło stu czterdziestu publikacji z zakresu postępowania cywilnego, w tym monografii, komentarzy i artykułów; redaktor naczelny kwartalnika ADR. Arbitraż i Mediacja; wykonuje zawód radcy prawnego w spółce prawniczej z siedzibą we Wrocławiu; arbiter występujący w postępowaniach arbitrażowych. 

sędzia Sylwia Krajewska – Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia od maja 2010 roku; do 2012 roku w Wydziale Karnym, od 2012 do 2019 roku w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich, a od 2021 roku w Wydziale Cywilnym; w 2020 roku w Wydziale Rodzinnym Sądu Okręgowego we Wrocławiu (delegacja); prelegentka na konferencjach związanych z demoralizacją nieletnich oraz mediacją w sprawach rodzinnych; członkini Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

sędzia prof. dr hab. Jacek Gołaczyński – Sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu; kierownik Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; autor wielu opracowań naukowych z zakresu prawa cywilnego, prawa międzynarodowego prywatnego i prawa mediów elektronicznych; prelegent wielu krajowych i międzynarodowych konferencji z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa bankowego. 

sędzia Małgorzata Lamparska – Sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu; rzecznik prasowy Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w zakresie spraw cywilnych; posiada bogate doświadczenie w rozpoznawaniu spraw dotyczących błędów w sztuce lekarskiej. 

r.pr. dr hab. Bogusław Sołtys – pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego; autor wielu publikacji; radca prawny; wspólnik spółki prawniczej z siedzibą we Wrocławiu; członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu; Prezes Sądu Arbitrażowego przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu. 

sędzia Katarzyna Wręczycka – Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu, orzeka w Wydziale II Cywilnym Odwoławczym od 2013 roku; poprzednio sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu w Wydziale I Cywilnym; od 2005 do 2013 Przewodnicząca Wydziału i Wiceprezes ds. cywilnych; Wizytator ds. egzekucyjnych i Zastępca Przewodniczącego Wydziału VI Wizytacyjnego od 2017 roku; członek Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia"; Wiceprezes Zarządu Oddziału Wrocławskiego.

adw. Paweł Wójcik Esq., LL.M. – adwokat uprawniony w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w stanie Nowy Jork, USA; wspólnik spółki prawniczej; członek Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu; absolwent Temple University James E. Beasley School of Law w Filadelfii, USA, a także Temple University School of Law Tokyo Campus w Japonii.

sędzia Grzegorz Karaś - Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu z wieloletnim doświadczeniem zawodowym; orzeka w wydziale cywilnym odwoławczym, rozwiązując na co dzień problemy praktyczne związane z reformą postępowania cywilnego; autor i współautor wielu publikacji naukowych i komentarzy z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz problematyki informatyzacji postępowań sądowych; pełni funkcję Pełnomocnika Koordynatora Krajowego ds. wdrażania systemów informatycznych w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.

sędzia Tomasz Zawiślak - Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia od maja 2006 r. (od lipca 2001 r. do  kwietnia 2006 r. w Sądzie Rejonowym w Oleśnicy); specjalista do spraw egzekucyjnych; autor kilku publikacji z zakresu postępowania cywilnego; od 2010 r. członek Kolegium Redakcyjnego Kwartalnika IUSTITIA, obecnie zastępca redaktora naczelnego Kwartalnika; od marca 2016 r. członek Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia", koordynujący prace zespołu cywilnego oraz zespołu ustrojowego.

Zobacz podobne:
Zaproszenie na szkolenie, 18-19.11.2022 r.
...
Zebranie członków Oddziału SSP "Iustitia" we Wr...
Informujemy, że w dniu 16 marca 2022 r. (środa) o godz. 12.00 budynku Sądu Okręgowego ...
Zebranie online członków Oddziału, 31.03.2021r.
Zarząd SSP "Iustitia" Oddział we Wrocławiu uprzejmie informuje, że odwołane z uwagi n...
Zebranie członków Oddziału, 24.03.2021 r.
Zarząd Oddziału SSP "Iustitia" we Wrocławiu zaprasza na zebranie członków Oddziału, ...