Uchwała zebrania sędziów Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z 31 stycznia 2020 r.

Uchwała

zebrania sędziów Sądu Rejonowego w Wałbrzychu

podjęta 31 stycznia 2020 r.

 

My, sędziowie Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, negatywnie opiniujemy informację Prezesa Sądu Rejonowego w Wałbrzychu o działalności Sądu w 2019 r. 

Stwierdzamy, że wypracowane wyniki Sądu, umożliwiające jego właściwe funkcjonowanie, są następstwem jedynie zwiększonej, rzetelnej pracy asystentów sędziów, referendarzy sądowych oraz urzędników sądowych i sędziów. 

Pragniemy podziękować protokolantom, sekretarzom sądowym, asystentom sędziów, referendarzom sądowym i innym pracownikom Sądu za okazywane nam w ubiegłym roku wsparcie w wykonywaniu służby sędziowskiej. 

Negatywna ocena działalności Sądu Rejonowego w Wałbrzychu jest spowodowana niemal wyłącznie działalnością Prezesa Sądu i Wiceprezesa Sądu, których sposobu sprawowania funkcji żadną miarą nie możemy zaaprobować. Wyrażamy sprzeciw wobec, mających miejsce w 2019 roku, praktyk Prezesa Sądu i Wiceprezesa Sądu, w tym m. in.: 

- uczestniczenia w podejmowaniu nieprzemyślanych decyzji kadrowych, powodujących utratę stanowisk lub skutkujących odejściem z pracy znakomitych, doświadczonych pracowników sekretariatu, 

- nierównego obciążenia sędziów pracą, 

- obciążania sędziów obowiązkami należącymi do wyłącznej kompetencji organów administracyjnych sądu,

- lekceważenia problemów związanych z organizacją pracy sekretariatów i sędziów, wielokrotnie wskazywanych pisemnie drogą służbową, 

- okazywania sędziom braku szacunku i chęci współpracy, w tym przewodniczącym i wiceprzewodniczącym wydziałów, spośród których (tylko w 2019 r.) aż 6 złożyło rezygnację z pełnienia tych funkcji, 

- powoływania do pełnienia funkcji przewodniczących i wiceprzewodniczących wydziałów osób mimo ich sprzeciwów. 

 Zobowiązujemy Prezesa Sądu Rejonowego w Wałbrzychu do opublikowania niniejszej uchwały na stronie internetowej Sądu oraz przekazania jej: Ministrowi Sprawiedliwości, Prezesowi Sądu Okręgowego w Świdnicy oraz Prezesowi Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu 

Jednocześnie upoważniamy stowarzyszenia sędziowskie do upublicznienia treści niniejszej uchwały. 

Zobacz podobne:
Pomóżmy dzieciom chorym na raka mniej czasu spędzać w sz...
Koleżanki, Koledzy, Sędziowie i Referendarze! Dziękujemy Wam za włączenie się w zbi...
Zbiórka na rzecz Schroniska Brata Alberta we Wrocławiu
Wesprzyj zbiórkę koleżeńską (sędziowską, referendarską) dla Schroniska Brata Alber...
Uchwały Zgromadzenia ogólnego  sędziów okręgu Sądu Okr...
Uchwała nr 1 Zgromadzenia ogólnego  sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Legnicy z ...
Zaproszenie na debatę egzekucyjną
SSP "Iustitia" Oddział we Wrocławiu, we współpracy z Sądem Okręgowym we Wrocławiu, ...