Uchwała zebrania sędziów Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z 31 stycznia 2020 r.

Uchwała

zebrania sędziów Sądu Rejonowego w Wałbrzychu

podjęta 31 stycznia 2020 r.

 

My, sędziowie Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, negatywnie opiniujemy informację Prezesa Sądu Rejonowego w Wałbrzychu o działalności Sądu w 2019 r. 

Stwierdzamy, że wypracowane wyniki Sądu, umożliwiające jego właściwe funkcjonowanie, są następstwem jedynie zwiększonej, rzetelnej pracy asystentów sędziów, referendarzy sądowych oraz urzędników sądowych i sędziów. 

Pragniemy podziękować protokolantom, sekretarzom sądowym, asystentom sędziów, referendarzom sądowym i innym pracownikom Sądu za okazywane nam w ubiegłym roku wsparcie w wykonywaniu służby sędziowskiej. 

Negatywna ocena działalności Sądu Rejonowego w Wałbrzychu jest spowodowana niemal wyłącznie działalnością Prezesa Sądu i Wiceprezesa Sądu, których sposobu sprawowania funkcji żadną miarą nie możemy zaaprobować. Wyrażamy sprzeciw wobec, mających miejsce w 2019 roku, praktyk Prezesa Sądu i Wiceprezesa Sądu, w tym m. in.: 

- uczestniczenia w podejmowaniu nieprzemyślanych decyzji kadrowych, powodujących utratę stanowisk lub skutkujących odejściem z pracy znakomitych, doświadczonych pracowników sekretariatu, 

- nierównego obciążenia sędziów pracą, 

- obciążania sędziów obowiązkami należącymi do wyłącznej kompetencji organów administracyjnych sądu,

- lekceważenia problemów związanych z organizacją pracy sekretariatów i sędziów, wielokrotnie wskazywanych pisemnie drogą służbową, 

- okazywania sędziom braku szacunku i chęci współpracy, w tym przewodniczącym i wiceprzewodniczącym wydziałów, spośród których (tylko w 2019 r.) aż 6 złożyło rezygnację z pełnienia tych funkcji, 

- powoływania do pełnienia funkcji przewodniczących i wiceprzewodniczących wydziałów osób mimo ich sprzeciwów. 

 Zobowiązujemy Prezesa Sądu Rejonowego w Wałbrzychu do opublikowania niniejszej uchwały na stronie internetowej Sądu oraz przekazania jej: Ministrowi Sprawiedliwości, Prezesowi Sądu Okręgowego w Świdnicy oraz Prezesowi Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu 

Jednocześnie upoważniamy stowarzyszenia sędziowskie do upublicznienia treści niniejszej uchwały. 

Zobacz podobne:
Zaproszenie na I Wrocławskie Seminarium Cywilnoprocesowe pt...
I Wrocławskie Seminarium Cywilnoprocesowe pt. „Postępowanie dowodowe i realizacja pra...
Zebranie online członków Oddziału, 31.03.2021r.
Zarząd SSP "Iustitia" Oddział we Wrocławiu uprzejmie informuje, że odwołane z uwagi n...
Zebranie członków Oddziału, 24.03.2021 r.
Zarząd Oddziału SSP "Iustitia" we Wrocławiu zaprasza na zebranie członków Oddziału, ...
Zebranie członków Oddziału, 10.02.2021 r.
Zarząd Oddziału SSP "Iustitia" we Wrocławiu zaprasza na zebranie sprawozdawcze członk...