Relacja z obchodów Dnia Edukacji Prawnej w SO we Wrocławiu, 15.03.2018 r.

Dzień Edukacji Prawnej we Wrocławiu w dniu 15.03.2018 r. został zorganizowany we współpracy z kierownictwem Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

W pięknej sali rozpraw nr 126 Sądu Okręgowego we Wrocławiu w godzinach 9.00 – 13.00 odbyło się spotkanie, które obejmowało:

- debatę oksfordzką pt „Ta izba twierdzi, że w Polsce istnieje społeczeństwo obywatelskie”, przygotowaną we współpracy z Kołem Naukowym "Klub Debat Oksfordzkich" Uniwersytetu Wrocławskiego, którego członkini poprowadziła debatę w roli marszałka; w debacie wzięły udział drużyny z IX Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu i I Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu; głosowanie publiczności wyłoniło zwycięzcę – drużynę I LO

- inscenizację rozprawy karnej, przygotowaną przez uczniów IX Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu pod kierunkiem Sędziego Sądu Rejonowego w Wołowie Pawła Pośpiecha;

- spotkanie z sędziami: Prezesem Sądu Okręgowego we Wrocławiu Maciejem Skórniakiem, Prezesem Zarządu Oddziału SSP „IUSTITIA” we Wrocławiu Witoldem Firkowiczem, Wiceprezesami Zarządu Oddziału SSP „IUSTITIA” we Wrocławiu Agatą Regulską i Pawłem Pośpiechem, koordynatorem projektu Edukacja Prawna Młodzieży we Wrocławiu Sędzią Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej Urszulą Wicińską, członkiem Zarządu SSP „IUSTITIA” Tomaszem Zawiślakiem, rzecznikiem prasowym Sądu Okręgowego we Wrocławiu Sylwią Jastrzemską, kierownikiem szkolenia i koordynatorem edukacji prawnej w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu Dorotą Stawicką – Moryc; dyskusja z młodzieżą trwała ok. 1,5 godziny. 

W spotkaniu wzięło udział ok. 100 osób z pięciu szkół wrocławskich:

- IX Liceum Ogólnokształcącego, 

- I Liceum Ogólnokształcącego, 

- XV Liceum Ogólnokształcącego, 

- Zespołu Szkół nr 3,

- Zespołu Szkół nr 6. 

Serdecznie dziękujemy nauczycielom, którzy przyczynili się do przygotowania i udziału młodzieży, a zwłaszcza pani Beacie Pyrzyńskiej z IX Liceum Ogólnokształcącego i pani Iwonie Pilarskiej z I Liceum Ogólnokształcącego, za szczególny wkład w zorganizowanie obochdów Dnia Edukacji Prawnej.

Zobacz podobne:
Protest pracowników sądów - manifestacja w dniu 5.03.2019...
  Krajowy Niezależny Związek Zawodowy ADREM zaprasza do udziału w manifestacji, któ...
Zaproszenie na VI Memoriał Tadeusza Szewioły, 15.03.2019 r...
Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" we Wrocławiu zaprasza na V...
Uchwała zebrania członków Oddziału SSP "Iustitia&qu...
Uchwała  z dnia 10 grudnia 2018 r.  zebrania członków Oddziału Stowarzyszenia Sęd...
Zaproszenie na szkolenie dotyczące postępowania dyscyplina...
Stowarzyszenie Sędziów Polskich „IUSTITIA” Oddział we Wrocławiu   zaprasza na...