Relacja z obchodów Dnia Edukacji Prawnej w SO we Wrocławiu, 15.03.2018 r.

Dzień Edukacji Prawnej we Wrocławiu w dniu 15.03.2018 r. został zorganizowany we współpracy z kierownictwem Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

W pięknej sali rozpraw nr 126 Sądu Okręgowego we Wrocławiu w godzinach 9.00 – 13.00 odbyło się spotkanie, które obejmowało:

- debatę oksfordzką pt „Ta izba twierdzi, że w Polsce istnieje społeczeństwo obywatelskie”, przygotowaną we współpracy z Kołem Naukowym "Klub Debat Oksfordzkich" Uniwersytetu Wrocławskiego, którego członkini poprowadziła debatę w roli marszałka; w debacie wzięły udział drużyny z IX Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu i I Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu; głosowanie publiczności wyłoniło zwycięzcę – drużynę I LO

- inscenizację rozprawy karnej, przygotowaną przez uczniów IX Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu pod kierunkiem Sędziego Sądu Rejonowego w Wołowie Pawła Pośpiecha;

- spotkanie z sędziami: Prezesem Sądu Okręgowego we Wrocławiu Maciejem Skórniakiem, Prezesem Zarządu Oddziału SSP „IUSTITIA” we Wrocławiu Witoldem Firkowiczem, Wiceprezesami Zarządu Oddziału SSP „IUSTITIA” we Wrocławiu Agatą Regulską i Pawłem Pośpiechem, koordynatorem projektu Edukacja Prawna Młodzieży we Wrocławiu Sędzią Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej Urszulą Wicińską, członkiem Zarządu SSP „IUSTITIA” Tomaszem Zawiślakiem, rzecznikiem prasowym Sądu Okręgowego we Wrocławiu Sylwią Jastrzemską, kierownikiem szkolenia i koordynatorem edukacji prawnej w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu Dorotą Stawicką – Moryc; dyskusja z młodzieżą trwała ok. 1,5 godziny. 

W spotkaniu wzięło udział ok. 100 osób z pięciu szkół wrocławskich:

- IX Liceum Ogólnokształcącego, 

- I Liceum Ogólnokształcącego, 

- XV Liceum Ogólnokształcącego, 

- Zespołu Szkół nr 3,

- Zespołu Szkół nr 6. 

Serdecznie dziękujemy nauczycielom, którzy przyczynili się do przygotowania i udziału młodzieży, a zwłaszcza pani Beacie Pyrzyńskiej z IX Liceum Ogólnokształcącego i pani Iwonie Pilarskiej z I Liceum Ogólnokształcącego, za szczególny wkład w zorganizowanie obochdów Dnia Edukacji Prawnej.

Zobacz podobne:
Zaproszenie na debatę egzekucyjną
SSP "Iustitia" Oddział we Wrocławiu, we współpracy z Sądem Okręgowym we Wrocławiu, ...
Konferencja w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, 11.12.2019
...
Zaproszenie na Mikołajki, 7.12.2019 r.
Zarząd Oddziału SSP "Iustitia" we Wrocławiu zaprasza dzieci wszystkich członków oraz ...
Zaproszenie na debatę sędziowską dotyczącą współpracy...
SSP "Iustitia" Oddział we Wrocławiu, we współpracy z Sądem Okręgowym we Wrocławiu, ...