Publikacja pokonferencyjna: Rola biegłego w postępowaniach sądowych

Ukazała się długo wyczekiwana książka pt. "Rola biegłego w postępowaniach sądowych", red. Łukasz Błaszczak, Krystian Markiewicz, Presscom, Wrocław 2016.

Książka zawiera większość referatów wygłoszonych w czasie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Rola biegłego w postępowaniu sądowym", która obyła się w kwietniu 2015 r., zorganizowanej przez Oddział SSP IUSTITIA we Wrocławiu, we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kilka przykładów referatów:

  • Krystian Markiewicz, Dowód z opinii biegłego w postępowaniu cywilnym – zwyczajny czy nadzwyczajny środek dowodowy?
  • Janusz Kaspryszyn, W kwestii dopuszczenia z urzędu dowodu z opinii biegłego w sprawach cywilnych
  • Piotr Gensikowski, Procesowe aspekty udziału biegłego psychologa w przesłuchaniu osób pokrzywdzonych przestępstwami przeciwko wolności seksualnej (art. 185a § 4 kpk oraz art. 185c kpc
  • Łukasz Błaszczak, Problematyka umów dowodowych w sądowym postępowaniu cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem dowodu z opinii biegłego ad hoc
  • Wojciech Dubis, Procesowe narzędzia kwestionowania opinii biegłego w postępowaniu cywilnym
  • Zbigniew Luty, Rola biegłego w ekspertyzach wirtualnych informacji finansowych
  • Jerzy Skorupka, Tzw. opinia prywatna według noweli Kodeksu postępowania karnego z 27.09.2013 r.
  • Barbara Świątek, Specyfika opiniowania sądowo-lekarskiego
  • Iwona Wrześniewska-Wal, Opinia biegłego lekarza w procesach o błąd w sztuce w świetle orzecznictwa sądów cywilnych i badań własnych

Książkę można nabyć w księgarni internetowej:

http://www.sklep.presscom.pl/karta-produktu/680,rola-bieglego-w-postepowaniach-sadowych.html

Cena 119 zł (dla osób które zapisały się w czasie konferencji cena ma być promocyjna; szczegółowych informacji udziela ww. Wydawnictwa)

Zobacz podobne:
Pomóżmy dzieciom chorym na raka mniej czasu spędzać w sz...
Koleżanki, Koledzy, Sędziowie i Referendarze! Dziękujemy Wam za włączenie się w zbi...
Zbiórka na rzecz Schroniska Brata Alberta we Wrocławiu
Wesprzyj zbiórkę koleżeńską (sędziowską, referendarską) dla Schroniska Brata Alber...
Uchwały Zgromadzenia ogólnego  sędziów okręgu Sądu Okr...
Uchwała nr 1 Zgromadzenia ogólnego  sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Legnicy z ...
Uchwała zebrania sędziów Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z...
Uchwała zebrania sędziów Sądu Rejonowego w Wałbrzychu podjęta 31 stycznia 2020 r. ...