Apel o pomoc dla Jurka Rominkiewicza

Jurek ma prawie 9 lat i jest synem prof. dr hab. Jarosława Rominkiewicza, od wielu lat związanego z Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (Instytut Historii Państwa i Prawa, Zakład Prawa Rzymskiego).

Chłopiec choruje na ciężką postać młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów, rozpoznano osteoporozę posterydową kręgosłupa, śródmiąższowe zapalenie płuc i polineuropatię aksonalną.

Jurek wymaga systematycznych badań specjalistycznych i konsultacji medycznych. Obecnie przebywa z mamą na leczeniu w Niemczech. Niezbędne są środki na zakup leków, opłacenie zajęć rehabilitacyjnych, dojazdy na rehabilitację (m.in. do Rabki) oraz zakup odpowiedniej żywności. Wiąże się to ze znacznymi wydatkami.

Zwracamy się z apelem do wszystkich ludzi dobrej woli (a szczególnie sędziów), aby zechcieli wspomóc działania na rzecz Jurka, przekazując choćby najdrobniejsze kwoty na konto:

Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia, Bank Pekao S.A. I Oddział Wrocław

45 1240 1994 1111 0000 2495 6839

z dopiskiem: darowizna na cele ochrony zdrowia - ROMINKIEWICZ

Aby przekazać 1% podatku za dany rok, wystarczy w zeznaniu podatkowym w rubryce dotyczącej organizacji pożytku publicznego podać: KRS - 0000050135, a w rubryce „cel szczegółowy" wpisać: ROMINKIEWICZ

Zobacz podobne:
Pomóżmy dzieciom chorym na raka mniej czasu spędzać w sz...
Koleżanki, Koledzy, Sędziowie i Referendarze! Dziękujemy Wam za włączenie się w zbi...
Zbiórka na rzecz Schroniska Brata Alberta we Wrocławiu
Wesprzyj zbiórkę koleżeńską (sędziowską, referendarską) dla Schroniska Brata Alber...
Uchwały Zgromadzenia ogólnego  sędziów okręgu Sądu Okr...
Uchwała nr 1 Zgromadzenia ogólnego  sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Legnicy z ...
Uchwała zebrania sędziów Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z...
Uchwała zebrania sędziów Sądu Rejonowego w Wałbrzychu podjęta 31 stycznia 2020 r. ...