Rezolucja stowarzyszenia MEDEL w sprawie sytuacji w Turcji

 

 

W związku z działaniami władz Turcji, zmierzającymi do istotnego ograniczenia praw i wolności obywatelskich oraz pogwałcenia zasady podziału władz i niezależności władzy sądowniczej,  międzynarodowe stowarzyszenie MEDEL, do którego należy także "Iustitia",  wydało rezolucję z dnia 5 marca, której treść prezentujemy poniżej.    

Czytaj więcej...

Uchwała Zgromadzenia Sądu Okręgowego w Opolu

Sprawa kontrowersyjnej nowelizacji ustawy o ustroju sadów powszechnych z dnia 20.02.2015 r. jak wiadomo oczekuje obecnie na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego, po skierowaniu jej tam przez Prezydenta RP w ramach tzw. kontroli prewencyjnej. Sprawa nie jest definitywnie zamknięta i organy samorządu sędziowskiego nadal wypowiadają się w tej kwestii.

Poniżej prezentujemy uchwałę Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 9 marca 2015 r., która - podobnie jak inne tego rodzaju uchwały organów samorządu sędziowskiego różnych szczebli - krytycznie odnosi się do szeregu rozwiązań przyjętych w tej ustawie.

Czytaj więcej...

Uchwały Zgromadzeń Sądów Okręgowych w Słupsku i Elblągu

W dniu dzisiejszym ma zostać ogłoszona decyzja Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w kwestii podpisania kontrowersyjnej nowelizacji  ustawy o ustroju sądów powszechnych, znanej jako Lex Biernacki.

Jak już wielokrotnie pisaliśmy, nowelizacja ta wzbudziła liczne kontrowersje i uzasadniony sprzeciw całego środowiska sędziowskiego, poczynając od Krajowej Rady Sądownictwa, poprzez stowarzyszenia sędziowskie, po organy samorządu sędziowskiego wszystkich szczebli.

Obecnie prezentujemy kolejne z serii uchwał - uchwałę Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Słupskiego, podjętą na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2015 r. oraz uchwałę Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 13 marca 2015 roku.

Czytaj więcej...

Stanowisko "Iustitii" w sprawie zmian u.s.p. przekazane Krajowej Radzie Sądownictwa

W związku z zapowiedzią, że Prezydent RP zamierza się w sprawie ostatniej zmiany ustawy - prawo o ustroju sądów powszechnych skonsultować z Krajową Radą Sądownictwa, na dzień 5 marca 2015 r. zwołano w tej sprawie specjalne posiedzenie KRS.

Zarząd "Iustitii" skierował w związku z tym do KRS stanowisko w przedmiocie ww. ustawy. Jak wiadomo, przedstawić tego stanowiska władzom politycznym nie mamy możliwości. Ponieważ jednak konsultacja Prezydenta z KRS została jasno zapowiedziana, mamy okazję choćby tą drogą przedstawić swoje stanowisko i mieć nadzieję, że dotrze ono do adresata.

Stanowisko przedstawiamy poniżej.

Czytaj więcej...

Zgromadzenie Sądu Okręgowego w Olsztynie zaniepokojone zmianami w u.s.p.

Kilka dni po przegłosowaniu w Senacie nowelizacji u.s.p. zwanej Lex Biernacki, która była już wielokrotnie krytycznie oceniana przez środowisko sędziowskie, wypowiedział się w tym zakresie kolejny organ samorządu sędziowskiego - Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Olsztynie.

W przyjętej w dniu 11 lutego uchwale szczególnie negatywnie oceniono przyjęte ostatnio rozwiązania w zakresie zmniejszenia roli sędziów sądów rejonowych w zgromadzeniach okręgowych, ograniczenia roli kolegium sądu - organu wyrażającego stanowisko środowiska sędziowskiego w procesach decyzyjnych dotyczących sędziów oraz likwidacji instytucji zwrotu kosztów przejazdu sędziom sądów rejonowych i ich redukcji w stosunku do pozostałych sędziów.

Poniżej prezentujemy pełną treść uchwały, mając nadzieję, że głos środowiska sędziowskiego zostanie wzięty pod uwagę przez Prezydenta RP na ostatnim etapie procesu legislacyjnego.

Czytaj więcej...

Lex Biernacki - krytyczna uchwała z Bydgoszczy

W Senacie trwają prace legislacyjne nad nowelizacją ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, znaną jako Lex Biernacki. Relacja z tych prac ukaże się niebawem na naszej stronie. Tymczasem zapadła kolejna uchwała krytyczna wobec tego projektu – tym razem jest to uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 13 stycznia 2015 r.

Poniżej prezentujemy treść uchwały.

 

Czytaj więcej...