Zgromadzenie Sądu Okręgowego w Olsztynie zaniepokojone zmianami w u.s.p.

Kilka dni po przegłosowaniu w Senacie nowelizacji u.s.p. zwanej Lex Biernacki, która była już wielokrotnie krytycznie oceniana przez środowisko sędziowskie, wypowiedział się w tym zakresie kolejny organ samorządu sędziowskiego - Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Olsztynie.

W przyjętej w dniu 11 lutego uchwale szczególnie negatywnie oceniono przyjęte ostatnio rozwiązania w zakresie zmniejszenia roli sędziów sądów rejonowych w zgromadzeniach okręgowych, ograniczenia roli kolegium sądu - organu wyrażającego stanowisko środowiska sędziowskiego w procesach decyzyjnych dotyczących sędziów oraz likwidacji instytucji zwrotu kosztów przejazdu sędziom sądów rejonowych i ich redukcji w stosunku do pozostałych sędziów.

Poniżej prezentujemy pełną treść uchwały, mając nadzieję, że głos środowiska sędziowskiego zostanie wzięty pod uwagę przez Prezydenta RP na ostatnim etapie procesu legislacyjnego.

Czytaj więcej...

Lex Biernacki - krytyczna uchwała z Bydgoszczy

W Senacie trwają prace legislacyjne nad nowelizacją ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, znaną jako Lex Biernacki. Relacja z tych prac ukaże się niebawem na naszej stronie. Tymczasem zapadła kolejna uchwała krytyczna wobec tego projektu – tym razem jest to uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 13 stycznia 2015 r.

Poniżej prezentujemy treść uchwały.

 

Czytaj więcej...

Kolejne uchwały w sprawie zmian u.s.p.

W związku z pracami ustawodawczymi nad projektem zmian u.s.p. (Lex Biernacki) w dalszym ciągu są podejmowane uchwały organów samorządu sędziowskiego krytyczne wobec niektórych rozwiązań tego projektu.

W ostatnim okresie zapadły w tym zakresie: uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 11 grudnia 2014 roku oraz uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Zamościu z dnia 5 stycznia 2015 r.

Przypominamy, że krytyczne opinie wystosowały także liczne organy samorządu sędziowskiego: zgromadzenia sądów apelacyjnych, okręgowych i zebrania sędziów sądów rejonowych, które były już publikowane na naszej stronie.

Czytaj więcej...

Kolejne uchwały krytyczne wobec zmian u.s.p.

 

Pomimo niekorzystnego dla wymiaru sprawiedliwości przebiegu prac legislacyjnych nad nowelizacją u.s.p. (druk nr 2680) wciąż podejmowane są uchwały odnoszące się do tego niezwykle istotnego projektu.

W ostatnim czasie uchwały krytyczne wobec projektu podjęły: Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego dla Warszawy-Pragi w Warszawie (z dnia 1.12.2014 r.), Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim (z dnia 4.12.2014 roku), Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego w Zamościu (z dnia 12.12.2014 roku), Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach (z dnia 15.12.2014 roku), Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku (z dnia 19.12.2014 r.).

W dniu 19 grudnia 2014 roku zapadła kolejna krytyczna uchwała - Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim.

Poniżej przedstawiamy treść uchwał. Sędziom zaangażowanym w podejmowanie wszystkich dotychczasowych uchwał serdecznie dziękujemy.

Czytaj więcej...

Kolejne protesty przeciwko zmianom w u.s.p.

W Sejmie trwają prace legislacyjne nad rządowym projektem zmiany ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk nr 2680), od nazwiska projektodawcy zwanym Lex Biernacki. Prace te wzbudzają duże zainteresowanie i zaniepokojenie środowiska sędziowskiego. Szczególnie negatywnie oceniane są proponowane rozwiązania w zakresie zmniejszenia roli sędziów sądów rejonowych w zgromadzeniach okręgowych, zmniejszenia roli kolegium sądu oraz likwidacji instytucji zwrotu kosztów przejazdu wobec sędziów sądów rejonowych.

W tej kwestii Zarząd SSP „Iustitia” już kilkakrotnie podejmował uchwały krytyczne (uchwały z dnia 22.09.2014 r., z dnia 4.11.2014 r. i z dnia 10.11.2014 r.). Do trybu zgłaszania poprawek do ustawy negatywnie odniosła się także Krajowa Rada Sądownictwa (stanowisko KRS). Również organy samorządu sędziowskiego podejmują coraz liczniejsze uchwały krytyczne wobec rozwiązań projektu. Dotychczas uchwały takie zapadły na Zgromadzeniach Sądów Apelacyjnych w Warszawie i Białymstoku oraz Sądów Okręgowych w Białymstoku, Szczecinie i w Płocku (treść podjętych uchwał).

Podobne uchwały krytyczne zostały podjęte przez Zgromadzenie Ogólne Przedstawicieli Okręgu Sądu Okręgowego w Gdańsku (uchwała z dnia 17.11.2014 r.) oraz Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego w Puławach (uchwała z dnia 19.11.2014 r.).

W ostatnich dniach uchwały takie zostały podjęte przez Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie (uchwała z dnia 13.11.2014 r.) oraz Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego w Biłgoraju (uchwała z dnia 4.12.2014 r.).

Poniżej przedstawiamy ich treść.

Czytaj więcej...

Apel do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zmian u.s.p.

W związku z trwającymi w Sejmie pracami legislacyjnymi nad rządowym projektem nowelizacji u.s.p. (druk sejmowy nr 2680) Zarząd SSP "Iustitia" z satysfakcją przyjmuje fakt wycofania przez Ministra Sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka na posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w dniu 26.11.2014 r. poparcia dla zmiany dotyczącej rozszerzenia uprawnień władczych podsekretarzy stanu wobec sędziów. Zmiana ta w sposób oczywisty budziła wątpliwości konstytucyjne, wyrażone w uchwale Sądu Najwyższego z dnia z dnia 28 stycznia 2014 r. Spotkała się również z krytyczną oceną Iustitii (uchwała z dnia 10.11.2014 r.). Wobec powyższego wyrażamy nadzieję, że w toku dalszych prac legislacyjnych poprawka ta nie zyska akceptacji. 

Jednocześnie zwracamy się do Ministra Sprawiedliwości o rozważenie celowości dalszego popierania dwóch innych kontrowersyjnych zmian u.s.p., dotyczących zmniejszenia reprezentacji sędziów sądów rejonowych w organach samorządu sędziowskiego oraz likwidacji instytucji zwrotu kosztów przejazdu dla sędziów sądów rejonowych. Obie te poprawki zostały szeroko omówione w uchwałach Zarządu SSP "Iustitia" z dnia 22.09.2014 r. i z dnia 4.11.2014 r., wobec czego nie ma potrzeby powtarzania szczegółowych argumentów w tym zakresie.

Czytaj więcej...