Uchwały w sprawie wynagrodzeń pracowników sądów

W dniu dzisiejszym Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości zorganizował ogólnopolską akcje protestacyjną pod hasłem „Dość pracy za grosze”.

W sprawie konieczności podniesienia wynagrodzeń pracowników sądów wypowiadały się już organy samorządu sędziowskiego w Bydgoszczy, Zabrzu, Wągrowcu, Przemyślu, Trzciance, Pile oraz Oddział "Iustitii" w Poznaniu.

Stosowną uchwałę w tym zakresie przyjęło także Zebranie Delegatów "Iustitii" w Zegrzu.

Prezentujemy poniżej uchwały w tej kwestii, które zostały podjęte ostatnio przez Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Gdańskiego, Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej oraz Zebranie Oddziału Warszawskiego SSP „Iustitia”.

Czytaj więcej...

Samorządy sędziowskie ponownie w obronie wynagrodzeń pracowników sądów

 

W ostatnim okresie zapadły kolejne uchwały organów samorządu sędziowskiego w sprawie podwyższenia wynagrodzeń pracowników sądowych. Obecnie głos w tej sprawie zabrały: Zgromadzenie Przedstawicieli Sądu Okręgowego w Bydgoszczy oraz Zebrania Sędziów Sądów Rejonowych w Zabrzu i w Wągrowcu.

Poniżej prezentujemy treść uchwał.

Czytaj więcej...

Kolejne uchwały w sprawie wynagrodzeń pracowników sądów

Sędziowie w dalszym ciągu popierają słuszne postulaty dotyczące podwyżek płac sekretarzy sądowych, asystentów sędziów, pracowników obsługi oraz wszystkich pozostałych pracowników sądów. Prezentowaliśmy już stanowisko, jakie zajął w tej sprawie Zarząd "Iustitii" , a także uchwały, które zapadły w tym zakresie w Pile i Poznaniu. Obecnie głos w tej sprawie zabrały dwa kolejne organy samorządu sędziowskiego: Zebrania Sędziów Sądów Rejonowych w Przemyślu i w Trzciance.

Poniżej prezentujemy treść uchwał – obie zapadły w dniu 24 kwietnia 2015 r.

Czytaj więcej...

Uchwała Zarządu "Iustitii" w sprawie składów zgromadzeń okręgów

Niepotrzebne zniesienie "reformą Gowina", a następnie przywrócenie licznych sądów rejonowych spowodowało rozmaite zamieszania, między innymi w składzie zgromadzeń sędziów na szczeblu sądów okręgowych. Likwidacja sądów skutkowała utratą mandatów przedstawicielskich przez ich sędziów. Gdy dokonano nowych wyborów, w połączonych sądach wybrani zostali wspólni przedstawiciele. Gdy jednak sądy zaczęto przywracać, ci z nich, którzy są sędziami sądów przywróconych, znowu utracili mandaty - nie mogą reprezentować sądów przejmujących, bo nie są ich sędziami. W ten sposób zachwiana została zasada proporcjonalnego reprezentowania wszystkich sądów w zgromadzeniach.

Ponieważ "Iustitia" ustaliła, że praktyka w tym zakresie stosowana w okręgach nie jest jednolita, Zarząd Stowarzyszenia postanowił zwrócić się w tej sprawie do Krajowej Rady Sądownictwa w formie uchwały apelującej o zajęcie stanowiska.

Przedstawiamy tę uchwałę poniżej.

Czytaj więcej...

Uchwała Zarządu "Iustitii" w sprawie zmiany ustawy o KSSiP

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" zajął się na ostatnim posiedzeniu m.in. sprawą nowelizacji ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. W nowelizacji tej Minister Sprawiedliwości otrzymał (a właściwie sam sobie przyznał, bo ustawa jest oczywiście projektem resortowym) prawo weta wobec osoby każdego wykładowcy, który miałby w Krajowej Szkole wykładać, a Prokuratorowi Generalnemu - analogiczne prawo weta wobec tych wykładowców, którzy są prokuratorami.

Ponieważ Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zaliczana jest do organów wymiaru sprawiedliwości i nie jest częścią ministerstwa, będącego organem władzy wykonawczej, Zarząd "Iustitii" uznał tę zmianę za kolejne naruszenie zasad równorzędności władz i niezależności władzy sądowniczej. Dał temu wyraz w uchwale, która prezentujemy.

Czytaj więcej...

Sędziowie w sprawie wynagrodzeń pracowników

Jak powszechnie wiadomo, wynagrodzenia sekretarzy sądowych, kuratorów sądowych, asystentów, woźnych sądowych i pozostałych pracowników w sądach rejonowych, podobnie jak inne wynagrodzenia w sferze budżetowej, pozostają od wielu lat na niezmienionym poziomie, co powoduje stałe zmniejszanie się ich realnej wartości.

Przeciwko takiej sytuacji protestują organizacje pracownicze. Protesty te wsparła także „Iustitia” (uchwała Zarządu).

Obecnie w sprawie wynagrodzeń pracowników sądów wypowiedzieli się sędziowie Sądu Rejonowego w Pile oraz Zebranie Oddziału "Iustitii" w Poznaniu. Poniżej prezentujemy podjęte uchwały, w pełni solidaryzując się z ich treścią.

Czytaj więcej...