Uchwała Zarządu "Iustitii" w sprawie zmiany ustawy o KSSiP

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" zajął się na ostatnim posiedzeniu m.in. sprawą nowelizacji ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. W nowelizacji tej Minister Sprawiedliwości otrzymał (a właściwie sam sobie przyznał, bo ustawa jest oczywiście projektem resortowym) prawo weta wobec osoby każdego wykładowcy, który miałby w Krajowej Szkole wykładać, a Prokuratorowi Generalnemu - analogiczne prawo weta wobec tych wykładowców, którzy są prokuratorami.

Ponieważ Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zaliczana jest do organów wymiaru sprawiedliwości i nie jest częścią ministerstwa, będącego organem władzy wykonawczej, Zarząd "Iustitii" uznał tę zmianę za kolejne naruszenie zasad równorzędności władz i niezależności władzy sądowniczej. Dał temu wyraz w uchwale, która prezentujemy.

Czytaj więcej...

Sędziowie w sprawie wynagrodzeń pracowników

Jak powszechnie wiadomo, wynagrodzenia sekretarzy sądowych, kuratorów sądowych, asystentów, woźnych sądowych i pozostałych pracowników w sądach rejonowych, podobnie jak inne wynagrodzenia w sferze budżetowej, pozostają od wielu lat na niezmienionym poziomie, co powoduje stałe zmniejszanie się ich realnej wartości.

Przeciwko takiej sytuacji protestują organizacje pracownicze. Protesty te wsparła także „Iustitia” (uchwała Zarządu).

Obecnie w sprawie wynagrodzeń pracowników sądów wypowiedzieli się sędziowie Sądu Rejonowego w Pile oraz Zebranie Oddziału "Iustitii" w Poznaniu. Poniżej prezentujemy podjęte uchwały, w pełni solidaryzując się z ich treścią.

Czytaj więcej...

Rezolucja stowarzyszenia MEDEL w sprawie sytuacji w Turcji

 

 

W związku z działaniami władz Turcji, zmierzającymi do istotnego ograniczenia praw i wolności obywatelskich oraz pogwałcenia zasady podziału władz i niezależności władzy sądowniczej,  międzynarodowe stowarzyszenie MEDEL, do którego należy także "Iustitia",  wydało rezolucję z dnia 5 marca, której treść prezentujemy poniżej.    

Czytaj więcej...

Uchwała Zgromadzenia Sądu Okręgowego w Opolu

Sprawa kontrowersyjnej nowelizacji ustawy o ustroju sadów powszechnych z dnia 20.02.2015 r. jak wiadomo oczekuje obecnie na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego, po skierowaniu jej tam przez Prezydenta RP w ramach tzw. kontroli prewencyjnej. Sprawa nie jest definitywnie zamknięta i organy samorządu sędziowskiego nadal wypowiadają się w tej kwestii.

Poniżej prezentujemy uchwałę Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 9 marca 2015 r., która - podobnie jak inne tego rodzaju uchwały organów samorządu sędziowskiego różnych szczebli - krytycznie odnosi się do szeregu rozwiązań przyjętych w tej ustawie.

Czytaj więcej...

Uchwały Zgromadzeń Sądów Okręgowych w Słupsku i Elblągu

W dniu dzisiejszym ma zostać ogłoszona decyzja Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w kwestii podpisania kontrowersyjnej nowelizacji  ustawy o ustroju sądów powszechnych, znanej jako Lex Biernacki.

Jak już wielokrotnie pisaliśmy, nowelizacja ta wzbudziła liczne kontrowersje i uzasadniony sprzeciw całego środowiska sędziowskiego, poczynając od Krajowej Rady Sądownictwa, poprzez stowarzyszenia sędziowskie, po organy samorządu sędziowskiego wszystkich szczebli.

Obecnie prezentujemy kolejne z serii uchwał - uchwałę Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Słupskiego, podjętą na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2015 r. oraz uchwałę Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 13 marca 2015 roku.

Czytaj więcej...

Stanowisko "Iustitii" w sprawie zmian u.s.p. przekazane Krajowej Radzie Sądownictwa

W związku z zapowiedzią, że Prezydent RP zamierza się w sprawie ostatniej zmiany ustawy - prawo o ustroju sądów powszechnych skonsultować z Krajową Radą Sądownictwa, na dzień 5 marca 2015 r. zwołano w tej sprawie specjalne posiedzenie KRS.

Zarząd "Iustitii" skierował w związku z tym do KRS stanowisko w przedmiocie ww. ustawy. Jak wiadomo, przedstawić tego stanowiska władzom politycznym nie mamy możliwości. Ponieważ jednak konsultacja Prezydenta z KRS została jasno zapowiedziana, mamy okazję choćby tą drogą przedstawić swoje stanowisko i mieć nadzieję, że dotrze ono do adresata.

Stanowisko przedstawiamy poniżej.

Czytaj więcej...