Uchwała dotycząca immunitetu sędziowskiego w sprawach o wykroczenia drogowe

W Senacie toczą się prace nad ustawą z dnia 10 lipca 2015 r., która zakłada wprowadzenie możliwości zrzeczenia się immunitetu w zakresie wykroczeń drogowych m.in. przez posłów, senatorów i prokuratorów. W toku prac sejmowych analogiczne rozwiązanie wprowadzono także co do sędziów.

Rozwiązanie to wzbudziło istotne wątpliwości konstytucyjne, bowiem zgodnie z art.181 Konstytucji sędziowie nie mogą zrzec się immunitetu zarówno w sprawach o przestępstwa, jak i o wykroczenia.

W związku z powyższym Zarząd SSP „Iustitia” przyjął uchwałę, której treść prezentujemy poniżej.

Czytaj więcej...

Kolejne uchwały w sprawie podwyżek dla pracowników sądów

W środowisku sędziowskiem trwa akcja poparcia dla postulatów podwyżek płac dla pracowników sądów. W sprawie tej wypowiadały się już organy samorządu sędziowskiego i oddziały "Iustitii" w Bydgoszczy, Zabrzu, Wągrowcu, Przemyślu, Trzciance, Pile, Poznaniu, Gdańsku, Warszawie i Środzie Wielkopolskiej. Stosowną uchwałę podjęło także Zebranie Delegatów "Iustitii" w Zegrzu. 

W ostatnim okresie zapadły kolejne uchwały: Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Łódzkiej z dnia 22 czerwca 2015 r., Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 23 czerwca 2015 r., Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 28 czerwca 2015 roku i Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2015 r.

Poniżej przedstawiamy ich treść.

Czytaj więcej...

Uchwały w sprawie wynagrodzeń pracowników sądów

W dniu dzisiejszym Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości zorganizował ogólnopolską akcje protestacyjną pod hasłem „Dość pracy za grosze”.

W sprawie konieczności podniesienia wynagrodzeń pracowników sądów wypowiadały się już organy samorządu sędziowskiego w Bydgoszczy, Zabrzu, Wągrowcu, Przemyślu, Trzciance, Pile oraz Oddział "Iustitii" w Poznaniu.

Stosowną uchwałę w tym zakresie przyjęło także Zebranie Delegatów "Iustitii" w Zegrzu.

Prezentujemy poniżej uchwały w tej kwestii, które zostały podjęte ostatnio przez Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Gdańskiego, Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej oraz Zebranie Oddziału Warszawskiego SSP „Iustitia”.

Czytaj więcej...

Samorządy sędziowskie ponownie w obronie wynagrodzeń pracowników sądów

 

W ostatnim okresie zapadły kolejne uchwały organów samorządu sędziowskiego w sprawie podwyższenia wynagrodzeń pracowników sądowych. Obecnie głos w tej sprawie zabrały: Zgromadzenie Przedstawicieli Sądu Okręgowego w Bydgoszczy oraz Zebrania Sędziów Sądów Rejonowych w Zabrzu i w Wągrowcu.

Poniżej prezentujemy treść uchwał.

Czytaj więcej...

Kolejne uchwały w sprawie wynagrodzeń pracowników sądów

Sędziowie w dalszym ciągu popierają słuszne postulaty dotyczące podwyżek płac sekretarzy sądowych, asystentów sędziów, pracowników obsługi oraz wszystkich pozostałych pracowników sądów. Prezentowaliśmy już stanowisko, jakie zajął w tej sprawie Zarząd "Iustitii" , a także uchwały, które zapadły w tym zakresie w Pile i Poznaniu. Obecnie głos w tej sprawie zabrały dwa kolejne organy samorządu sędziowskiego: Zebrania Sędziów Sądów Rejonowych w Przemyślu i w Trzciance.

Poniżej prezentujemy treść uchwał – obie zapadły w dniu 24 kwietnia 2015 r.

Czytaj więcej...

Uchwała Zarządu "Iustitii" w sprawie składów zgromadzeń okręgów

Niepotrzebne zniesienie "reformą Gowina", a następnie przywrócenie licznych sądów rejonowych spowodowało rozmaite zamieszania, między innymi w składzie zgromadzeń sędziów na szczeblu sądów okręgowych. Likwidacja sądów skutkowała utratą mandatów przedstawicielskich przez ich sędziów. Gdy dokonano nowych wyborów, w połączonych sądach wybrani zostali wspólni przedstawiciele. Gdy jednak sądy zaczęto przywracać, ci z nich, którzy są sędziami sądów przywróconych, znowu utracili mandaty - nie mogą reprezentować sądów przejmujących, bo nie są ich sędziami. W ten sposób zachwiana została zasada proporcjonalnego reprezentowania wszystkich sądów w zgromadzeniach.

Ponieważ "Iustitia" ustaliła, że praktyka w tym zakresie stosowana w okręgach nie jest jednolita, Zarząd Stowarzyszenia postanowił zwrócić się w tej sprawie do Krajowej Rady Sądownictwa w formie uchwały apelującej o zajęcie stanowiska.

Przedstawiamy tę uchwałę poniżej.

Czytaj więcej...