Uchwały Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 19.01.2018 r.

Uchwała nr 1 Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 19 stycznia 2018 r. - w sprawie zmian kadrowych na stanowiskach funkcyjnych w sądach powszechnych.

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec arbitralnego, sprzecznego z konstytucyjną zasadą trójpodziału władzy, odwoływania przez Ministra Sprawiedliwości prezesów i wiceprezesów sądów powszechnych oraz powoływania w ich miejsce równie arbitralnie wyznaczonych osób, w większości niecieszących się poparciem środowiska sędziowskiego.

Protestujemy przeciwko podejmowaniu tego typu decyzji, bez podania ich  merytorycznego uzasadnienia, w niewłaściwej formie i z naruszeniem przez Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego obowiązku przedstawienia nowopowołanych prezesów zgromadzeniom i zebraniom sędziów w trybie przewidzianym w art. 23 - 25 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 r. (tekst jednolity z dnia 16 listopada 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 2062).

Obawiamy się, że podejmowane działania spowodują wprowadzenie na stałe do apolitycznego dotąd sądownictwa praktyki powyborczej wymiany kadr - od której polskie sądy były wolne.  

w załączeniu pozostałe uchwały

Czytaj więcej...

Minister Sprawiedliwości odwołuje prezesów sądów w Toruniu i Łodzi

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało o kolejnych zmianach kadrowych na stanowiskach prezesów sądów. Tym razem "nowa polityka kadrowa" objęła Sąd Rejonowy Łódź Śródmieście w Łodzi, gdzie 17 stycznia 2018r. odwołano prezesa sędzię Joannę Annę Szczygielską, a na jej miejsce 18 stycznia 2018r. powołano: sędziego Krzysztofa Pawła Kurosza, Sąd Okręgowy w Łodzi, gdzie 17 stycznia 2018r. odwołano z funkcji prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi sędziego Krzysztofa Kacprzaka oraz Sąd Rejonowy w Toruniu, gdzie 17 stycznia 2018r. odwołano prezesa sędziego Andrzeja Kurzychę.

Dodatkowo w Sądzie Okręgowym w Łodzi rezygnację złożyła dotychczasowa wiceprezes sędzia Alicja Pońsko.

Komunikat hiszpańskiego Stowarzyszenia Sędziów (Magistrados) (APM) odnośnie sytuacji sądownictwa w Polsce

W odniesieniu do przyjętych zmian ustaw prawa o ustroju sądów powszechnych oraz o Sądzie Najwyższym  na posiedzeniu Komitetu Wykonawczego APM w dniu 11 stycznia 2018r. przyjęto następujące stanowisko :

Stowarzyszenie Sędziów (Magistrados) w Hiszpanii wyraża swoje zaniepokojenie  najnowszymi zmianami legislacyjnymi , wchodzącymi w życie w Polsce, które wpływają na sądownictwo, w szczególności na niezależność sądów i niezawisłość sędziów, jako jeden z filarów praworządności Unii Europejskiej.

Podstawowym celem która określa duch naszego stowarzyszenia jest obrona zasady trójpodziału i rozdzielanie władz i niezależności sądów  i niezawisłości sędziów. Z tego powodu prosimy władze Rzeczypospolitej Polskiej o ponowne rozważenie i podjęcie stosownych inicjatyw legislacyjnych zgodne z zaleceniami Komisji Europejskiej  w celu odbudowy niezawisłości sędziów koniecznej w sprawowaniu ich urzędu. 

poniżej tekst oryginalny:

Czytaj więcej...

Sprawozdanie ze Spotkania Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów (International Association of Judges) w Santiago de Chile, w listopadzie 2017 roku

Organizatorami spotkania w Santiago było Międzynarodowe Stowarzyszenie Sędziów (IAJ) oraz Narodowe Stowarzyszenie Sędziów Chilijskich.

Santiago de Chile zostało wybrane na miejsce 60 Spotkania Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów (IAJ), w którym uczestniczyli sędziowie ze wszystkich kontynentów. Odbyło się ono w okresie od 12 do 16 listopada 2017 r.

Stowarzyszenie Sędziów (IAJ) to międzynarodowa organizacja o charakterze zawodowym, globalnym i apolitycznym, która zrzesza krajowe stowarzyszenia sędziów z 85 krajów na całym świecie. Zostało ono założone w Salzburgu w Austrii w 1953 r. Głównym celem Stowarzyszenia jest globalne zabezpieczenie niezależności sądownictwa jako podstawowego gwaranta poszanowania wolności i praw człowieka.

Czytaj więcej...

Wideo relacja z Konferencji "Zarządzanie sądami a dostęp do wymiaru sprawiedliwości"

Kilka tygodni temu w Krakowie odbył się Zjazd Stowarzyszenia Europejskich Sędziów i Prokuratorów na Rzecz Wolności i Demokracji MEDEL, którego współorganizatorem było Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia. Towarzyszyła mu konferencja poświęcona tematowi: "Zarządzanie sądami a dostęp do wymiaru sprawiedliwości", w czasie której nawiązywano do bieżących zmian w polskim wymiarze sprawiedliwości. Zapraszamy do obejrzenia wideorelacji z tego wyjątkowego wydarzenia. 

 

Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 15 stycznia 2018 r.

Pamiętając, że otrzymując powołanie, ślubowaliśmy stać na straży prawa, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według swego sumienia, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec podejmowanych przez władzę wykonawczą i ustawodawczą działań wobec wymiaru sprawiedliwości, które podważają zaufanie obywateli do instytucji Państwa i niszczą demokratyczny ustrój Rzeczypospolitej Polskiej.

Ostatnie zmiany w ustawie – Prawo o ustroju sądów powszechnych likwidujące udział sędziów w procesie wyboru prezesów sądów oraz koncentrujące w rękach Ministra Sprawiedliwości praktycznie pełnię władzy odnośnie powoływania i odwoływania prezesów sądów, wprowadzają stan, w którym pojęcie niezależności sądów staje się iluzoryczna.

 pełna treść uchwały w załączeniu

Czytaj więcej...

Publikacje prasowe

Die Politisierung des Obersten Gerichts in Polen

Kommentar der Vereinigung der polnischen Richter „Iustitia“

 

 

Wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak usunięty z SSP "Iustitia"

W dyskusji wskazano na wspieranie przez wiceministra Piebiaka działań prowadzących do uchwalenia zmian w ustawach o ustroju sądów powszechnych i o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz nowej ustawy o Sądzie Najwyższym. Popieranie takich przepisów jest sprzeczne z podstawowymi celami stowarzyszenia" - Bartłomiej Przymusiński.

 

Resort nie chce ujawnić jak losowani są sędziowie. 

Od początku można było się spodziewać, że ministerstwo będzie chciało mieć system pod swoją kontrolą - Bartłomiej Przymusiński.