Głosowania w Sejmie w sprawie projektów zmiany ustawy o KRS

7 kwietnia 2017r. odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o KRS, którego autorem było Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” oraz rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o KRS. Projekt autorstwa Iustiti został odrzucony, natomiast projekt rządowy nie został odrzucony i został skierowany do dalszych prac w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Za odrzuceniem zgłoszonego przez opozycję projektu zmian przepisów o KRS, opracowanego przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, głosowało 257 posłów, przeciw było 167, zaś sześć osób wstrzymało się od głosu.

źródło: http://sejm.gov.pl

Imienna lista posłów i tego jak głosowali w sprawie naszego projektu dostępna jest tutaj.

Czytaj więcej...

Opinia NSA w sprawie rządowego projektu zmian w ustawie o KRS

W związku z przesłanym projektem ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw, Naczelny Sąd Administracyjny przedstawił stanowisko, w którym stwierdzono m.in.:

„Przekazany projekt jest kolejną próbą modyfikacji statusu konstytucyjnego organu stojącego na straży niezawisłości sędziów i niezależności sądów, tj. Krajowej Rady Sądownictwa.

Nowelizacja przepisów regulujących funkcjonowanie KRS dokonywana ustawą zwykłą budzi zasadnicze wątpliwości systemowe i konstytucyjne. Konstytucja RP powierzyła ustawodawcy zwykłemu uregulowanie tych kwestii, jednakże nie ulega wątpliwości, że swoboda ustawodawcy zwykłego w tym zakresie jest istotnie ograniczona.

Czytaj więcej...

Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu dot. rządowego projektu zmian w ustawie o KRS

17 marca 2017r. Biuro Legislacyjne Kancelarii Sejmu przedstawiło wstępną opinię legislacyjną do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (przedstawiciel wnioskodawców: Minister Sprawiedliwości).

W opinii tej stwierdzono m.in. że wybór 15 sędziów na członków KRS przez Sejm budzi wątpliwości co do zgodności z art. 10 Konstytucji RP, wygaszenie kadencji dotychczasowych członków KRS budzi wątpliwości co do zgodności z art. 187 ust 3 Konstytucji RP, natomiast sam projekt zawiera szereg uchybień legislacyjnych wymagających usunięcia w trakcie procesu legislacyjnego.

Poniżej pełna treść opinii oraz angielska wersja.

Opinia (pdf)

Czytaj więcej...

Oświadczenie w sprawie wypowiedzi Wicepremiera Mateusza Morawieckiego z 3 kwietnia 2017 r.

Oświadczenie

rzecznika prasowego Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA”

Nawiązując do wystąpienia Wicepremiera i Ministra Rozwoju i Finansów Mateusza Morawieckiego z dnia 3 kwietnia 2017 r. w  American Enterprise Institute, Washington, DC, USA, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” uprzejmie informuje, że system sądownictwa w Polsce był kształtowany w ramach demokratycznego porządku prawnego przez ostatnie 27 lat. Odpowiada on standardom europejskim i jest częścią europejskiego systemu sądowniczego. Sądownictwo funkcjonuje niezależnie od wpływu polityki, bez obciążeń poprzedniego ustroju.

Biorąc pod uwagę dane statystyczne UE Polska pod względem sprawności i szybkości postępowania znajduje się w pierwszej połowie stawki krajów członkowskich, mimo że nakłady na sądownictwo należą do jednych z najniższych w Europie.

Czytaj więcej...

Stanowisko „Iustitii” w przedmiocie wypowiedzi Ministra Sprawiedliwości nt. wstępnej opinii OBWE/ODIHR

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „IUSTITIA” w pełni podziela i akceptuje krytyczne uwagi do rządowego projektu ustawy, zgłoszone we wstępnej opinii OBWE/ODIHR (Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka – instytucja Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie) z 22 marca 2017 r.

Należy przypomnieć, że Biuro powołano w 1990 r. na mocy Paryskiej Karty Nowej Europy, która otworzyła nową erę w stosunkach europejskich. Przez ostatnie 27 lat Polska zrobiła ogromne postępy w sferze przestrzegania praw człowieka, stała się członkiem Rady Europy i Unii Europejskiej. Niezależne sądownictwo gwarantuje przestrzeganie praw człowieka. Uchwalenie rządowego projektu ustawy upolityczni Krajową Radę Sądownictwa i Polska znajdzie się poza gronem państw respektujących wspólne europejskie wartości. Prawo ograniczające niezależność sądownictwa może wywołać konsekwencje międzynarodowe dla naszego kraju. Wszyscy obywatele na tym ucierpią, a dokonania w sferze przestrzegania praw człowieka zostaną zniweczone. Zwracamy się do Ministra Sprawiedliwości oraz do polskiego Parlamentu o respektowanie opinii niezależnych organizacji, takich jak m.in. Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka. Deklarujemy gotowość udziału w pracach nad zmianami prawa, które będą zgodne z podstawowymi zasadami prawa europejskiego.

Czytaj więcej...

Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa SSN Dariusz Zawistowski nowym członkiem Iustitii

3 kwietnia 2017r. Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Sędzia Sądu Najwyższego Dariusz Zawistowski złożył na ręce Prezesa "Iustitii" Krystiana Markiewicza dokumenty związane ze wstąpieniem w szeregi naszego Stowarzyszenia. Deklarację członkowską złożył wcześniej - 1 kwietnia 2017r. w czasie obrad XXII Zwyczajnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia w Mszczonowie.

Serdecznie witamy nowego członka Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" !

 

Publikacje prasowe

Protest przeciw obraźliwej prowokacji

- Krystian Markiewicz o reakcji na wystąpienie Marcina Warchoła na Kongresie.

 

Jeśli pozwolimy zawłaszczyć sądy nic nam nie zostanie

- dr hab. Jacek Barcik w komentarzu kongresowym.

 

Prawnicy mówią jednym głosem

Z ankiet, które przeprowadziliśmy w kwietniu we wszystkich sądach, wynika, iż duża część środowiska jest za tym, aby sięgnąć po formy protestu - Krystian Markiewicz.

 

 

Radio i telewizja

Kongres Prawników Polskich jest dowodem na to, że się nie boimy

Zmiany, które są wdrażane,

dają ministrowi sprawiedliwości władzę „oberkrupiera”,

który ma wpływ na powoływanie sędziów, funkcjonowanie sądów i prokuratury oraz na odwoływanie sędziów

- Krystian Markiewicz.