Amnesty International o zagrożeniach dla niezawisłości i niezależności sądownictwa

Warszawa, 5 lipca 2017r.

 Opinia Amnesty International w przedmiocie

 zagrożenia niezależności sądów i niezawisłości sędziów

Przedmiotem opracowania jest kwestia niezależności sądów i niezawisłości sędziów oraz jej wpływ na realizację prawa do sądu gwarantowanego między innymi w Artykule 45 Konstytucji RP, Artykule 6 Konwencji o ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Artykule 45 Europejskiej Karty Praw Podstawowych oraz szereg innych instrumentów prawa międzynarodowego, w związku ze zmianami legislacyjnymi przyjętymi i projektowanymi w polskim ustawodawstwie w roku 2016 i 2017.

Z powodu ograniczeń objętościowych, opracowanie nie ma charakteru wyczerpującego i odnosi się tylko do tych zmian legislacyjnych, które realnie mogą wpłynąć na zagrożenie niezawisłości i niezależności sądownictwa i powiązaną z tym kwestię prawa do sądu. Poruszono w nim przykładowe kwestie, wobec których formułowany jest zarzut niekonstytucyjności bądź niezgodności z obowiązującym Polskę prawem międzynarodowym oraz standardami międzynarodowymi w tym zakresie.

Czytaj więcej...

Eksperci Fundacji im. Stefana Batorego o projektowanych zmianach ustroju sądów powszechnych

Warszawa, 3 lipca 2017 r.

STANOWISKO ZESPOŁU EKSPERTÓW PRAWNYCH

PRZY FUNDACJI IM. STEFANA BATOREGO

W SPRAWIE PROJEKTOWANYCH ZMIAN W USTROJU SĄDÓW POWSZECHNYCH

 

1. Rozwiązania zaproponowane w poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1491/VIII kadencja Sejmu), w sposób bezprecedensowy zmierzają zarówno do faktycznego podporządkowania sądów powszechnych władzy wykonawczej, jak i osiągnięcia efektu mrożącego w odniesieniu do osób pełniących służbę sędziowską. Takie działanie władzy ustawodawczej i wykonawczej, która dążąc do realizacji bieżących celów politycznych, nie cofa się przed zastosowaniem rozwiązań naruszających Konstytucję, jest sprzeczne z ideą demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji).

Czytaj więcej...

Stanowisko Iustitii wobec zarzutów Min. Ziobry dot. "wspaniałości sądów przy stosowaniu tymczasowego aresztowania"

Oświadczenie Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”

wobec wypowiedzi Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2017 roku

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” wyraża stanowczą dezaprobatę wobec wypowiedzi Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro przedstawionej podczas konferencji prasowej w Prokuraturze Regionalnej w Krakowie w dniu 23 czerwca 2017 roku o rzekomej wspaniałomyślności sądu przy rozpoznawaniu wniosków o zastosowanie aresztów wobec byłych członków zarządu Zakładów Chemicznych „Police” oraz niezależnych przedsiębiorców. Stowarzyszenie przypomina, że o stosowaniu lub nie stosowaniu aresztu wobec osoby podejrzanej, a nie sprawcy – które to określenie znalazło się także w wypowiedzi Ministra – decydują normy kodeksu postępowania karnego i materiał dowodowy przedstawiony przez prokuratora wnoszącego o zastosowanie tego najsurowszego środka zapobiegawczego. W omawianej w wypowiedzi Ministra sprawie złożono 10 wniosków o areszt, w już trwającym od pewnego czasu postępowaniu karnym, a orzekało co do nich niezależnie 4 sędziów. W żadnej sprawie nie zapadło orzeczenie uwzględniające wnioski Prokuratury.

Czytaj więcej...

RPO o projekcie reformy sądownictwa: nie poprawi pracy sądów, narazi interesy zwykłych ludzi

Zdaję sobie sprawę, że wymiar sprawiedliwości wymaga reform. Ale projekt, nad którym pracuje teraz Sejm, tej sytuacji nie poprawi. Jego przyjęcie będzie skutkować podporządkowaniem sądów władzy politycznej, a tym samym doprowadzi do ograniczenia prawa każdego człowieka do sądu i rzetelnego procesu. Efekty dotkną zwykłych ludzi (wypadek drogowy z udziałem samochodu polityka, roszczenia do Skarbu Państwa, zwolnienie z pracy w instytucji, która zależy od polityków, decyzja wypuszczeniu na wolność wbrew stanowisku prokuratury itd.).

Takie stanowisko rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar  przedstawia w opinii dla marszałka Sejmu (VII.510.27.2017). - Jestem przekonany, że projekt nie powinien zostać uchwalony w tym kształcie – pisze. Wskazuje też konkretnie, co należy poprawić w polskim sądownictwie, a czego w projekcie nie ma.

Czytaj więcej...

Stanowisko SSP „Iustitia” do wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 31 maja 2017 roku dotyczącego reorganizacji Biura Krajowej Rady Sądownictwa

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” przyłącza się do wniosków i ocen przedstawionych w wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich doktora Adama Bodnara do Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie projektu reformy Krajowej Rady Sądownictwa w zakresie reorganizacji jej Biura i związanej z tym perspektywy sytuacji prawnej jego pracowników.

Czytaj więcej...

Informacja z pierwszego posiedzenia Forum Współpracy Sędziów

W dniu 10 czerwca 2017 roku w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Forum Współpracy Sędziów.

Nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (druk sejmowy nr 1423) zmierza do likwidacji ustawowej reprezentacji sędziów na szczeblu krajowym w postaci: Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego wspólnie z przedstawicielami Zgromadzeń Ogólnych Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, Zebrania Przedstawicieli Zebrań Sędziów Sądów Apelacyjnych, Zebrania Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów oraz Zgromadzenia Sędziów Sądów Wojskowych. Zmiana ta spowoduje, że środowisko sędziowskie utraci swoje dotychczasowe ciała przedstawicielskie, będące formą sędziowskiego samorządu ogólnopolskiego. W reakcji na te propozycje legislacyjne na zebraniach, które odbyły się w dniu 20 kwietnia 2017 roku w Sądach w całej Polsce wybrani zostali delegaci do Forum Współpracy Sędziów.

Czytaj więcej...

Publikacje prasowe

Rozpiera mnie duma. PiS nie wciśnie kitu młodzieży

Kiedy w Katowicach ludzie krzyczeli: "Wolne sądy!", serce mi rosło - Krystian Markiewicz.

 

 

Mówią, że trzeba zaorać sądownictwo - Jako sędziowie musimy być świadomi, że nasza obecna postawa będzie zapisana na kartach historii - Krystian Markiewicz.

 

Cała władza będzie w rękach Ministra Sprawiedliwości

- od początku ostrzegaliśmy, że to zmierza w tym kierunku - Bartłomiej Przymusiński.