23 listopada 2017 r. NSA zajmie się odmową powołań na stanowiska sędziów

W dniu 23 listopada 2017 roku Naczelny Sąd Administracyjny rozpozna skargi kasacyjne Rzecznika Praw Obywatelskich, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz samych zainteresowanych na postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 29 i 30 grudnia 2016 r. o odrzuceniu skarg na postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 22 czerwca 2016 roku w przedmiocie odmowy powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. Uczestnikiem tych postępowań jest również Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA. Rozstrzygnięcie będzie dotyczyć dopuszczalności sądowej kontroli legalności przywołanego postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Rozprawa odbędzie się o godzinie 9.00 w sali B budynku NSA przy ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5 w Warszawie.

Specjalny Sprawozdawca ONZ krytycznie o sytuacji sądownictwa w Polsce

Od 23 do 27 października 2017 roku przebywał w Polsce z oficjalną wizytą Diego García-Sayán, Specjalny Sprawozdawca ONZ, oceniający wpływ kryzysu konstytucyjnego na skład oraz funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego oraz konsekwencje wielowymiarowej reformy systemu sądownictwa. Podczas wizyty, która odbyła się na zaproszenie władz Polski, Diego García-Sayán spotkał się z przedstawicielami rządu, parlamentu, sędziami, prawnikami, adwokatami i prokuratorami a także przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, świata nauki, agend ONZ, organizacji regionalnych i kręgów dyplomatycznych. Podczas jednego ze spotkań ze Specjalnym Sprawozdawcą ONZ Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA reprezentowali wiceprezes Tomasz Marczyński i członek zarządu Arkadiusz Tomczak.

Czytaj więcej...

Opinia Sądu Najwyższego w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o SN

 6 października 2017 roku Sąd Najwyższy przedstawił opinię o prezydenckim projekcie ustawy o Sądzie Najwyższym.

 Poniżej pełna treść opinii:

 źródło: www.sn.pl

Czytaj więcej...

Nie tylko Strasburg - szkolenie HFPR

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaprasza na pierwsze z cyklu szkoleń na temat procedury zadawania pytań prejudycjalnych oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w obszarze ochrony praw człowieka.

Szkolenie odbędzie się 17 listopada 2017 r. w godz. 10.00-16.00 w siedzibie HFPC w Warszawie (ul. Zgoda 11, VI piętro). 

Poniżej szczegóły szkolenia

Czytaj więcej...

Opinia Sądu Najwyższego w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o KRS

24 października 2017 r. Sąd Najwyższy przedstawił opinię o prezydenckim projekcie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i innych ustaw. 

Poniżej pełna treść opinii:

Czytaj więcej...

Wizyta Prezydenta Turcji w Polsce. Nagroda Vaclava Havla dla Murata Arslana

17 października 2017 r. gościł w Polsce Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan. Spotkał się z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejem Dudą oraz m. in. Ministrem Spraw Zagranicznych Witoldem Waszczykowskim. Jak informują Kancelaria Prezydenta i Ministerstwo Spraw Zagranicznych przedmiotem polsko - tureckich rozmów były przede wszystkim dwustronne kwestie polityczne, gospodarcze oraz z dziedziny kultury, nauki i edukacji. Omówiono również relacje Turcji z Unią Europejską, kwestie bezpieczeństwa, w tym również energetyczne oraz sytuację w regionie Bliskiego Wschodu i relacje z Rosją.

W tym kontekście przypominamy, że 9 października 2017 podczas sesji plenarnej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w Strasburgu ogłoszono, że tegorocznym laureatem Nagrody Vaclava Havla został turecki sędzia Murat Arslan. Nagroda ta przyznawana jest corocznie przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy we współpracy z Biblioteką Vaclava Havla i Fundacją Karty 77 w uznaniu działań podejmowanych w obronie praw człowieka. Z uwagi na to, że od 29 października 2016 r. Murat Arslan przebywa w areszcie, nagrodę w jego imieniu odebrała reprezentująca go adwokat Öykü Didem Aydın.

Murat Arslan, turecki sędzia, prezes niezależnego Stowarzyszenia Sędziów „YARSAV” od 29 października 2016 r. przebywa w areszcie, a wkrótce rozpocznie się jego proces o rzekomy udział w organizacji terrorystycznej, która miała przeprowadzić w Turcji nieudany zamach stanu w lipcu ubiegłego roku.

Czytaj więcej...

Publikacje prasowe

Prezesi sądów na Śląsku odwołani faksem

Masowa wymiana prezesów sądów w apelacji katowickiej. Minister Sprawiedliwości odwołał prezesa i wiceprezesów Sądu Apelacyjnego w Katowicach oraz prezesów jedenastu sądów niższego szczebla - dziesięciu na Śląsku i jednego w Warszawie.

 

Oto najlepiej zarabiający urzędnik? Dostaje więcej niż prezydent czy premier

Łukasz Piebiak, czyli wiceminister sprawiedliwości, może liczyć na pensję w wysokości ponad 25 tys. zł miesięcznie. Wynagrodzenie pana wiceministra jest zbliżone do wynagrodzenia pierwszej prezes Sądu Najwyższego, niemal trzykrotnie wyższe od sędziego sądu rejonowego i ponaddwuipółkrotnie wyższe od sędziego sądu okręgowego – przyznał Krystian Markiewicz.

 

Pracownicy sądownictwa protestowali przed Sejmem

Bez wątpienia pracownicy sądów nie są odpowiednio wynagradzani i ich sytuacja finansowa jest bardzo zła - podkreślił Bartłomiej Przymusiński

 

 

Radio i telewizja

Onet Rano.: Krystian Markiewicz

Onet Rano. – program nadawany na żywo, dostarczający widzom poranną porcję wiedzy, z którą warto zacząć dzień.

Program w zastępstwie Jarosława Kuźniara poprowadził Robert Feluś. Jego gościem był Krystian Markiewicz.

Program wyemitowano 11 października 2017 roku.