"Iustitia" Reaktion auf die Worte des Premierministers

Premierminister Morawiecki: Es gab keine Revolution nach 1989. Auf der einen Seite behielten die Kommunisten die reale Macht im Lande. Ich war selbst in den achtziger Jahren mit der brutalen Gewalt des kommunistischen Regimes konfrontiert und habe die gleichen Richter, die gleichen Gesichter in den neunziger Jahren und in den Zweitausender gesehen, tatsächlich an der Spitze der Gerichtshierachie. Im Gerichtswesen, in der Politik, in der Exekutive – sogar heute, wenn man die Lebensläufe der Vorstandsvorsitzende der größten privaten Firmen sich anschaut, dann kommen sie aus der Zeit des Kommunismus. Die reichsten 100 Leute in Polen, wahrscheinlich 90% oder 80% von ihnen sind Offiziere der Staatssicherheit, die manchmal brutal meine Brüder aus den achtziger Jahren ermordet haben oder mit den Genossen in der kommunistischen Partei kollaborierten.

 

Es ist unverständlich, wie man die Richter mit der Welt der Wirtschaft und den 100 reichsten Menschen in Verbindung bringen kann. Der Oberste Gerichtshof (OGH) war nach 1990 die Institution, die am stärksten durchleuchtet wurde. Im Jahre 1990 wurden per Beschluss die Kadenz aller Richter des OGHs beendet, die in der Zeit des Kommunismus berufen wurden. An ihrer Stelle wurden neue Richter unter Mitwirkung des neu begründeten Nationalen Richterrates berufen. Im neuen Gericht gab es nur 22 Richter aus der früheren Amtszeit und zwar die bestens angesehenen und nicht kompromittierten Richter (11 von insgesamt 31 blieben in der Zivilkammer, drei von 47 in der Strafkammer, drei von 14 blieben in der Kamer für Verwaltungs-, Arbeits- und Sozialrecht und fünf von 19 blieben in der Kammer für Militärsachen). Das bedeutet, dass 98 Richter (81%) „verifiziert“ wurden. Eine derart gründliche, wirkungsvolle „Verifikation“ hat es in keiner anderen Institution, in keiner Berufsgruppe am Anfang der neunziger Jahre gegeben. Derzeit befindet sich im OGH nur ein Richter, der während des Kriegszustandes Richter war, aber man kann ihm nicht vorwerfen, dass er unehrenhaft gehandelt hat. Man muss auf jeden Fall jeden Richter individuell beurteilen, was die derzeitige Regierung nicht macht. Nach dem neuen Gesetz über den OGH gehen Richter in den vorzeitigen Ruhestand, die bekannt dafür sind, dass sie am legendären Kampf der Polen um die Menschenrechte teilgenommen haben, wie zum Beispiel Richter Stanisław Zabłocki (Verteidiger von Oppositionellen in der Zeit des Kommunismus), Jozef Iwulski (Mitarbeiter der Solidarność an den Gerichten in den achtziger Jahren) und viele andere, die sich für die Verteidigung der Menschenrechte in Polen einen Namen gemacht haben.

Czytaj więcej...

Kolejne czystki i powołania w sądach

Ministerstwo Sprawiedliwości ponownie oceniło "efektywność pracy sądów".

Funkcję prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie przestaje pełnić sędzia Adam Synakiewicz. Nowym prezesem tego sądu zostanie sędzia Rafał Olszewski.

Funkcję prezesa Sądu Okręgowego we Włocławku przestaje pełnić sędzia Jolanta Górska. Na tę funkcję powołana została sędzia Ewa Felińczak.

Funkcję prezesa Sądu Rejonowego w Wieliczce przestaje pełnić sędzia Ewa Ługowska. Prezesem tego sądu zostanie sędzia Agata Maniecka Kurotaki

Funkcję prezesa Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu przestaje pełnić sędzia Ziemowit Czech.  Na to stanowisko powołano sędzię Karolinę Barańską.

 

Prezesem Sądu Okręgowego w Łodzi zostanie sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi Dariusz Limiera. Wcześniej Minister Sprawiedliwości odwołał z tej funkcji sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi Krzysztofa Kasprzaka.

Prezesem Sądu Okręgowego w Rzeszowie zostanie sędzia Sądu Rejonowego w Jarosławiu Rafał Puchalski, który w związku z tym zakończył pracę w Departamencie Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości. Jest on również kandydatem na funkcję członka Krajowej Rady Sądownictwa

 

Ponadto z dniem 1 lutego 2018 r. powołano nowych prezesów w sądach rejonowych :

w Kętrzynie – sędzia Tomasz Cichocki,

w Gdyni - sędzia Elżbieta Nawara,

w Choszcznie - sędzia Tomasz Klimczak,

we Włocławku - sędzia Dariusz Braciszewski,

w Opocznie – sędzia Mirosława Makowska.

 

Dziękujemy odwołanym Prezesom Sądów, a nowo powołanym przypominamy, że podstawą prawną ich awansu są przepisy, które stoją w sprzeczności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

THE ARGUMENTS OF POLISH JUDGES ASSOCIATION IUSTITIA RELATED TO THE PM MATEUSZ MORAWIECKI STATEMENTS

This is a response of Iustitia to the "informational materials" handed out by PM Morawiecki to foreign journalists on a press meeting on January 10th, 2018. The materials originally included the EC recommendations along with the response of the government. We follow the original order of statements in the PM's document and we added sections including our responses describing factual situation.

 

 

POLITICALLY-DEPENDENT SUPREME COURT

 

Recommendation EC 2.1.1(6)

“due to the lowering of the retirement age all new [Supreme Court] judges will be appointed by the President of the Republic on the recommendation of the newly composed National Council for the Judiciary, which will be largely dominated by the political appointees.

 

PL government position

The Council will still be dominated by judges (17 - as compared to 8 non-judges). They will be appointed by the Parliament by a 3/5 majority for a 4-year term, and are irrevocable both from the Council and their judicial mandates. There is no mechanism that would al low either the Parliament or the government to effectively enforce that the Council appoints specific judges to the Supreme Court.

Other public officers elected by the Parliament, such as the Ombudsman, Constitutional Tribunal Judges, Supreme Audit Office President are also political appointees in this meaning - and they enjoy full independence from other branches of power; members of National Judiciary Council are enjoying it as well and will continue to do so, as new law provides no regulations that would pressure them to act at Parliament's  will after they are elected.

 

 

Response from IUSTITIA - Association of Polish Judges

 Lowering the retirement age for Supreme Court judges will result in retirement of 40% of acting judges in the court. The judges may apply for extension of the service beyond the retirement age, but this mechanism raises many questions of constitutional nature.

At the same time, the creation of new chambers in Supreme Court – Disciplinary Chamber and Chamber of Extraordinary Control and Public Matters Chamber, will force the increase of the number of Supreme Court judges from 80 to 120. The vacancies and newly created posts will be manned by the judges nominated by National Judiciary Council. The latter in its new form is indeed a political body which we will discuss further in this document.

Minister of Justice will also directly second judges from all common courts. These direct nominees of the Minister may take up to 30% of Supreme Court’s posts. Of course the new law does not stipulate any conditions to be fulfilled by seconded  judges.

 

It is important to note, that the new chambers will be populated exclusively by the new Supreme Court judges nominated by new National Judicial Council.

Even more important is the fact, that new law transferred (from the Chamber of Labor and Social Security to new Chamber, populated with only new judges) the responsibility for dealing with: electoral complaints, complaints related to country-wide referendum, constitutional referendum, approval of the elections and referendum, other public law matters, including competition protection law, energy regulation, telecommunication and railroad transport and appeals from the decision of the president of the National Council of Radio and Television. 

There is no reference to this rearrangement in the justification to the new law.

And the same law assumes that the executive power will have total control over the personnel and management of the Supreme Court in the transitional period (art. 11 § 4).

Czytaj więcej...

Oświadczenie sędziów o rezygnacji z członkostwa w Kolegium Sądu Okręgowego w Krakowie

SSO Agnieszka Włodyga

SSR Anna Sikora-Ciba

SSR Ewa Ługowska

SSR Edyta Żyła

 

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 12 stycznia 2018r.

Sędziowie Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze oraz przedstawiciele Sądów Rejonowych Okręgu Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze w związku z odwołaniem w trakcie kadencji sędziego Wojciecha Damaszko ze stanowiska prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze oraz sędziego Roberta  Bednarczyka  ze  stanowiska  wiceprezesa  tego  Sądu  wyrażają stanowczy  sprzeciw i dezaprobatę wobec działań Ministra Sprawiedliwości. Forma i sposób odwołania naruszaj elementarne zasady w tym zakresie przede wszystkim poprzez brak merytorycznego uzasadnienia tych decyzji nawet w oficjalnej informacji z dnia 19 grudnia 2017r. zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Godzi to ewidentnie w zasadę jawności życia publicznego i narusza podstawowe reguły kultury prawnej, nadto stoi w oczywistej sprzeczności z deklarowanymi przez władzę zasadami transparentności życia publicznego. Arbitralność tych decyzji i forma ich przekazania stanowią takie naruszenie dobrych obyczajów, przejawem lekceważenia i próbą poniżenia zarówno osób pełniących  funkcje prezesa  i wiceprezesa,  jak również władzy sądowniczej.

Czytaj więcej...

List otwarty Zarządu SSP „Iustitia” do kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa, których ma wybrać Sejm

Koledzy Sędziowie,

Każda władza polityczna tworzy dla siebie przestrzeń do rządzenia i sprawowania swojego mandatu jak najdłużej w przyszłości. Obowiązki sędziego, którymi są wymierzanie sprawiedliwości i trwanie na straży prawa, pochodzą od Państwa. Każda władza swoje uprawnienia musi realizować z poszanowaniem Konstytucji, czerpiąc legitymację z jej ponadświatopoglądowego przesłania.

Dziś, w opinii największych autorytetów prawa, władza polityczna wprowadzając nowy kształt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa pogwałciła normy konstytucyjne. Uczyniła to w sposób, który w języku politologów przybrał miano „dyktatury większości”.

Decydując się na kandydowanie do tak formowanego organu jesteście winni społeczeństwu odpowiedź na najważniejsze pytanie, które każdego dnia, przy każdej decyzji otwiera się przed sędzią: Czemu chcecie służyć? W imię jakich wartości chcecie uczynić siebie częścią politycznej machiny, działającej bez respektu dla kultury polskiego parlamentaryzmu i dialogu, wprowadzającej w zakresie KRS rozwiązania, na które nie dał zgody w Konstytucji nasz Naród?

Każdy z nas sędziów, zarówno tych działających w stowarzyszeniach sędziowskich, jak i będących poza nimi, jest przede wszystkim obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej. Na każdym z nas ciąży powinność jej umacniania i najwyższej dbałości o dobro wspólne. W rocie sędziowskiego ślubowania nie znajdziecie fraz o politycznej uległości i osobistych ambicjach. Znajdziecie w nim uniwersalną rację służby sędziego. Sens ciężkiej, pełnej wyrzeczeń pracy polskich sędziów. Także motywację do wielu ważnych działań społecznych i edukacyjnych, umacniających państwo prawa, jakim jest i ma pozostać nasza Ojczyzna.

Dlatego prosimy Was o ponowne rozważenie swojej decyzji. Prosimy o solidarność z sędziami, którzy w zdecydowanej większości nie zgodzili się wziąć udziału w tej niekonstytucyjnej procedurze. Zważcie na wymowę swojego postępowania – wobec Rzeczpospolitej, społeczeństwa i wartości, których musi strzec prawo: sprawiedliwości, wolności i demokracji. Jeszcze nie jest za późno.

Publikacje prasowe

Die Politisierung des Obersten Gerichts in Polen

Kommentar der Vereinigung der polnischen Richter „Iustitia“

 

 

Wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak usunięty z SSP "Iustitia"

W dyskusji wskazano na wspieranie przez wiceministra Piebiaka działań prowadzących do uchwalenia zmian w ustawach o ustroju sądów powszechnych i o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz nowej ustawy o Sądzie Najwyższym. Popieranie takich przepisów jest sprzeczne z podstawowymi celami stowarzyszenia" - Bartłomiej Przymusiński.

 

Resort nie chce ujawnić jak losowani są sędziowie. 

Od początku można było się spodziewać, że ministerstwo będzie chciało mieć system pod swoją kontrolą - Bartłomiej Przymusiński.