Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Tarnowie z dnia 7 marca 2017 r.

Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Tarnowie kierując się troską o zapewnienie obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej konstytucyjnego prawa do niezależnego sądu, niezawisłych sędziów i przestrzegania w porządku prawnym zasad trójpodziału władzy, popiera Uchwałę nr 2 Zebrania Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów z dnia 30 stycznia 2017 roku, w Warszawie.

#Temidajestkobieta Serdeczne życzenia dla wszystkich Pań!

Edukacja Prawna Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia

Deklaracja Medel w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i innych ustaw (UD73)

Deklaracja Medel

w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie

Sądownictwa i innych ustaw (UD73)

MEDEL (Magistrats Européens pour la Démocratie et les libertés) jest organizacją europejskich sędziów i prokuratorów, której głównym celem już od chwili powstania jest obrona niezależności sądownictwa, demokracji i praw człowieka.

Obecnie zrzesza 22 krajowych stowarzyszeń z 15 krajów europejskich, w tym Polski, jest członkiem obserwatorem Rady Konsultacyjnej Europejskich Prokuratorów Rady Europy (CCPE) i Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich Rady Europy (CCJE).

Czytaj więcej...

Patroni Dnia Edukacji Prawnej

Patroni Dnia Edukacji Prawnej #DEP

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce objęto honorowym patronatem organizowany przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA i Fundację Edukacji Prawnej IUSTITIA – po raz pierwszy 15 marca 2017 r. Dzień Edukacji Prawnej.

www.ec.europa.eu/poland

 

 

 

 

 

 

Patronem prasowym Dnia Edukacji Prawnej został dziennik „Rzeczpospolita” oraz serwis informacyjny Kancelarie RP.

Dzień Edukacji Prawnej 2017 coraz bliżej

Publikacje prasowe

PO, PiS i sprawa sędziowska - Sędziowie powinni mieć własny samorząd. Wielką Radę Sędziów - Krzysztof Kozłowski.

 

Wywiad z Wiceministrem Łukaszem Piebiakiem

- czuję się wice-Ziobrą, odpowiedzialnym za nadzór administracyjny nad sądami i ich reformę, sprawy międzynarodowe oraz parę innych rzeczy.

 

Sędziowie kontra Minister Ziobro - apelujemy o konsensus polityczny - Bartłomiej Przymusiński. 

 

Radio i telewizja

Polacy to jeden z najchętniej procesujących się narodów w Europie

o zapowiedziach reformy i danych statystycznych w tvn24

- m.in Krystian Markiewicz.