Kolejni sędziowie z Ministerstwa Sprawiedliwości powołani na prezesów sądów

Z dniem 7 lutego 2018 r. Minister Sprawiedliwości w trybie art. 17 ustawy z lipca 2017r. o zmianie Ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych odwołał prezesów sądów i na te funkcje powołał kolejnych sędziów zatrudnionych dotąd w Ministerstwie Sprawiedliwości :
- funkcję prezesa Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście zacznie pełnić Maciej Andrzej Mitera (aktualnie również kandydat na funkcję członka Krajowej Rady Sądownictwa).
- funkcję prezesa Sądu Rejonowego w Elblągu zacznie pełnić Agnieszka Anna Walkowiak (od 10 lat delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości).
 
Przypominamy, że analogicznie z dniem 1 lutego 2018 r. prezesem Sądu Okręgowego w Rzeszowie został delegowany wcześniej do Ministerstwa Sprawiedliwości sędzia Sądu Rejonowego w Jarosławiu Rafał Puchalski, który na czas pełnienia nowej funkcji został również delegowany z Sądu Rejonowego w Jarosławiu do Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie (nie orzekał w Sądzie Okręgowym). Podobnie jak Maciej Andrzej Mitera jest on także kandydatem na funkcję członka Krajowej Rady Sądownictwa. 
 
Odwołane z funkcji prezesów sądów zostały sędzia Urszula Gołębiewska-Budnik (Warszawa Śródmieście) i sędzia Patrycja Emanuela Wojewódka (Elbląg).
 
Ministerstwo Sprawiedliwości podało, że z kolei Sąd Rejonowy w Braniewie jest 301 pod względem odsetka spraw cywilnych ponownie wpisanych i w związku z tym funkcję prezesa przestała pełnić sędzia Marta Alina Wiśniewska.
 
Dziękujemy odwołanym Prezesom Sądów, a nowo powołanym przypominamy, że podstawą prawną ich awansu są przepisy, które stoją w sprzeczności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

Uchwały zebrania członków SSP Iustitia Oddział w Radomiu z dnia 5 stycznia 2018 r.

Uchwała nr 1:

Zebranie członków Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia Oddział w Radomiu w pełni popiera i przyłącza się do stanowiska wyrażonego w uchwale Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Radomskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku.

Uchwała nr 2:

Zebranie członków Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia Oddział w Radomiu zobowiązuje zarząd Oddziału do podjęcia czynności wyjaśniających w odniesieniu do osoby lub osób, które przyjęły lub przyjmą propozycje objęcia stanowisk prezesów lub wiceprezesów sądów po ich odwołanych prezesach lub wiceprezesach.

Już 112 prezesów i wiceprezesów zostało odwołanych przez Ministra Sprawiedliwości w trybie spec ustawy z lipca 2017 roku

Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, realizując swoje nadzwyczajne uprawnienia nadane art. 17 ust 1 ustawy z dnia 12 lipca 2017r. o zmianie ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych, odwołał przed upływem ustawowo określonych kadencji wskazanych prezesów i wiceprezesów sądów, którzy zostali zastąpieni przez wymienione niżej osoby. Z uwagi na dynamikę zmian dane te mogą być nie pełne. Będziemy je uzupełniać na bieżąco (stan na 2.02.2018 z uwzględnieniem odpowiedzi Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2018r., której pełna treść znajduje się poniżej listy zmian). 

Poniżej pełna lista zmian

Czytaj więcej...

Die Polemik des Verbands der polnischen Richter Iustitia mit Aussagen des polnischen Ministerpräsidenten Morawiecki

Die Politisierung des Obersten Gerichts

Beanstandung 2.1.2.(6) KE

 

Infolge der  Herabsetzung des verbindlichen Ruhestandsalters werden alle neuen Richter des Obersten Gerichtshofs auf der Grundlage einer Empfehlung des neu, nach politischen Kriterien gewählten, Landesjustizrates (KRS)  vom  Präsidenten ernannt .

 

Die Erklärung der polnischen Regierung

Der Landesjustizrat  besteht  überwiegend aus Richtern ( 17 richterliche  und  8 nichtrichterliche Mitglieder)

Die Mitglieder des Rates werden vom Parlament mit einer 3/5 Mehrheit  für 4 Jahre gewählt .  Sowohl die richterlichen Mitglieder wie auch die übrigen  Mitglieder können nicht abberufen werden. Es gibt keine Mechanismen, die es dem Parlament oder der Regierung  erlauben , wirksam zu erzwingen,  dass der Landesjustizrat einen  Richter zum Obersten Gericht nur auf bestimmte Zeit zu ernennen.

Die anderen öffentlichen Amtsträger wie: der Beauftragte für Bürgerrechte, die Richter des Verfassungsgerichtshofs, der Präsident der Obersten Rechnungshofs sind in diesem Sinne ebenfalls  politisch ausgewählt und  genießen die völlige Unabhängigkeit  von anderen Staatsgewalten so wie  die Mitglieder des   Landesjustizrates. Dies  wird  auch weiterhin so sein, weil das neue Gesetz keine Regelungen enthält, die erlauben würden, auf die  Mitglieder des Rates  nach der Wahl Einfluss auszuüben.

 

Kommentarder Vereinigung der polnischen Richter „Iustitia“

 

Vor allem die  Herabsetzung des Ruhestandsalters der Richter des Obersten Gerichtshofs führt  dazu, dass  etwa 40 % der Richter gezwungen werden, aufzuhören Recht zu sprechen. . Die Richter des Obersten Gerichtshofes können eine Verlängerung ihrer aktiven Rechtssprechungstätigkeit beim Staatspräsidenten  beantragen. Das wirft aber ernsthafte verfassungsrechtliche Bedenken auf, worauf  nachfolgend eingegangen wird. Gleichzeitig führt  die Errichtung von zwei neuen Kammern beim Obersten Gerichtshof (einer Disziplinarkammer, und einer Kammer für Sonderklagen und öffentliche Angelegenheiten),  zu einer Anhebung Richterstellen des Obersten Gerichtshofs von 80 auf  120. Die Besetzung der freien  Richterstellen und der neu geschaffenen  Richterposten erfolgt durch den  neuen Landesjustizrat  Der Landesjustizrat ist in seiner neuen Zusammensetzung aber ein politisches Gremium. An den  Obersten Gerichtshof  können  nunmehr Richter aus der ordentlichen Gerichtsbarkeit unmittelbar durch den Justizminister abgeordnet  werden. Diese unmittelbar vom Justizminister bestimmten Richter können so  30% der Stellen des Obersten Gerichtshofs  besetzen. Selbstverständlich sieht das Gesetz keinerlei Kriterien vor, nach welchen die Richter an den Obersten Gerichtshof  abgeordnet werden können.

Wichtig ist, dass zu Mitgliedern dieser zwei  neuen  Kammern nur durch den neuen  Landesjustizrat  gewählte Richter  ernannt werden können.

Was besonders wichtig ist, das Gesetz  sieht vo, dass Wahlbeschwerden, Beschwerden gegen die Gültigkeit von landesweiten Referenden ,  gegen Verfassungsreferenden sowie über die Gültigkeit von Wahlen und Referenden  und andere öffentlich-rechtliche Angelegenheiten (einschließlich Wettbewerbsangelegenheiten, Regulierung des Energiesektors, der Telekomunikation und des Schienenverkehrs ) sowie hinsichtlich der Rechtsbehelfe gegen  Entscheidungen des Präsidenten des Nationalen Rundfunk- und Fernsehrates, die bislang in die  Zuständigkeit der Kammer für Arbeits- -und Sozialversicherungsrecht fielen,  nunmehr in die Zuständigkeit der  neu geschaffenen  Kammer fallen.

Die Gesetzesbegründung  enthält keine Erläuterung zu den Änderungen der Zuständigkeit  der Kammern für Arbeits- und Sozialversicherungsrecht.

Gleichzeit bestimmt das Gesetz, dass dieExekutive in der Übergangszeit in unbegrenzter Weise über  die  Besetzung des Obersten Gerichtshofs und über seine oberste Leitungsebene  entscheidet  (Artikel 11 § 4 des Gesetzes).

 

Czytaj więcej...

Publikacje prasowe

Die Politisierung des Obersten Gerichts in Polen

Kommentar der Vereinigung der polnischen Richter „Iustitia“

 

 

Wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak usunięty z SSP "Iustitia"

W dyskusji wskazano na wspieranie przez wiceministra Piebiaka działań prowadzących do uchwalenia zmian w ustawach o ustroju sądów powszechnych i o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz nowej ustawy o Sądzie Najwyższym. Popieranie takich przepisów jest sprzeczne z podstawowymi celami stowarzyszenia" - Bartłomiej Przymusiński.

 

Resort nie chce ujawnić jak losowani są sędziowie. 

Od początku można było się spodziewać, że ministerstwo będzie chciało mieć system pod swoją kontrolą - Bartłomiej Przymusiński.