Uchwała Zgromadzenia Ogólnego sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 17 czerwca 2011 r.

     Zgromadzenie Ogólne sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Elblągu z dezaprobatą przyjmuje rządową zapowiedź wstrzymania w 2012 roku corocznej waloryzacji wynagrodzeń sędziów.

     Należy przypomnieć za Trybunałem Konstytucyjnym, iż system wynagrodzeń sędziowskich odpowiadający wskazaniom art. 178 ust. 2 Konstytucji jest istotnym elementem ustroju sądownictwa i podobnie jak niezawisłość sędziowska nie stanowi indywidualnego przywileju sędziego, lecz jest jedną z podstawowych gwarancji prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

Czytaj więcej...

Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 13 czerwca 2011 r.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi podziela niepokój środowiska sędziowskiego związany z działaniami Rządu Rzeczpospolitej Polskiej zmierzającymi do uregulowania kwestii ustroju i funkcjonowania sądownictwa powszechnego wbrew postulatom przedstawicieli sędziów i przyłącza się do uchwał podjętych przez zgromadzenia sędziów w innych okręgach sądów popierających inicjatywę utworzenia okrągłego stołu w sprawie reformy ustrojowej wymiaru sprawiedliwości. 

Czytaj więcej...

Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wynagrodzenia sędziów

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Pan Bronisław Komorowski

Prezes Rady Ministrów - Pan Donald Tusk

Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa - Pan Sędzia Antoni Górski

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego - Pan Sędzia Stanisław Dąbrowski

Minister Sprawiedliwości - Pan Krzysztof Kwiatkowski

 

            Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Sądu Okręgowego w Bydgoszczy podzielając stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa wyrażone w uchwale z dnia 8 kwietnia 2011 roku w sprawie wynagrodzenia sędziów stanowczo sprzeciwia się planom zamrożenia wynagrodzeń sędziowskich w 2012 r.

Czytaj więcej...

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego sędziów Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 13 czerwca 2011 r.

     Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Apelacyjnego w Łodzi wyraża - podobnie jak ogół środowiska sędziowskiego w Polsce - dezaprobatę dla przygotowywanych zmian w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz sposobu, w jaki zmiany te są wprowadzane.

     Mimo powszechnych zastrzeżeń prezentowanych w uchwałach zgromadzeń ogólnych sądów wszystkich instancji, a także zgłaszanych przez organ konstytucyjny, jakim jest Krajowa Rada Sądownictwa, w dalszym ciągu forsowany jest projekt, który nie uzyskał pozyywnej opinii sędziów.

Czytaj więcej...

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 28 marca 2011 r.

     Kolejne uchwały zgromadzeń ogólnych sędziów sądów okręgowych świadczą o powszechnym braku akceptacji środowiska dla projektowanych zmian ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych opracowanych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Szczególnie krytycznie musi być oceniona próba ustanowienia w sądach dwuwładzy poprzez uczynienie Dyrektora Sądu Okręgowego zwierzchnikiem urzędników sądowych.

Czytaj więcej...

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 marca 2011 r.

     Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach wyraża ponownie dezaprobatę dla mających być uchwalonymi zmian w ustroju sądów powszechnych, jak i dla sposobu, w jaki zmiany te są wprowadzane. 

     Mimo ważkich zastrzeżeń ze strony środowiska sędziowskiego, jak również ze strony organu konstytucyjnego jakim jest Krajowa Rada Sądownictwa, w dalszym ciągu forsowany jest projekt, który zresztą w znaczny zakresie został okrojony w stosunku do pierwotnych zamierzeń. 

Czytaj więcej...

Publikacje prasowe

Die Politisierung des Obersten Gerichts in Polen

Kommentar der Vereinigung der polnischen Richter „Iustitia“

 

 

Wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak usunięty z SSP "Iustitia"

W dyskusji wskazano na wspieranie przez wiceministra Piebiaka działań prowadzących do uchwalenia zmian w ustawach o ustroju sądów powszechnych i o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz nowej ustawy o Sądzie Najwyższym. Popieranie takich przepisów jest sprzeczne z podstawowymi celami stowarzyszenia" - Bartłomiej Przymusiński.

 

Resort nie chce ujawnić jak losowani są sędziowie. 

Od początku można było się spodziewać, że ministerstwo będzie chciało mieć system pod swoją kontrolą - Bartłomiej Przymusiński.