Oświadczenie Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich (CCJE) w sprawie niezależności sądownictwa w Polsce

CCJE-BU(2017)9

OŚWIADCZENIE

W  SPRAWIE SYTUACJI

NIEZALEŻNOŚCI SĄDOWNICTWA W POLSCE

 

Podczas posiedzenia plenarnego Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich (CCJE), które odbyło się w Strasburgu 8-10 listopada 2017 roku,  wobec krytycznej sytuacji wpływającej na praworządność oraz niezależność sądownictwa w Polsce, CCJE biorąc pod uwagę:

-       Opinię Biura CCJE z 7 kwietnia 2017 roku o projekcie ustawy dotyczącej Krajowej Rady Sądownictwa (CCJE-BU(2017)5Rev);

-       Oświadczenie Prezydium CCJE z 17 lipca 2017 roku o niedawnym przyjęciu przez polski Parlament dwóch ustaw dotyczących polskiego sądownictwa oraz projektu ustawy o polskim Sądzie Najwyższym (CCJE-BU(2017)6); oraz

-       Opinię Biura CCJE z 12 października 2017 roku o projekcie ustawy dotyczącej Krajowej Rady Sądownictwa przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej (CCJE-BU(2017)9Rev);

potwierdza, że dokumenty te odzwierciedlają stanowisko CCJE;

wyraża ubolewanie, że do tej pory zalecenia zawarte w tych dokumentach nie zostały wzięte pod uwagę;

ma nadzieję i oczekuje, że standardy europejskie zostaną przywrócone w ustawach dotyczących sądownictwa jak najszybciej, oraz że standardy te będą zachowane w przyszłym prawodawstwie;

i oferuje stałą pomoc CCJE w tym zakresie.

Czystka wśród prezesów na Śląsku

W wigilię Narodowego Święta Niepodległości Minister Sprawiedliwości odwołał na Śląsku część dotychczasowych prezesów i powołał na ich miejsce nowych.

 

Stanowiska stracili Prezesi:

- Sądu Apelacyjnego w Katowicach: Barbara Suchowska. Na jej miejsce powołano Witolda Mazura

- Sądu Okręgowego w Katowicach: Jacek Gęsiak. Na jego miejsce powołano Rafała Stasikowskiego

- Sądu Okręgowego w Gliwicach: Henryk Brzyżkiewicz. Na jego miejsce powołano Arkadiusza Cichockiego

- Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach: Aleksander Legień. Na jego miejsce powołano Katarzynę Skawiańczyk

- Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich: Izabela Marczyk-Bregida. Na jej miejsce powołano Mariusza Witkowskiego

- Sądu Rejonowego w Gliwicach: Małgorzata Popiół. Na jej miejsce powołano Rafała Baranka

- Sądu Rejonowego w Rybniku: Katarzyna Krawczyk-Mandrak. Na jej miejsce powołano Ewę Majwald-Lasota

- Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach: Adam Skowron. Na jego miejsce powołano Marcina Kulikowskiego

- Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim: Małgorzata Klon. Na jej miejsce powołano Remigiusza Guz

- Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej: Adam Dusza. Na jego miejsce powołano Ewę Żarkiewicz-Marek

- Sądu Rejonowego w Żorach: Miłosz Dubiel. Na jego miejsce powołano Cezarego Podsiadlika

Jak wynika z danych statystycznych za rok 2016 publikowanych na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości sądy okręgu gliwickiego oraz okręgu katowickiego w całym 2016r. załatwiły  więcej spraw niż do nich wpłynęło (sądy okręgu gliwickiego opanowały wpływ w 100,77 % zajmując 13 miejsce wśród 45 okręgów w Polsce, zaś sądy okręgu katowickiego opanowały wpływ w 100,09 % zajmując 22 miejsce wśród 45 okręgów).

Do Sądu Okręgowego w Gliwicach w I połowie 2017r. wpłynęło ogółem 17.234 spraw, załatwiono w tym czasie 17.253 sprawy, zaś do Sądu Okręgowego w Katowicach w I połowie 2017r. wpłynęło ogółem 23.023 spraw, załatwiono w tym czasie 22.920 spraw. Mimo tego, że ponad 10 % stanowisk sędziowskich w Sądzie Okręgowym w Katowicach nie jest obsadzona, za co odpowiada Ministerstwo Sprawiedliwości.

źródło: https://isws.ms.gov.pl/pl/porownania-krajowe/

Ministerstwo Sprawiedliwości decyzje kadrowe uzasadniło m.in. złymi wynikami efektywności sądów.

źródło: ms.gov.pl

VI Ogólnopolska Konferencja Państwo a gospodarka

 

 

 

22 listopada 2017r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbędzie się VI już edycja Ogólnopolskiej Konferencji „Państwo a gospodarka”. Tegorocznemu wydarzeniu będzie towarzyszyło hasło „Interes publiczny w prawie gospodarczym”. Organizatorami są Koło Naukowe Publicznego Prawa Gospodarczego UMK w Toruniu oraz Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego WPiA UMK w Toruniu.

 

Czytaj więcej...

Zjazd Stowarzyszenia Europejskich Sędziów i Prokuratorów na Rzecz Wolności i Demokracji MEDEL - Kraków 8-9 grudnia 2017 r.

W Krakowie w dniach 8-9 grudnia 2017 roku odbędzie się Zjazd Stowarzyszenia Europejskich Sędziów i Prokuratorów na Rzecz Wolności i Demokracji MEDEL, któremu towarzyszyć będzie konferencja naukowa organizowana przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, Katedrę Postępowania Karnego i Zakład Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Katedrę Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Śląskiego. 

Konferencja poświęcona będzie tematowi:

"Zarządzanie sądami a dostęp do wymiaru sprawiedliwości".

Wydarzenie to zostało objęte honorowym patronatem Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzaty Gersdorf, Krajowej Rady Sądownictwa oraz Prezydenta Krakowa.

Konferencja pod Patronatem  Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Wojciecha Nowaka.

Rejestracja uczestników jest możliwa za pośrednictwem formularza internetowego: link.

Poniżej program wydarzenia:

Czytaj więcej...

Lista prezesów, wiceprezesów oraz dyrektorów sądów powszechnych powołanych i odwołanych w okresie od 1 listopada 2015 r. do 23 października 2017 r.

3 listopada 2017r. Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia uzyskało w drodze informacji publicznej szczegółowe dane dotyczące odwołanych i powołanych prezesów, wiceprezesów oraz dyrektorów sądów powszechnych w okresie od 1 listopada 2015 r. do 23 października 2017r.. Poniżej przedstawiamy ruchy kadrowe, jakie miały miejsce w tym czasie (na końcu artykułu znajdują się wyjaśnienia pomocne do interpretacji tabeli). INFORMACJE TE NIE SĄ PEŁNE. WKRÓTCE ZAMIEŚCIMY KOMPLETNĄ LISTĘ ZMIAN.

1. Odwołani  prezesi  sądów

Nazwa sądu

funkcja

Imię i nazwisko

Data odwołania

Przyczyna odwołania

SA Kraków

PSA

Krzysztof Sobierajski

19.12.2016 r.

art.27 u.s.p. rezygnacja

SR Lubaczów

PSR

Artur Broś

28.09.2017 r.

art.17 ust.1 ustawy z 12.07.2017 r.

SR Przeworsk

PSR

Krzysztof Gaca

29.09.2017 r.

art.17 ust.1 ustawy z 12.07.2017 r.

SR Warszawa Praga-Południe

PSR

Iwona Podsiadła

18.09.2017 r.

art.17 ust.1 ustawy z 12.07.2017 r. w związku z rezygnacją

 

 2. Osoby powołane w miejsce w/w prezesów sądów

Nazwa sądu

funkcja

Imię i nazwisko

Data powołania

Przyczyna powołania

SA Kraków

PSA

Rafał Dzyr

01.07.2017 r.

art.23 § 1 u.s.p.

SR Lubaczów

PSR

Ewa Hełmecka

29.09.2017 r.

art.25 § 1 u.s.p.

SR Przeworsk

PSR

Mariusz Fołta

30.09.2017 r.

art.25 § 1 u.s.p.

SR Warszawa Praga-Południe

PSR

Michał Bukiewicz

19.09.2017 r.

art.25 § 1 u.s.p.

Po naciśnięciu poniżej "czytaj więcej" - widoczna będzie lista kilkudziesięciu odwołanych i powołanych na ich miejsce wiceprezesów oraz dyrektorów sądów.

Czytaj więcej...

Ankieta do badań dotyczących profesjonalizmu zawodowych pełnomocników po wejściu w życie zmian w dostępie do zawodu adwokata i radcy prawnego

Stowarzyszenie ,,Iustitia" uczestniczy  w  badaniach przeprowadzanych na zlecenie Komisji Europejskiej dotyczących profesjonalizmu zawodowych pełnomocników po wejściu w życie zmian w dostępie do zawodu adwokata i radcy prawnego, które zainicjowane zostały w 2005 roku. Sędziowie zostali poproszeni o wypełnienie ankiety, która jest anonimowa, zaś jej wypełnienie nie zajmie więcej niż 10 minut. 

Na stronę gdzie znajdują się szczegółowe informacje o badaniu oraz ankieta przeniesie Państwa kliknięcie w link:

https://www.surveymonkey.com/r/3FZ727T

Uprzejmie prosimy o udział w ankiecie do dnia  8 listopada 2017r.

Zarząd SSP ,,Iustitia"

Publikacje prasowe

Prezesi sądów na Śląsku odwołani faksem

Masowa wymiana prezesów sądów w apelacji katowickiej. Minister Sprawiedliwości odwołał prezesa i wiceprezesów Sądu Apelacyjnego w Katowicach oraz prezesów jedenastu sądów niższego szczebla - dziesięciu na Śląsku i jednego w Warszawie.

 

Oto najlepiej zarabiający urzędnik? Dostaje więcej niż prezydent czy premier

Łukasz Piebiak, czyli wiceminister sprawiedliwości, może liczyć na pensję w wysokości ponad 25 tys. zł miesięcznie. Wynagrodzenie pana wiceministra jest zbliżone do wynagrodzenia pierwszej prezes Sądu Najwyższego, niemal trzykrotnie wyższe od sędziego sądu rejonowego i ponaddwuipółkrotnie wyższe od sędziego sądu okręgowego – przyznał Krystian Markiewicz.

 

Pracownicy sądownictwa protestowali przed Sejmem

Bez wątpienia pracownicy sądów nie są odpowiednio wynagradzani i ich sytuacja finansowa jest bardzo zła - podkreślił Bartłomiej Przymusiński

 

 

Radio i telewizja

Onet Rano.: Krystian Markiewicz

Onet Rano. – program nadawany na żywo, dostarczający widzom poranną porcję wiedzy, z którą warto zacząć dzień.

Program w zastępstwie Jarosława Kuźniara poprowadził Robert Feluś. Jego gościem był Krystian Markiewicz.

Program wyemitowano 11 października 2017 roku.