Raport Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich (CCJE) na temat niezawisłości sędziowskiej w 2017

7 stycznia 2018r. Rada Konsultacyjna Sędziów Europejskich (CCJE) opublikowała raport na temat niezawisłości sędziowskiej w 2017 roku. Poniżej zamieszczamy link do raportu i zachęcamy do lektury, zwłaszcza stron 21, 74-76 dotyczących sytuacji w Polsce.

Raport: https://rm.coe.int/2017-report-situation-ofjudges-in-member-states/1680786ae1

Minister Ziobro – nowa KRS. Mapa powiązań

Forum Obywatelskiego Rozwoju opracowało schemat zależności osób zaangażowanych w proces zgłoszenia kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Poniżej link do interaktywnej mapy:

https://embed.kumu.io/fad65ba32328e8c0c40c0a3af92c5183#krs

źródło: https://for.org.pl

Sędziowie Sądu Okręgowego w Toruniu protestują przeciwko odwołaniu Wiceprezes SO w Toruniu Katarzyny Borowy

Sędziowie wyrażają dezaprobatę i zdecydowany sprzeciw wobec nieuzasadnionej merytorycznie decyzji Ministra Sprawiedliwości o odwołaniu SSO w Toruniu Katarzyny Borowy z funkcji wiceprezes Sądu Okręgowego w Toruniu przed upływem kadencji.

 

List otwarty Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów z 11 stycznia 2018r. w sprawie zmian w sądownictwie polskim

List otwarty Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów

„Rubikon został przekroczony”.

„To zamach na strukturę jednego z najważniejszych organów państwa” – stwierdziła w liście otwartym Prof. Małgorzata Gersdorf, prezes Sądu Najwyższego, odnosząc się do reform sądownictwa w Polsce. Ten wyjątkowy i niespotykany do tej pory alarm pokazuje jak dramatycznie poważne są nowe przepisy prawa polskiego.

Do tej pory ani ten apel ani też zdecydowane oświadczenia licznych organów krajowych i międzynarodowych, które przyłączyły się do obaw wyrażonych w liście Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów z dnia 22 grudnia, nie doprowadziły do przywrócenia zrównoważonego i racjonalnego systemu podziału władzy w Polsce.

Czytaj więcej...

Kandydaci do KRS i ich pełnomocnicy

1. Dariusz Drajewicz, sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, powołany w 2017 r. Wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie i delegowany do Sądu Okręgowego w Warszawie,

zgłoszony do KRS przez Łukasza Kluskę, sędziego Sądu Rejonowego w Pruszkowie, powołanego w 2017 r. Prezesa Sądu Rejonowego w Pruszkowie, który podlega Prezesowi Sądu Okręgowego w Warszawie

2. Grzegorz Furmankiewicz, sędzia Sądu Rejonowego w Jaśle,

zgłoszony do KRS przez Marcina Romanowskiego, Dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości przy Ministerstwie Sprawiedliwości

3. Jędrzej Kondek, sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, powołany w 2017 r. zastępca Przewodniczącego Wydziału,

zgłoszony do KRS przez Marcina Romanowskiego, Dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości przy Ministerstwie Sprawiedliwości

4. Teresa Kurcyusz-Furmanik, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach,

zgłoszona do KRS przez Szczepana Praxa, sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz przez Ryszarda Orła, przedstawiciela grupy obywateli

5. Ewa Łąpińska, sędzia Sądu Rejonowego w Jaworznie,

zgłoszona do KRS przez Patrycję Potejko, sędzię Sądu Rejonowego w Jaworznie, córkę Mieczysława Potejko od lipca 2017 r. Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Krakowie 

6. Leszek Mazur, sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie, brat Witolda Mazura powołanego w 2017 r. Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach,

zgłoszony do KRS przez Iwonę Łyszczarz-Witecką, sędzię Sądu Rejonowego w Częstochowie

7. Maciej Andrzej Mitera, sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Woli, do 2018 r. delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości, powołany w 2018 r. Prezes Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście, który podlega Prezesowi Sądu Okręgowego w Warszawie

zgłoszony do KRS przez Dariusza Drajewicza (kandydat do KRS nr 1)

8. Dagmara Pawełczyk-Woicka, sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza, od 2017 r. wskazana przez Ministra Sprawiedliwości członek Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, do 2018 r. delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości, powołana w 2018 r. Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie,

zgłoszona do KRS przez Dariusza Pawłyszcze, Dyrektora Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych w Ministerstwie Sprawiedliwości

9. Robert Pelewicz, sędzia Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, od 2017 r. członek zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości

zgłoszony do KRS przez Barbarę Rzekęć, sędzię Sądu Rejonowego w Przeworsku

10. Rafał Puchalski, sędzia Sądu Rejonowego w Jarosławiu, do 2018 r. delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości, powołany w 2018 r. Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie i na ten czas delegowany do Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie,

zgłoszony do KRS przez Michała Bukiewicza, sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe, powołanego we wrześniu 2017 r. Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe i jednocześnie delegowanego do Sądu Okręgowego w Warszawie

11. Mariusz Witkowski, sędzia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód, powołany w 2017 r. Prezes Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich,

zgłoszony do KRS przez Katarzynę Król, sędzię Sądu Rejonowego Katowice-Wschód

12. Jarosław Dudzicz, sędzia Sądu Rejonowego w Słubicach, powołany w listopadzie 2017 r. Prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. i delegowany do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.,

zgłoszony do KRS przez Annę Kuśnierz-Milczarek, sędzię Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., powołaną w listopadzie 2017 r. Prezes Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

13. Marek Jaskulski, sędzia Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto,

zgłoszony do KRS przez Daniela Jurkiewicza, sędziego Sądu Rejonowego Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

14. Joanna Kołodziej-Michałowicz, sędzia Sądu Rejonowego w Słupsku,

zgłoszona do KRS przez Andrzeja Michałowicza (mąż), sędziego Sądu Rejonowego w Słupsku, powołanego w grudniu 2017 r. Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku

15. Zbigniew Stanisław Łupina, sędzia Sądu Rejonowego w Biłgoraju, 

zgłoszony do KRS przez Tadeusza Jodłowskiego, Prezesa Sądu Rejonowego w Biłgoraju

16. Paweł Kazimierz Styrna, sędzia Sądu Rejonowego w Wieliczce, powołany w lutym 2018 r. Wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie,

zgłoszony do KRS przez Jakuba Stryrnę

 17. Maciej Nawacki, sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie, powołany w grudniu 2017 r. Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie,

zgłoszony do KRS przez Michała Lasotę, sędziego Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim, powołanego w styczniu 2018 r. Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim

 

Wiceprezesi i Prezesi Sądów, sędziowie delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości, Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, członkowie Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Dyrektor Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych, członkowie zespołów powołanych przez Ministra Sprawiedliwości - wszyscy są podlegli lub zależni od Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego

Zbigniew Ziobro powołał prezesów w 10 z 11 sądów apelacyjnych w Polsce

Od początku objęcia funkcji Ministra Sprawiedliwości - Zbigniew Ziobro korzystając z uprzednio obowiązujących procedur czy też z rozwiązań, jakie uzyskał na podstawie specustawy z 12 lipca 2017r. o zmianie ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych powołał prezesów w dziesięciu sądach apelacyjnych w Polsce. Dla przypomnienia, takich sądów jest raptem jedenaście. Poniżej prezesi sądów apelacyjnych z datami ich powołania (wytłuszczono prezesów wprowadzonych na stanowiska przez Zbigniewa Ziobro):

1. Sąd Apelacyjny w Białymstoku -  prezes SSA Piotr Sławomir Niedzielak (powołany 20.03.2017r.)

2. Sąd Apelacyjny w Gdańsku - prezes SSA Jacek Grela (powołany 21.09.2017r., wcześniej wiceprezes od 1.04.2016)

3. Sąd Apelacyjny w Katowicach - prezes SSA Witold Mazur (powołany 10.11.2017r.)

4. Sąd Apelacyjny w Krakowie - prezes SSA Rafał Dzyr (powołany 1.07.2017r.)

5. Sąd Apelacyjny w Łodzi - prezes SSA Tomasz Szabelski (powołany 11.01.2017) 

6. Sąd Apelacyjny w Poznaniu - prezes SSA Andrzej Daczyński (powołany 04.05.2017)

7. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie - prezes SSA Marek Klimczak (powołany 12.10.2016)

8. Sąd Apelacyjny w Szczecinie - prezes SSA Beata Górska (powołana 11.01.2018)

9. Sąd Apelacyjny w Warszawie - prezes SSA Beata Waś (powołana 6.07.2016)

10. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu - prezes SSO Konrad Wytrykowski (powołany 19.12.2017)

i jedyny niepowołany przez Ministra Z. Ziobro:

11. Sąd Apelacyjny w Lublinie - prezes SSA Krzysztof Szewczak (powołany 7.12.2014)

Publikacje prasowe

Smutne, że są tacy sędziowie jak Piebiak

Smutne też, że są sędziowie, którzy przykładają rękę do niszczenia niezależności sądów. I właśnie takim sędzią jest pan minister Łukasz Piebiak - Bartłomiej Przymusiński.

 

 

Co drugi kandydat jest związany z ministerstwem Ziobry albo dostał od niego awans

Prawie wszyscy kandydaci do nowej Krajowej Rady Sądownictwa mają związki z resortem sprawiedliwości. Albo pracowali w ministerstwie Ziobry na delegacji, albo dostali od niego nominacje na kierownicze stanowiska w sądach, albo ludzie, którzy ich zgłaszają są zależni od ministra Ziobry - oko.press

 

Wybory do KRS - jaka będzie nowa Rada? Powiązania kandydatów z Ministerstwem Sprawiedliwości

Wkrótce wybory do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Zgłoszono 18 kandydatów, a zweryfikowano 17 z nich. Większość z nich to sędziowie związani z Ministerstwem Sprawiedliwości i pracujący dotychczas w małych sądach rejonowych - rp.pl